Arama

Rüyada Fıskiye Görmek

Rüyada fıskiye görmek, kişinin her ortamda uyum içinde davrandığına ve özellikle matematik, yabancı diller gibi alanlarda analitik yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakacak başarılar elde edeceğine yorumlanır. Fıskiyeden sular çıkıyorsa ele geçecek yüklü miktardaki paraya işarettir. Aynı zamanda işe girmek ya da çalışılan meslekte daha iyi koşullar elde ederek gelirini çok daha yüksek seviyelere taşımak, bundan sonraki zamanlarda maddi konularda herhangi bir endişe duymadan yaşamak anlamındadır. Esnek ve alçak gönüllü tavırlar göstererek mevcut sıkıntılarda akılcı çözümler bulmaya, zihinsel meşguliyetler içinde olmaya ve gelecek odaklı yaşamaya da tabir edilir. Bu rüya kişinin kendi mesleği dışında da başka uğraşlar içinde olduğunu, çok yönlü bir hayat yaşadığını, kurduğu hayallere ulaşmak adına her fırsatı değerlendirdiğini de bildirir.

Rüyada Bozuk Fıskiye Görmek

Yapılan işlerden çabuk sıkılma eğilimi gösterildiği için çalışma hayatının bir türlü düzene giremediğini, bu şekilde davranmaya devam edildiği sürece ilerleyen yıllarda kariyer konusunda doğru düzgün bir adım atılamayacağını ifade eder. Çok fazla işle aynı anda uğraşmanın neticesinde kişinin odaklanma sorunu yaşayacağına ve algısının sürekli dağılacağına, bozulan konsantrasyonu yüzünden istediği sonuçları alamayacağına delalettir.

Rüyada Fıskiye Kırmak

Sürekli olarak yaşananları sorgulamak ve akılcı olmayan her şeye itiraz etmek yüzünden alaycı, insanların iletişim kurmaktan pek hoşlanmadığı bir kimliğe sahip olmak demektir. Kişinin bazı bilgilerde yoksun olması yüzünden veya otorite konusunda sıkıntı yaşamasından kaynaklı olarak kendisini yanlış şekilde ifade ettiğini, yaptığı eleştirilerin altının boş olmasından ötürü kötü duruma düştüğünü tabir eder.

Rüyada Fıskiye Görmenin Psikolojik Yorumu

Kişinin sırf eğlence olsun diye tanıdığı insanlara durup dururken sataştığını ancak kötü niyetli olmadığını, kendisini sürekli olarak dolaylı şekilde anlatmayı tercih ettiğini bildirir. Aynı zamanda her isteğinin anında gerçek olmasını isteyen, empati yeteneğinden yoksun kimseleri de ifade eder.

Güzel bir kadına, üzüntü ve kederin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, menfaate, güzel evlada, yüksek evlere yahut bol rızka, Suyu ahenkli bir şekilde çevresine yayan ve çevresinde yeşillik alan bulunan fiskiye güzel ve varlıklı bir kadına, Susuz fiiskiye yoksul bir kadına, Fiskiyeden üzerine az su sıçraması ufak tefek üzüntülere, çok su ile ıslanması ıstırap ve kedere delalet eder.

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye işaret eder.Bazan fıskiye güzel bir kadına işaret eder. Eğer fıskiyede su varsa o kadın zengindir. Eğer fıskiyenin etrafında ev ve akar su varsa, o kadın malı, hizmetçi ve evlad sahibi bir kadındır.Bazen de fıskiye ev sahibinin ev halkından ihtiyaçlarını gidermeye kabiliyetli olan kimseye işaret eder, veya rüya sahibinin torun ve evladına işaret eder.Eğer fıskiyede su yoksa o kadın fakir, tembel, faydasız ve çocuk doğurmaz bir kadındır.Bazen de fıskiye günah işlemeye ve o yerde oturanlarda meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete işaret eder.

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir kadına delâlet eder. Eğer fıskiyede su varsa o kadın zengindir. Eğer fıskiyenin etrafında mülk ve akar su varsa, o kadın mallı, hizmetçi ve evlâd sahibi bir kadındır.Bazan da fıskiye ev sahibinin ev halkından ihtiyaçlarını gidermeye kabiliyetli olan kimseye delâlet eder. Veya rüya sahibinin köle, ve hizmetçilerde, bilgisine, rütbesine veya torun ve evlâdına delâlet eder. Eğer fıskiyede su yoksa o kadın fakir, tembel, faydasız ve çocuk doğurmaz bir kadındır. Bazan da fıskiye günah işlemeye ve o yerde oturanlarda meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder.

Evinde bir fıskıye olduğunu görmek; bol kazanç, rahat ve genişliktir. Bir rivayete göre fıskıye, kadınla tabir olunur. Hükmü havuz gibidir. Bir fıskıyenin bozuk olduğunu görmek; geçim ve rahatta durgunluğa işarettir. Bazılarına göre fıskıye, cariyeye delalet eder. Hanesinde süslü, suyu bol ve mükemmel bir fıskıye gören, zengin, güzel ve ahlakı sağlam bir kadınla evlenir yahut kıymetli bir cariye satın alır. Fıskıyenin kuruması iyi değildir.Abdulgani'en Nablusi Rahmetullah diyor ki: Fıskıye, insanı günahlardan koruyan şeylere tabir olunur. Bir kavle göre fıskıye görmek; güzel, iyi ahlaklı ve muteber bir kadına delalet eder. Şayet fıskıyede su varsa; temsil ettiği kadın zengindir. Susuz fıskıye; fakir ve kısır bir kadının sembolüdür. Bir rivayete göre evde fıskıye görmek; o hane halkının üzüntülerine işarettir. Ayrıca bu insanların, çok yalancı ve çok günahkar olduklarını gösterir.Bazıları demişlerdir ki: Rüyasında bir evdeki fıskıyeden berrak ve saf su fışkırdığını görmek; o hanede feyiz, bereket refah ve servet hasıl olacağına delalettir. Fıskıyenin suyu bulanıksa anılan bu mal, haramdan elde edilecek demektir. Fışkıran su, etrafındaki adamları ıslatıyorsa; ev sahibinin servetinden halk da istifade eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog