Arama

Rüyada Fecr Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyasında Fecir Sûresini okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin ibâdetlerine devam edeceğine, hacca gideceğine, ölünceye kadar sünnetten ayrılmayacağına ve yetimlere yardım edeceğine delildir.

Rüyasında bu Sure-i Celileyi tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören, İbn-i Şirin'in kavline göre, Rahman ve Rahim Hazretlerine rağbet eder, O'nu ister. Salih bir kul olur.Kirmani diyor ki: Hacca gider, kendisi ve bütün müslümanlar için dua eder.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Heybet ve savletinde azalma olur. Ama yine ihtiram görür.İbn-i Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Ölünceye kadar Sünnet-i Seniye'ye uyar.Abdülgani şöyle diyor: Yetimlere, miskinlere, fakirlere ve zayıflara hayır yapmaya daima gayret eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog