Arama

Rüyada Gök Gürlemesi Görmek

Rüyada gök gürlemesi görmek, rüyayı gören kişinin, yapacağı bir iş, gerçekleştireceği bir çalışma ya da ortaya koyacağı bir projeden ötürü çok yüksek bir yönetim kademesinden ya da devlet kademesinden önemli ve çok hayırlı bir haber alacağına ve bu haber üzerine yapacağı her işte üstün başarılar kazanacağına yorumlanır.

Rüyada Şimşek Sesi Görmek

Rüyada şimşek sesi görmek, rüya sahibinin, iş hayatında karşılaşacağı bir düşmanlık ve çekememezlikten ötürü iş yerinde çok zor durumlara düşeceğine ve iş konusunda büyük tartışmalar yaşamasına ve başına gelen olaylardan ötürü karşı çıkmasına rağmen çok büyük parasal sıkıntılara gireceğine ve bu sıkıntıların aile hayatında kavga ve tartışmaların baş göstermesine neden olacağına delalet edilir.

Rüyada Gökgürültüsü İşitmek

Rüyada gökgürültüsü işitmek, iş hayatı ya da sosyal hayat ile ilgili olarak uzak bir yerden gelecek hayırlı bir habere yorumlanır. Alınacak haber ile girişilecek bir işte çok büyük miktarda para ve mal kazanılacağına ve bolluk ve bereketin haneden hiç eksik olmayacağına tabir edilir.

Rüyada Şimşeksiz Gökgürültüsü Görmek

Rüyada şimşeksiz gökgürültüsü görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında çok büyük hilelere başvurduğuna ve neredeyse etrafındaki herkese yalan söyleyerek işlerini gördüğüne ve yaptığı bu aldatmacaların ailesine ve sevdiklerine zarar vereceğine işaret edilir.

Rüyada Şimşek Görmek

Rüyada şimşek görmek, rüya sahibinin, alacağı sevinçli bir habere ve bu haberle birlikte uzun yıllar boyunca gizlenmiş olan ve aile içinde tartışmalara ve çok büyük sıkıntılara sebep olacak sırların açığa çıkmasına yorumlanır. Aynı zamanda,  uzun bir süredir iş hayatında yaşanan sıkıntıların Allah’ın izniyle en kısa zamanda düzeleceğine, ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların son bulup dostluğun daha güçleneceğine ve atılacak her adımda daha iyi işler yapılacağına yorulur.

Rüyada yağmursuz gök gürlemesi, korkuya işaret eder. Gökgürlemek devlet başkanı tarafından korku ve tehdittir.Bazen gök gürlemek, güzel vaada ve hayırlı işlere, işaret eder. Gök gürlemesini gören kimse borcunu öder. Hapis ise hapisten kurtulur. Gök gürlemesi, şimşek çakması ve yağmur yağması yolcu için korku, yolcu olmayan için harisliktir.Gök gürlemek. polise işaret eder.Bir kimse şehirlerden birisinde şiddetli gök gürlemesini yahut yüksek bir sesi işitse o şehirde halkın aniden vefat etmesine yahut halk içinde fitne ve katlin çıkmasına işaret eder. Şimşeğin sesi, düşmanlık ve rüya sahibinin dinindeki noksanlığına ve malındaki zararına işaret eder.Halkın muhtaç olduğu vakitte yağmur ile bareber gök gürültüsünü işitse ve şimşeğin sesi de koomç olmasa, o mahalle halkının ucuzluk ve bolluğa nail olmasına işaret eder. Bir kimsenin şimşeksiz gök gürültüsünü görmesi, hileye, yalana, koğuculuk etmeye işaret eder.Mevsiminde gök gürültüsünü işitmek müjdeye, hayra ve berekete işaret eder. Eğer mevsimsiz olursa, savaş ve fitnenin çıkmasından dolayı askerin hareketine, bazen de gök gürültüsünü işitmek Allah-u Teala Hazretlerine tesbiheişaret eder.Gök gürültüsünü işiten kimse, isyankar ise tevbe istiğfar, inançsız ise İslamiyeti kabul eder. Gök gürültüsünün sesi korkunç olursa, meyvelerden korkulur. Eğer iyilik zamanına denk düşerse, o senede batı tarafından yağan yağmurun azlığına işaret eder.

Rüyada yağmursuz bir havada gök gürlemesinin görülmesi; devlet büyüklerinden gelecek korku ve endişeye yorumlanır. Kişinin rüyasında yağmurlu bir havada gök gürlemesi görmesi; feyze, berekete ve ucuzluğa delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hafif bir yağmurla birlikte şiddetli bir gök gürlemesi görmesi; o kimsenin anne ve babasının rızasını kaybederek onları incittiğine, kişinin rüyasında normal bir şekilde yağmur yağarken gök gürültüsü görmesi; o yere hayır, bereket ve ucuzluğun geleceğine işaret eder. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada şiddetli bir şekilde gök gürültüsü işitildiğinin görülmesi; devlet başkanının ün ve kudretinin artacağına, rüyada gök gürültüsü ile birlikte şimşek çaktığının da görülmesi; o yerde bir kötülüğün çıkacağına yorumlanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog