Arama

Rüyada Güreş Görmek

Rüyada güreş görmek, kişinin durumuna göre iki farklı şekilde alamet eder. Eğer rüya sahibi güreşte galip gelirse çok kötü bir duruma düşeceğine, huzurunun bozulacağına, rahatının kaçacağına, düzeninin yaşayacağı kötü olaylar yüzünden olumsuz etkileneceğine, işlerinin günden güne azalacağına, sıkıntılarının ve sorunlarının artacağına, iş düzeninin bozulacağına ve sevdiği kişilerle arasının açılacağına delalet eder. Eğer kişi mağlup olursa, maddi açıdan rahat bir nefes alacağına,    ticari faaliyetlerinin artması sayesinde ve kazancın bollaşacağına, kısa süre içinde büyük başarılar kazanacağına ve borçlarını ödeyeceğine yorulur.

Rüyada Güreş Yapmak

Hayırlı ve kazançlı işler gerçekleştirilip zenginliğe kavuşulacağına, elde bulunan imkânların artacağına, hedeflere ulaşılacağına, kazancın her geçen gün daha da çoğalacağına, işlerin açılacağına, muradın gerçekleşeceğine, uzun bir seyahate çıkılacağına, dileklerin ve duaların kabul olacağına ve hayallerin gerçeğe döneceğine tabir edilir.

Rüyada Güreş Tutmak

Kişinin, çok iyi olaylar ve durumlarla karşılaşacağına, hayırlı kazançlar elde edeceğine, aile bireyleri sayesinde işlerinin açılacağına, ticari faaliyetlerinin artacağına, iş dünyasında büyük bir saygınlık kazanacağına, sevdiği kişi ile dünyaevine gireceğine, kendisini çekemeyen insanları yenilgiye uğratacağına, sorunlu geçen işlerinin yoluna gireceğine ve mal sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada Güreşmek

İş hayatında ve aile hayatında çok büyük bir ferahlığa kavuşulacağına, yapılan işlerin rağbet görmesi sayesinde kazancın katbekat artacağına, sıkıntıların yakın zaman içinde geçeceğine, işlerin yolunda gideceğine, hayırlı insanlarla ahbaplık kurulacağına ve meslekte çok iyi bir noktaya gelineceğine delalet eder.

Rüyada Güreşçi Görmek

Kişinin, atacağı adımlar sayesinde rakiplerini yenilgiye uğratacağına, büyük bir ortaklığa gireceğine, sorunlarından kurtulacağına, uzun zamandan beri beklediği bir iş konusunda başarı kazanacağına,  çok zengin olacağına ve iş hayatında yapılacak atılımlar sayesinde yeni bir iş sahibi olacağına rivayet eder.

Güreş sporu münakaşaya, İnsanın kendinden zayıf bir hayvanla güreş tuttuğunu görmesi görmesi durumunun rakiplerinden ve akranlarından iyi; aslan, kaplan vs. gibi güçlü hayvanlarla güreşmesi, halinin zayıflığına, Güreşte yenmek mağlubiyete, mağlubiyet isee yenmeye; Güreşte yere yıkılmak hastalanmaya, bu rüyayı hasta bir kimse görürse iyileşmesine, Hasta bir kimse ile güreştiğini ve onu yendiğini görmek hastanın vefat etmesine, Müslüman olmayan biriyle güreşmek düşmana galip gelmeye; Bir kadının rüyada Rasülullah (s.a.v.)'in kendiseyle güreştiğini ve efendimizin kendisini yere yıktığını görmesi, o kadının kocasının ölmesine; kadının ise başka biriyle tekrar evlenmesine, Bir hayvanla güreştiğini ve onu öldürdüğünü görmek düşeceği bir sıkıntıdan kurtulmaya, Güreş bazen güç ve kas gücüne, kaba kuvvete; bir yerde güneş müsübakası olduğunu görmek orada kurulacak panayır vs. dolayısiyle canlılık ve hareketlilik olmasına yahutsevindirici bir durumun meydana çıkmasına delalet eder.

Bir kişinin rüyasında bir meydanda bir pehlivan ile güreş tuttuğunu görmesi; o kimsenin gerek iş hayatında ve gerekse aile içindeki birtakım problemlerini çözmek için büyük bir mücâdele içine gireceğine, eğer güreşi kazanırsa bu mücâdelede üstün geleceğine, kaybederse bu mücâdelede de kaybedeceğine delalet eder.

Rüyada güreşmek, münakaşa yapmaya delâlet eder. Eğer güreşenlerin insan ve hayvan gibi cinsleri muhtelif olursa, yenen yenilenden halce daha iyi olmasına delâlet eder. Eğer güreş, iki adam arasında olursa, galip gelen adamın mağlûp olmasına ve yenilen kimsenin de galip gelmesine delâlet eder.

Cin, şeytan ve hayvanla güreştiğini gören hücum etmişse; rüya, galibiyetle yorumlanır. İki insan arasındaki güreşte hücum eden mağlup olur. Yani, düşmanına yenilir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog