Arama

Rüyada Fırın Görmek

Rüyada fırın görmek, kileri ve mutfağı yani rüya sahibinin rızkını işaret eder. Kişinin ekmeğinin ve kazancının sembolüdür. Bazen de bankadaki hesap olarak ifade edilir. Rüya sahibi için birikim yapmak anlamına gelir. Rüyasında fırın gören kişinin kendisine çok yardımcı olan, değer veren, her istediğini yapan, bir şey ister mi diye her an gözünün içine bakan ve her türlü fedakârlığı gösterebilecek bir eşi olacağına dolayısıyla da evliliğine herkesin özenerek bakacağına tabir edilir. Bu ailede hiç kıtlık ya da eksiklik yaşanmayacaktır. Bereketli, sağlıklı ve mutlu bir ömür yaşanacaktır.

Rüyada Fırın ve Ekmek Görmek

Rüya sahibinin işi ile açıklanır. Rüyasından fırın ve ekmek gören kişi çocuklarının iyi şartlarda yaşaması ve onların güzel yaşamaktan geri kalmaması için kendini işine vermiş, harıl harıl çalışan ve onuruyla ekmeğini çıkaran kişi olarak tasvir edilir.

Rüyada Fırın Küreği Görmek

Gelip geçici, uzun sürmeyecek ve kalıcı olmayacak şeylere delalet eder. Sorunların kısa sürede atlatılacağına, hastalıkların da kalıcı olmayacağına yorulur. Yani hayırlara yorulacak bir rüyadır.

Rüyada Fırın Yapmak

Rüya sahibinin resmi kurumlarda iyi bir koltuk sahibi olacağına ve itibar göreceğine işaret eder. Bu kişinin makamına çıkıldığı zaman insanların önünü ilikleyeceği kadar büyük bir saygınlığı olacaktır. Diğer bir yandan da yönetici olmak şeklinde tabir edilir.

Rüyada Fırın Satın Almak

Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına ve rüya sahibine fayda getirecek fırsatların yakalanacağına işaret eder.

Rüyada Fırın Tepsisi Görmek

Faydalı bir insana işaret eder. Rüya sahibinin işlerine yardımcı olacak, arkasını toplayacak, hizmetini yapacak ve işlerini takip edecek bir kişi ile tabir edilir. Bu kişi genellikle kadın olur ve rüya sahibinin tüm eksiklerine yetişir.

Tandır ve fırın gibi şeyler, kişinin malını muhafaza ettiği sandığa, mahzene, kasaya ve diğer şeylere, İnsanın eşi ve çocuklarına, Mahalle fırını insanların topluca sahip oldukları müşterek dünyalığa, Fırın yahut tandırı kızdırmak menfaat ve kazanca, Kışş mevsimi fırın ağzına yakın durmak yahut tandırın karşısında oturmak rahatlığa, Fırın ve tandır ateşinden tacil olduğunu yahut bir yerinin yandığını görmek dünyalıktan yahut birinden gelecek sıkıntıya, Fırına hamur götürüp onu pişirmek hastalıktan kurtulmaya, ihtiyaçların karşılanmasına, Fırın kürekçisi öğretmene yahut okulda çalışan hademeye delalet eder.

Rüyanızda mahalle veya çarşı fırını görmeniz; mahalle halkı tarafından sevilip takdir edildiğinize, onların size ve evinizin halkına gösterdikleri ilgiye yorumlanır. Rüyanızda çarşı fırınından ekmek aldığınızı görmeniz; çocuklarınızın okullarında iyi bir şekilde okuyup yetiştiklerine rüyanızda bir fırın yaptırdığınızı görmeniz; mahalle halkı için onların adına orada bir okul veya sağlık ocağı açılması için gayret sarf ettiğinize delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir fırıncı ile konuşup sohbet ettiğini görmesi; bir ilim adamı ile mahalle halkı yararına konuşma yapacağına, kişinin rüyasında fırının yandığını veya kendisi tarafından yakıldığını görmesi; o mıntıkada mahalle halkı yararına bir yeşil saha veya bir çocuk bahçesi açılacağına, bir kimsenin rüyasında bir fırına odun taşıyıp istif ettiğini görmesi; mahalle halkından biri için yardım götüreceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir fırında hamur yoğurduğunu görmesi; yaptığı işinden büyük bir kazanç elde edeceğine, rüyasında yoğurduğu hamurdan ekmek pişirdiğini görmesi; o kimsenin mahalle halkı yararına hayırlı bir iş için para harcayacağına işaret şeklinde tabir olunmaktadır.

Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını ve sırrını muhafaza eden anbar, mahzen, kasa veya sandığına delâlet eder. Tandır ocağının tâbiri de böyledir.Çarşı fırını, hakimin evine, çocuklarının terbiye edilmesine mahsus olan mektebe ve ihtiyaçlarının bitirilmesine delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada hamurunu fırına götürse ve ekmek yaptırsa, o kimsenin ihtiyaçlarının bitmesine hastalıklardan şifa bulmasına delâlet eder. Bazan o kimse, valinin yanında düşmanı veya hasmına galip gelir veya o kimsenin borçlusu haps ve tevkif edilir, ya da o kimse çocuğunu san'ata veya mektebe koyar. Veya ucuzluk ve bolluğa, kazanç, ticaret ve geniş bir geçime kavuşur.Fırının âlet ve takımları, o kimsenin adamları veya san'atmda ona yardımcı olan küçük çocuklarıdır.Tanıdığı fırını görmek, han, dükkân, bağ ve bostan gibi kazanç ve geçimine, hububat ve mevkie delâlet eder. Bazan da hayr, şer, fazlalık, eksiklik ve memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere delâlet eder. Tanımadığı fırın, bazan da sultanın sarayına veya hakimin evine delâlet eder: Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle sultana delâlet eder.Bazan da fırın sokağa delâlet eder. Rüyada tanımadığı bir fırına arpa ve buğday gönderen kimse hasta ise, ölür. Malı, hakimin eline geçer.Eğer hasta değilse ve kendisi üzerinde sultana ait öşür, kira veya odun ve tazminat gibi şeylere dair bir borç varsa, onu öder. Eğer üzerinde anlatılan şeylerden bir şey yoksa, o kimse eşyasını satmak için çarşr ve pazara gönderir.Fırına göndermiş olduğu hamuru arpa unundan olursa çarşı ve pazara gönderdiği eşyasının parası sermayesine yakın olarak kendisine getirilir. Eğer buğday unundan olursa, o unun temizliği nisbe-tinde o kimsenin eşyasının parası üçte bir veya dörtte bir yahut yarı yarıya kazançla kendisine getirilir, eğer o hamuru ölçmüş ve tartmış olursa veya hamurun içine buğday tanesi düşmüş ulursa.

Rüyada fırın görmek; üzüntüyle, sıkıntıyla, zalim fakat, nüfuz sahibi bir insanla ve kadınlarla tabir olunur. Ekmek yoğurmak hayırlıdır. İşin neticelenmesine ve rızk husulüne işarettir. Bir fırını yakıp kızdırdığını gören, hakime yakın olur. Soğuk fırın görmek; avamdan (halktan sıradan) bir kadına delalettir. Bir başka görüşe göre, emniyet ve selamettir.Kirmani demiştir ki: Fırında ekmek pişirmek; hayırlıdır. Ekmek pişirmeyi istediği halde, fırına koyduğu ekmeğin pişmediğini görmek; kat'iyyen iyi değildir. Sıcak fırına giren; zalim bir hakimin zulmüne uğrar. Soğuk fırına girdiğini gören, halktan bir kadınla evlenir. Fırın kapısının kapalı olduğunu görmek; halkın geçim darlığı çekeceğine işarettir. Fırının yıkılması, zalimlerin ve zulümlerinin sonunu haber verir. Bir rivayete göre pahalılık ve kıtlıktır.Abdulgani'en Nablusi Rahmetullah buyuruyor ki: Rüyada evlere mahsus fırın görmek; hane sahibi, evin işlerini idare eden hizmetli, rüyayı görenin ambarı, mahzeni, parası, kasası ve sırrı ile tabir olunur. Rüya bunlara göre yorumlanır.Çarşı fırını; mahkemeye, çocuk mektebine, zindana, hacetin giderilmesine, faydalı erzağa ve şifaya delalet eder. Rüya bunlara göre tabir edilir. Fırına girip, elindeki hamuru pişirenin; işleri hallolur. Hastaysa; şifaya kavuşur. Bir kumandanın idaresinde düşmanını yener. Hasmı hapsedilir veya evladı bir sanata yahut mektebe gider.Bu rüya aynı zamanda, feyiz, bereket, ticarette kazanç ve bol rızk ifadesidir. Fırındaki aletler; rüya sahibinin, sanat ve alış-verişinde yardımcı olan evladını ve arkadaşlarını temsil eder.Bilinen bir fırın, geçim ve ticaretle tabir olunur. Bir rivayete göre, sahibinin nefsine delalet eder. Fırında görülecek hayır ve şer, fazla ve eksik rüyayı görenin nefsine veya ticaret yaptığı yere göre yorumlanır. Fırının bakımlı yahut viran bir halde olması da aynı şekilde tabir edilir.Rüyada mechul bir fırın görmek; sultan, hakim, çarşı ve pazar ile tefsir olunur. Böyle bir fırına buğday yahut arpa gönderen hastaysa; vefat eder. Malı kadının idaresine geçer. Hükumete borcu varsa; öder veya çarşıya satılmak üzere mal gönderir. Rüyasında fırına arpa unu gönderenin satılmak üzere sevkettiği malı, ancak masrafını karşılar. Buğday unu gönderen, ticaret yapar.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog