Arama

Rüyada Hafaza Melekleri Görmek

Bakınız; Kiramen Katibin.

Rüyada insanların amellerini yazan ve adlarına. "Kirâmen Kâtibin" adı verilen meleklerin görülmesi; tanınmış âlim ve emniyetli kimselere delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog