Arama

Rüyada Fatma (R.A.) Görmek

Rüyada Hz. Fatıma (R.A) validemizi görmek, her yönüylehayra işaret eder. Rüyayı gören insanın durum ve yaşantısı İslama uygun ise rüya olduğu gibi çıkar.Evlenme niyetinde olan bir erkek rüyasında Hz. Fatıma validemizi görse,İsiami hayatı yaşayacak olan ahlak sahibi bir hanımla izdivaç edeceğine;rüyayı gören hanım ise, o da Hz. Ali (R.A.) Efendimizin yolunda yürümeyi kendisine şiar edinmiş bir erkekle evleneceğine işaret eder.Bu iki tabirin dışında bu rüyayı görenlerin, hayırlı evladları olacağına Islamı nesilden nesile devam ettireceklerine işaret eder.

Hz. Resûlullah (S.A.V.)'in kızı Hz. Fatıma'yı görmek, zevce, ana ve babanın kaybolmasma ve mütereddit bir durumda kalmaya delâlet eder. Bu maddeye dair bazı tâbirciler, «Peygamberimizin Hanımları» bahsinde geçmiştir.

Fatıma (R.A.)'yı görmek; her bakımdan hayır ve berekettir. Rüya sahibi işlerinde muvaffak olur. Hz. Fatıma'yı sevinçli görmek, ferah ve saadete işarettir. Mahzun ve gözyaşları içinde görmek ise, üzüntü habercisidir

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog