Arama

Rüyada Eşya Görmek

Rüyada eşya görmek, rüya sahibinin hayatının geneli ama en çok da ev yaşantısı olarak değerlendirilir. Ev içindeki alışkanlıklara, kurallara, geçime ve aile bireylerinin bir birleriyle olan ilişkilerine tabir edilir. Rüyada eşya görmek, rüya sahibinin işine de yorulur. Kişinin evini geçindirmek ve evinin eksiklerini gidermek için daha fazla para kazanma ihtiyacında olduğuna ve gelirini nasıl yükselteceğine dair düşünceler taşıdığına delalet eder. Bu rüya hem iş hem de ev hayatına yorulur.

Rüyada Eşya Taşımak

Rüyada eşya taşımak, rüya sahibinin gerek düşünce de gerekse mekânda yapacağı yenilik anlamına gelir. Kişinin düşüncelerinde, inanışında ve doğrularında bazı değişiklikler olacağına delalet ederken aynı zamanda yeni bir işe gireceğine ya da yeni bir eve taşınacağına delalet eder.

Rüyada Eşya Toplamak

Rüyada eşya toplamak dünya malı elde etmeye işaret eder. Rüya sahibinin yeni atılımlar yaparak, elde ettiği sermaye ile daha fazla toprak ya da gayrimenkul sahibi olması anlamına gelir.

Rüyada Eşya Kaybetmek

Rüyada eşya kaybetmek, rüya sahibinin maddi zarara uğramasına delalet eder. Kişi, sonuçlarını hiç hesap etmeden yapacağı bir iş nedeni ile büyük bir kayba uğrayacak, varını yoğunu kaybedecek ve neredeyse iflasın eşiğine gelecek demektir.

Rüyada Eşya Değiştirmek

Rüyasında eşyalarını değiştirdiğini gören kişinin rüyası, hayatında bazı güzel değişiklikler olacağına ve kendisi için hayır bulacağı ve karlı çıkacağı işlere gireceğine delalet eder.

Rüyada Eşya Satmak

Daha iyisi ve güzeli için rüya sahibinin elinde olan bazı şeyleri gözden çıkarmasına işaret eder. Bunlar maddi değeri yüksek olan şeylerdir ve daha değerlisine sahip olmak için rüya sahibi tarafından gözden çıkarılacak demektir.

Rüyada Eşya Çaldırmak

Rüya sahibinin önce üzülmesine fakat sonra da büyük bir mutluluk yaşamasına delalet eder.

Ev eşyası kişinin aile fertleri ve onun dünyalığına, hayıtı idame ettirmek için başvurulan yol ve yöntemlere, Eşya taşımak ya da nakletmek bir durumdan başka bir duruma geçmeye, Eşyaları daha geniş ve güzel yere nakletmek hayra, iyiliği emretmeye; onlarıı kötü ve dar bir yere nakletmek katülüğü emretmeye, değersizi değerli olana tercih etmeye; Eşya ve her çeşit varlıkta gözlenen farkılık ve değişme olumlu yönde ise hayra, olumsuz yönde olursa şerre delalete eder.

Bir kimsenin rüyasında herhangi bir eşya satın aldığını görmesi; o kimsenin evine hastalık veya üzücü haberler getireceğine, bir tüccarın rüyasında herhangi bir yere yığılmış eşya görmesi; o kimsenin işinden büyük kâr edeceğine, bir memurun böyle bir rüya görmesi; onun maaşının artacağına, eğer rüya sahibi fakir ise zengin olacağına ve rızkının bollaşacağına yorumlanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog