Arama

Rüyada Fakirlik Görmek

Rüyada fakirlik görmek, tersine yorulur ve kişinin maddi durumunu düzeltebileceği güzel bir fırsat yakalayacağını, şansının nihayet dönmeye başlayacağını ve bu yeni gelişmelerin kişinin moral, motivasyonunda olumlu sonuçlara neden olacağını işaret eder. Fakirlik gören kimselerin evlerinde bir anda kalabalık misafirler, kısmetli sofralar kurulur. Bereketli kazanç anlamına da gelen rüya helal kazanç ve inancından ödün vermeyen rüya sahibinin karşısına iyiliklerin çıkacağına, ahiretteki ödülleri gibi, artık bu dünyada da ödüllendirileceğine delalet eder. Bir başka yoruma göre maddi durumu iyi olan ancak ruhu, inancı ve maneviyatı zayıf olan kişileri de ifade eden rüya, maddiyata ilişkin fazlaca itibar gösteren kişinin her şeyin para olmadığını anlaması için bir olay yaşayacağını ve bütün bakış açısının değişeceğini de bildirir.

Rüyada Fakirlik İçinde Olmak

İşlerin ters gitmesinden korkan veya elindeki malları kaybetmekten korkan rüya sahibinin aşırı tasarruf etmeye başlayacağını ve bu yüzden pintilikle anılacağını işaret eder. Zengin olmasına karşı bir türlü gözü doymayan kişileri de temsil eden rüya, mutlu olabilecek çok fazla şeye sahipken hala fazlasını istemenin kişiyi mutsuzluğa sürükleyeceğini de bildirir.

Rüyada Fakirlik Çektiğini Görmek

Genellikle tersine yorumlanır. Eziyet gören, işkenceye maruz kalan veya hayatının bir kısmını hapis yaşayan kişilerin özgürlüklerine kavuşacaklarına ve bugüne dek hayalini kurdukları gibi bir hayat yaşayacaklarına alamettir. Sürprizlerin ve şansın habercisi olan rüya mutlu evliliklerin, kişiyi rahat bir hayata götürecek güzel bir işe girmenin de habercisidir. Hayırlı evlatlara sahip olmak ve ömrünün geri kalanını her açıdan güzel ve eğlenceli geçirmek demektir.

Rüyada Fakirlik Görmenin Psikolojik Yorumu

Kendisini beğenmeyen ve fiziksel olduğu kadar karakter açısından da kendinde eksikler bulan kişilerin başkalarına duydukları özentiyi, görselliğe ve statüye verdikleri aşırı öneme işaret eder. Kendisiyle kavgalı olan kimselerin bilinçaltını sembolize eder.

Rüyada fakirlik görülmesi değişik şekillerde tabir edilmektedir.Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında fakir olduğunu ve geçim darlığını çektiğini görmesi; o kimsenin Allah Teâlâ'ya yakın olduğuna, dünya halinin düzeleceğine ve ev halkının bolluğa ereceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kişinin rüyasında fakir olduğunu görmesi; o kimsenin büyük rızka nail olacağına, bir tüccarın rüyasında fakir olduğunu görmesi; o tüccarın alış-verişinin artacağına, kişinin rüyasında fakir olduğunu ve dilendiğini görmesi; o kişinin eline hiç beklemediği bir yerden mal geçeceğine işaret şeklinde tabir olunmaktadır.

Rüyada fakir olmak, zenginliğe delâlet eder. Binaenaleyh bir kimse rüyada fakir olduğunu görse: «Rabbım, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.» (Sûre-i Kasas, âyet 24.) mealindeki âyetin işaretince, o kimsenin eline çokça yemek geçer. Bazı müfessirler âyetteki «hayırdan» murad arpa ekmeğidir, demişlerdir.Rüyada fakir olduğunu ve halktan dilendiğini gören, şahıs çok dua eder. Çünkü dilenenler çok dua ederler. Bir yerde dilencilerin görülmesi, o yerde bir zenginin ölümüne ve oradan çıkacak sadakaya delâlet eder, dediler.Rüyada dilendiğini ve kendisine bir şey verildiğini gören kimse, zahmet çekmeden bir mala erişir. Çünkü dilencilik sermayesiz bir kazanç ve hiç bir şey vermeksizin elde edilen bir ticarettir. Bazı tâbirci-ler, rüyada fakir olduğunu gören kimse, hayır ve menfaat elde eder, dediler.Rüyada isteğini açıklayarak Allah (C.C.)'a fakirlik ve ihtiyacını arzetmek, sözü geçerli kimselerden yaptığı ricanın kabul edildiğine delâlet eder.

Rüyasında fakir olduğunu gören, dinde selamet bulur. Halinde sebat eder.Kirmani demiştir ki: Rüyasında fakir olduğunu gören, Cenab-ı Hakk'a çok yaklaşır. Dünyadaki durumu düzelir. Ailesi refaha kavuşur.Ebu Said'ül Vaaz'a göre, rüyasında fakir olduğunu görenin, rızkı çok olur. Zengin biri bu rüyayı görürse, malı artar. Rüyasında fakir olduğunu gören tüccarın, alış verişi çoğalır. Kar eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog