Arama

Rüyada Gökyüzü Görmek

Rüyada gökyüzü görmek, pek çok manayı bir arada bulundurur. Bir yandan hayır bulmak şeklinde tabir edilirken, rüyanın niteliğine bağlı olarak kötülüklerle karşılaşmaya da yorulabilir. Rüyada gökyüzü görmek, rahmete ve şefaate kavuşmaya, gönül ferahlığına, manevi duyguların uyanışına, hayata daha umutlu bakmaya, yeniliklerle karşılaşmaya tabir edildiği gibi aynı zamanda da aksiliklere, kötülüklere, düşmanlıklara tabir edilir. Örneğin rüyasında gökyüzüne erişmeye çalıştığı halde bir türlü erişemediğini görüp uyanan kişinin hayal kırıklığı yaşayacağı anlamına gelir. Ya da rüya sahibinin kendini yerden bir miktar yukarıda, elini uzatsa gökyüzüne değebilecek kadar yakın bir yerde görmesi ömrünün tamam olduğuna, yedi kat göğe yükselmesi ise makamının artacağına yorulur.

Rüyada Gökyüzü Yarılması

O yerde yaşayan kişilerin fikir olarak bölünmesine ya da rüya sahibinin ortağı ile görüş ayrılığı yaşamasına bu nedenle de karışık, belirsiz ve tatsız günler geçireceğine tabir edilir.

Rüyada Gökyüzüne Çıkmak

Rüya sahibinin kötü günlerden geçeceğine işaret eder. Çünkü rüyada gökyüzüne çıkmak kara haberler almaya, acı kayıplar yaşamaya, manevi anlamda çöküntü yaratacak olaylar yaşamaya işaret eder.

Rüyada Gökyüzüne Bakmak

Açık ve mavi bir gökyüzüne baktığını görmek iyi kişilerle karşılaşmaya, işlerden hayır görmeye, kalpte huzura ve esenliğe kavuşmaya delalet ederken, kapalı ve koyu bir gökyüzüne baktığını görmek hayal kırıklığına, mutsuzluğa ve hastalığa yorulur.

Rüyada Gökyüzünden Düşmek

Allah katındaki güzel ve hayırlı yerinden düşecek fena bir iş yapmaya ve günaha bulaşmaya tabir edilir. Rüya sahibi hiç yapmadığı işlere bulaşacak kalbine hile ve fesat sokacaktır.

Rüyada Gökyüzünü Yeşil Görmek

Rüya sahibinin yapacağı hayır işleri sayesinde hidayete ereceğine ve hayır için verdiği bir lokmanın Allah tarafından kendine kat be kat fazlasının verilmesine yorulur.

Rüyada «Birinci Felek» (*) de veya ona yakın olduğunu gören kimse, zalim bir emire veya bakana ya da postacıya arkadaş olur. «İkinci Felek» malikin kâtibine delâlet eder. Rüyada «Üçüncü Felek» de. olduğunu gören kimse, bir veya birkaç kadınlarla evlenmekle şeref kazanır, ve muradına erişir.Rüyada «Dördüncü Felek» de olduğunu gören kimse, halifeye ve-^ya yeryüzündeki meliklerin en büyüğüne arkadaş olur. Eğer o kimse buna ehil değilse güzel bir kadınla evlenir. «Dördüncü Felek» e döndüğünü gören kimse, bir yere yolculuğa çıkar.Rüyada «Beşinci Felek»i gören kimse, melikin harpçisini veya takva sahibi bir adamı görür. Yahut olgun bir adama arkadaş olur.«Altıncı Felek»i gören kimse, ilim ve fazilete erişir ve işlerinde ihtiyatlı ve basiret sahibi olur.«Yedinci Felek» i gören kimse, zengin bir adamla karşılaşır. «Sekizinci Felek» i gören kimse, büyük bir melikle karşılaşır ve onunla arkadaşlık eder.«Dokuzuncu Felek» i gören kimse, büyük ve kadri yüce bir kimseye arkadaş olur. «Onuncu Felek» i gören kimse, İslâm ülkesinde ise Halifeyi görür. İslâm ülkesinde değilse Melik'i görür veya ona yaklaşır.Felekten döndüğünü veya feleklerden bir felek'i gören kimsenin, şanı yüce olur. Ümid ve arzusuna kavuşur. Şöhret, devlet ve izzeti artar.Bütün bu felekleri gören kimse Allah (C.C.)'a yaklaşır. Şöhret ve yüksek bir rütbeye erişir.Veya yeryüzündeki en büyük bir melike arkadaş olur.Rüyada feleklerin yer değiştirdiklerini gören kimse, hakim ise zulmederek eşyanın halini değiştirir.Bir kadın rüyada «Felek-i estel»in altında olduğunu görse, o kadın emirin kâtibi veya emirin adamlarından bir kimseyle evlenir.(*) Felek: Arapça'da gök, zaman, ecel ve dünya gibi muhtelif manâlara gelen bu tabir, eski astronomide gök tabakalarında kullanılmıştır. Bu tabakalardan: Birinci felek: Kamer (ay); İkinci felek: Uterid (Merkür); Üçüncü felek: Züh-re (Venüs, Çobanyıldızı); Dördüncü felek: Şems (Güneş); Beşinci felek: Me. rih (Mars); Altıncı felek: Müşteri (jübiter); Yedinci felek: Zuhal (Satürn); Sekizinci felek: Feleki sevabil; Dokuzuncu felek: Felek-i Ailas; Onuncu felek: Fe-leküi-Muhit.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog