Arama

Rüyada Furkan Suresi Görmek

İbn-i Sirin'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Furkan Sûresini okuduğunu veya okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hak ile batıl arasındaki farkı anlayarak, hayır ve hasenat yoluna gireceğine, kendisini günahlardan, fenalıklardan sakındıracağına işaret eder. İbn-î Kesir'in yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin başını secdeden kaldırmayacağına ve günah işlemekten korkacağına yorumlanır.

İbn-i Şirin'in beyanına göre, bu Sure-i Şerifeyi veya bir kısmını uyku aleminde okuyan yahut okunduğunu işiten; hak ile batılı ayırır. Hayır işler, günahlardan, yasaklardan, kötü hareketlerde bulunmaktan sakınır.Kirmani demiştir ki: Rüya sahibi; hakka riayet eder, insaflı merhametli, adil, Hakk ile meşgul bir kimsedir. Hak ile batılı birbirinden ayırmaya muktedir olur.Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Hakkı ispatlar. Batılı iptal eder. Tesirsiz bırakır.Nafi ve İbn-i Kesir ise şöyle söylüyor: Hakk'ı sever, batıldan ikrah eder.Abdulgani için; rüya sahibi, hak ile batılı ayırır. Hayırlı ameller işler. Hesap sorulmadan Cennet'e girer.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog