Arama

Rüyada Gölge Görmek

Rüyada gölge görmek, cesarete, yiğitliğe, mertliğe, güç ve kudret sahibi olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin dinde ve ahlakta yeterli olduğuna, günahı da sevabı da birbirinden ayırdığına, dine karşı gelecek hiçbir söz söylemediğine ya da davranışta bulunmadığına, imanın, kadrinin ve gönlünün yüksek olduğuna delalet eder. Kişi, toyluğunda, bilmeyerek ve farkında olmadan yaptığı hataları için dahi rahat değildir ve bunların affı için her gün Allah’a el açıyordur diye tabir edilir.

Rüyada İnsan Gölgesi Görmek

Rüyada insan gölgesi görmek, doğuma ve ölüme, kazanmaya ve kaybetmeye, üzülmeye ve sevinmeye delalet eder. Bu rüya hayatın özüne, kişinin kendisine, varlığına, yaşama nedenine ve yaşamdaki yerine delalet eder.

Rüyada Gölgede Oturmak

Rüyada gölgede oturduğunu gören kişi, hayatın azabından, çilesinden, kötülüklerinden ve haksızlıklarından kurtulacak, feraha çıkacak, esenlik ve huzur bulacak demektir. Mutluluğun ve sükûnetin daim olacağı anlamına gelir.

Rüyada Ağaç Gölgesi Görmek

Rüyada ağaç gölgesi görmek, rüya sahibinin hayatının güzelleşmesine, olumlu yönde ilerlemesine ve sıkıntılarının bitmesine yardımcı olacak bir kişini varlığına tabir edilir. Bu kimse, rüya sahibini yaşadığı cehennemden kurtaracaktır diye yorumlanır.

Rüyada Ağaç Gölgesinde Oturmak

Bir kişi, rüyasında bir ağacın gölgesinde oturduğunu ve dinlendiğini görürse eğer, üstesinden gelemediği bir zorluk ve bu yüzden çektiği zahmet nedeniyle, maddi gücü çok, rütbesi yüksek, çevresi geniş ve sözü geçen bir kişiden yardım isteyecektir.

Rüyada Gölge Oyunu Görmek

Rüyada gölge oyunu görmek, kurtuluşa ermeye delalet eder. Rüyayı gören kişinin, kötü günleri geride bırakacağına, geçmişte yaşadığı acıları unutacağına, bundan sonra geriye değil hep ileriye bakacağına, hayatında temiz, güzel ve yeni bir sayfa açıp, mutlu ve huzurlu olmak için çaba göstereceğine yorulur.

Hayatta iz bırakan değerli insanlara, sultan ve yöneticiye, Kadının gördüğü gölge kocasına, İnsanın kendi gölgesi dünyasına ve durumuna, Yazın gölgesi sevinç ve refaha, Güneşte yanıp, gölgeye gelerek oraya oturmak kederden kurtulmaya; gölgede otururken üüşüyüp, güneşe giderek ısınmak yoksulluktan kurtulmaya, Kış güneşinin gölgesi kısa süren mutluluk ve sevince delalet eder.

Rüyada gölge görülmesi; genel olarak heybet ve ciddiyetle tabir edilir. Rüyanızda bir dağın gölgesini görmeniz ve altında bulunmanız; bir devlet büyüğünün himayesi altında bulunduğunuza, rüyanızda bir dağ gölgesi altına girdiğinizi görmeniz; sizin mutluluğa ve ihsana erişeceğinize işaret eder. Rüyanızda herhangi bir gölgeden çıktığınızı görmeniz; elinizdeki işinizi kaybedeceğinize, rüyanızda köşk ve duvar gölgesi görmeniz; büyük bir adam tarafından himaye edileceğinize, rüyanızda bir ağaç gölgesi görmeniz; zengin ve cömert birisi tarafından rahata kavuşturulacağınıza, rüyanızda bir ağacın gölgesine sığındığınızı görmeniz; iyi bir insana sığınıp ondan iyilik göreceğinize yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir yıkık yerde gölgede oturduğunuzu görmeniz; ecelinizin yaklaştığına, rüyanızda bir çadır veya bir hayvan gölgesinde bulunduğunuzu görmeniz; devlet tarafından bir haber alacağınıza ve menfaat göreceğinize işaretle tabir olunmaktadır.

Rüyada insan gölgesi, dünyaya ve dünyanın değişmesine ve dünyada bulunanların hallerinin muhtelif olmasına delâlet eder. Bazan rüyada görülen gölge, tövbe ve hidayete ve hüsn-i tevhide, Allah ve kâinat hakkında tefekküre delâlet eder.Bir kimse rüyada kendi kendine hareket etse ve gölgesi de meydana çıkmasa, o kimsenin hüccet ve delillerinin iptaline, emir ve yasakların gitmesine, ölümüne, hareket ve duyularının mahvolmasına delâlet eler.Güneş, ay, mum, lâmba ve suyun ışığında gölgesini kaybeden kimse hakkında da bu tâbir aynıdır. Fakat dans ve dönme zamanında görülen gölge, yalan, bühtan, bâtıl ve meşru olmayan bir yolla halkın malını yemeye, din ve dünyaca renkten renge girmeye delâlet eder.Rüyada gölge ve karaltıların lisanı ile konuşmak, yahut gölgeyi döşek veya döşeme üzerinde oynatmak için tayfasını meydana çıkarmaya ve onların lisanlarıyla konuşmaya yahut fitne ve şerre delâlet eder.Rüyada yazın görülen gölge, rahatlık, menfaat ve himayesine gi-ri'ecek şöhret ve rütbe sahibi bir kimseye delâlet eder. Kış gününde görülen gölge, üzüntü, keder ve bid'ata veya bid'at sahibi kimselere meyletmeye delâlet eder. Gölge sultana da delâlet eder. Zira hadîsi şerifte: «Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir» (Bu gölgenin Cenab-ı Hakka izafeti teşbihi bir izafettir. Nitekim bütün «mescitler Allah'ın mülkü iken hasseıen Kâbe-i Muazzama'ya» Beytullah: «Allah'ın Evi» denilmiştir.) şeklinde vârid olmuştur.Gölge, abid, zahid ve hafız olan âlime de delâlet eder. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve rızka nail olur. Kadının rüyada gördüğü gölge, onun kocasıdır. Kocası olmayan bir kadın rüyada gölgeye çekildiğini görse, saygıdeğer ve servet sahibi birisiyle evlenir.Rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntüden kurtularak rahatlığa kavuşur. Gölgede bulunduğundan dolayı üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneşli bir yerde oturduğunu gören kimse, fakirlikten kurtulur. Çünkü soğukluk fakirliktir.

Gölgelik; himmeti büyük, emri ve sözü her yerde geçerli, buyruğundakilere hakim dindar, meşhur ve adil bir idareciyle tabir olunur. Rüyasında kendisi için bir gölgelik kurulduğunu gören; layıksa büyük itibar ve makam sahibi olur. Sahrada büyük bir gölgelik kurulduğunu gören; bu gölgeliğin sahibini tanımıyorsa, yolculuğa çıkar. Tanıyorsa, rüya o şahsa aittir. Sayeban denilen bu çadır ve gölgelikler ancak büyükler için kurulduğundan, rüya izzet ve mevki ile yorumlanır.Bir dağın gölgesinde bulunmak; devlet idarecisi saye-sinde makama kavuşmaktır. Gölgeden çıktığını gören rütbesini kaybeder. Köşk ve duvar gölgesi; kıymetli bir zat vasıtasıyla ulaşılacak mevkidir. Ağaç gölgesi; cömert bir adam sayesinde rahata kavuşmaktır. Bir ağacın gölgesine sığınan, böyle bir adamdan yardım alır. Ondan lutuf görür. Gölge rüyası heybet, vakar ve mertebedir.Kirmani demiştir ki: Bir harabenin gölgesinde oturanın eceli yakındır. Çadır ve hayvan gölgesi hükumet eliyle hayır ve menfaate kavuşmaktır.Güneşten rahatsız olarak gölgeye sığınan; üzüntüden, gölgede üşüdüğü için güneşe çıkarak ısınan; fakirlikten kurtulur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog