Arama

Rüyada Gebelik Görmek

Rüyada gebelik görmek, gebelik rüyaları hayra yorulmaz. Rüya sahibinin, büyük üzüntülere ve sıkıntılara maruz kalacağına ve ne kadar çabalasa da bu durumdan kurtulamayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında içinden çıkılması neredeyse imkânsız problemlerle karşı karşıya kalacağına ve ne kadar azim ve kararlılık gösterirse göstersin bir türlü sıkıntıları çözemeyeceğine işaret eder.

Rüyada Kadının Kendini Gebe Görmesi

Rüyada kadının kendini gebe görmesi, malında artış olacağına, aile büyükleri, konu komşu ve akrabalar tarafından övülüp yaşıtlarına örnek gösterilmesine tabir olunur.

Rüyada Erkeğin Kendini Gebe Görmesi

Rüyada erkeğin kendini gebe görmesi, geçmişte yaşanmış üzüntü verici olaylardan ötürü kimseye söyleyemediği, açığa çıkmasından büyük bir korku duyduğu ve büyük bir üzüntüye ve kedere sebep olan bir sır sakladığına delalet eder.

Rüyada Gebe Kadın Görmek

Rüyada gebe kadın görmek, rüyayı gören kişinin, aile hayatında ve sosyal hayatında yaşadığı sorunlardan ötürü büyük bir üzüntü ve çok fazla endişe duymasına ve bu durumun uzun bir süre devam etmesinden dolayı ruhsal sorunlarla boğuşmak zorunda kalmasına yorumlanır.

Rüyada Genç kızın Kendini Hamile Görmesi

Rüyada genç kızın kendini hamile görmesi, yaptığı hatalar yüzünden ailesinin üzülmesine ve hayal kırıklığı yaşamasına işaret eder. Aynı zamanda, rüya sahibine uygun olmayan biriyle birlikte olmasına yorulur.

Rüyada Eşini Hamile Görmek

Rüyada eşini hamile görmek, rüyayı gören kişinin, bir işe girişip para kazanmasına ve bu parayla başka işlerde boy göstermesine delalet eder.

Rüyada Kendini Hamile Görmek

Rüyada kendini hamile görmek, rüya sahibinin, uzun bir zamandan beri evlenmeyi, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmayı ve tez zamanda çocuk sahibi olmayı çok ama çok istediğine işaret eder.

Kadın yahut erkeğin kendini gebe olmuş görmesi hayır ve iyiliğe; ilim ve malda ziyadeliğe, Yaşlı kadının gebeliği kıtlıktan so a bolluğa, Genç kızın ve dul kadının kendilerini gebe görmeleri evlenmelerine, Kısır kadının ve erkek hayvanların gebeliği o yyılın kurak geçmesine, Gebe kadın görmek gizli işlere, üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada gebe olduğunu gören kadının, malının artmasına, övülmeye,izzet ve şerefe nail olmaya işaret eder.Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere işaret eder.Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa işaret eder.Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder.Erkeklerin gebeliği, alim için ilminin fazlalığına, meslek sahibi için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına işaret eder. Bazen de erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kedere düşmesine işaret eder. Bazen de gebelik, aşk ve muhabbete işaret eder.Bazen de rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahuthastalığa ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine işaret eder.Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine işarettir. Bazen, okimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazen de,mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazen, bozuk iman ve itikadını gizler.Bekar kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Bazen de o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek kötülüğe işaret eder. Bazen de o kızacin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve layık olmayan birisine nikahlanmasına ya da uzun müddet evde kalmasına işaret eder.Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına işaret eder.Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bir hayvan doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına işaret eder.Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya metasından bir şey arzu etmesine işaret eder.Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe işaret eder.Gebelik, gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.Dul kadın ve genç kızın kendilerim gebe görmeleri, evlenmelerine işaret eder.

Bir kadının rüyasında kendisinin gebe olduğunu görmesi; o kadının mala veya paraya kavuşacağına, bir erkeğin rüyasında kendisini gebe kalmış görmesi; o erkeğin büyük bir üzüntüye maruz kalacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kadın olsun erkek olsun bir kimsenin rüyasında kendisinin gebe olduğunu görmesi; o kişinin karnının büyüklüğü nispetinde mala veya dünya nimetlerine nail olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyasında gebe olduğunu gören kimsenin malının artacağına, rüyada hayvanlardan birinin gebe olduğunun görülmesi ise hayır ve menfaatle tabir olunur.

Rüyada gebe olduğunu gören kadın, kendi işlerine devam ederek bundan dolayı malının artmasına, övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya delâlet eder.Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve fazlalaşıp ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere delâlet eder.Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa delâlet eder.Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere delâlet eder.Erkeklerin gebeliği, âlim için ilminin fazlalığına, sanatkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. Bazan da erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kederine ve düşmaniyle komşuluğuna delâlet eder. Bazan da gebelik, aşk ve muhabbete delâlet eder.Bazan da rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahut mahallinden başka yere bir şey ekmeye yahut vücudunun bir yerinde su toplanmakla hastalığa düşmesine ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine delâlet eder.Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine, yahut yetişmemiş hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Bazan, o kimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazan da, mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazan, bozuk iman ve itikadını gizler.Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete delâlet eder. Bazan da o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek şerre delâlet eder. Bazan dahi o kıza cin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve lâyık olmayan birisine nikâhlanmasına ya da kocaya varmadan bekâretinin izale edilip uzun müddet evde kalmasına delâlet eder.Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hariciler ve hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına delâlet eder. Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bağırıp çağıran bir hayvan veya Tuşencel kuşu doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve onların doğurduğu yerde, bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına delâlet eder.Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya meta-ından bir şey arzu etmesine delâlet eder.Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe delâlet eder.Gebelik gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.Yaşlı kadının gebeliği silâh deposudur. Çünkü bazı tâbirciler, işsizliktir, bazıları da, kıtlık ve korkaklıktan sonra ucuzluk ve bolluktur demişlerdir.Dul kadın ve genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine delâlet eder.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının kendini gebe görmesi; maldır. Aynı rüyayı erkek görürse, hüzün ve kederle yorumlanır.Bazı tabircilere göre, ister erkek, ister kadın olsun karnın büyüklüğü nispetinde mal ve ni'mete delalet eder. Henüz büluğ çağına girmemiş bir erkek çocuğun kendini gebe görmesi babası ile, böyle küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi annesi ile tabir olunur.Kirmani şöyle diyor: Rüyasında gebe olduğunu görenin; malı artar. Zevcesinin hamile olduğunu görenin; dünya ile alakalı bir talebi olur. Bu rüya; gerek erkek, gerek kadın için iyidir. Bir hayvanın hamile olduğunu görmek; hayır ve menfaattir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog