Arama

Rüyada Hakim Görmek

Rüyada hâkim görmek, vicdan ve merhamet sahibi, imanı tam, akıllı, mantıklı, düzgün ve kariyer sahibi bir kimse ile tabir edilir. Rüya sahibi, ilim irfan öğrenmiş, diplomalı, takım elbiseli ve kravatlı bir kimse olacak, işinde çok sağlam bir yer edinecek, adı herkes tarafından duyulacak demektir. Ayrıca sözü dinlenen ve önünde el pençe divan durulan bir kişi haline gelecektir diye yorumlanır. Rüyada hâkim görmek, Allah’tan korkan bu nedenle de kul hakkına girmeyen bir kimsenin varlığı ile açıklanır.

Rüyada Hâkim Olduğunu Görmek

Rüyasında hâkim olduğunu gören kişi, günaha girmekten çekinen bu nedenle de haklıya ve haksıza eşit mesafede duran kişi olarak tabir edilir. Rüya sahibi, adaletli olması dolayısıyla yanlışı yapan babası bile olsa onu kayırmayacak demektir.

Rüyada Hâkim Karşısına Çıkmak

Rüyada hâkim karşısına çıkmak çok hayırlıdır, kişinin hayattaki şansı olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin torpile ve rüşvete gerek kalmadan her işinin sorunsuz ve önüne hiçbir engel çıkmaksızın hallolacağına işaret eder. Kişi, hayatında hiçbir engelle ve aşamayacağı kadar büyük bir sorunla karşılaşmayacaktır.

Rüyada Hâkim Cübbesi Görmek

Tahsilli ve kültürlü olmaya, kendi gibilerle iş yapmaya ya da muhabbet kurmaya, başarılı olmaya, her işten alnının akıyla çıkmaya, zaferlerle geçecek bir yaşam sürmeye delalet eder.

Rüyada Savcı Görmek

Rüyasında savcı gören kişi, kâğıt üzerindeki resmi bir işinden hayır görecek ve çok memnun olacak demektir. Rüya sahibinin uykularını kaçıran bu işin nihayetlenmesi hem de olumlu nihayetlenmesi rüya sahibini çok rahatlatacak ve huzur bulmasına vesile olacaktır diye yorumlanır.

Rüyada Mahkeme Salonu Görmek

Rüyada mahkeme salonu görmek, rüya sahibinin çaresiz durumlara düşeceğine ve kimselerin uzunca bir süre kendisine el atmayacağına işaret eder.

Adaletle hütmeden bir kadı olduğunu görmek iş ve mesleğinde insaf ve merhamet ölçülerini muhafaza etmeye, Adil ve ehil insanları şahit olarak dinleyen hakim, insanı kurtuluşa götürecek gerçek doğrulara, Ayak takımını ve alelade insanları şahit olarak dinnleyen yargıç, rüşvet yiyen, zalim hakime, Hakim bazen, gerçek adaletin tecelli edeceği 'hesap günü'ne delalet eder.

Rüyada hakimi güzel bir vasıfta gören kimse arzu ettiğine işarettir. Bazen de, hakim, karar veren, mühendis, arkadaş ve toplantıya işaret eder. Hakimi görmek, terzi ve iğneciye de işaret eder. Rüyada hakimin, bunamış ve deli bir şahsı şahit olarak dinlemesi, o hakimin rüşvet kabul etmesine, kötü düşünceli ve bozuk kimselere yönelmesine işaret eder.Bazen de hakim, anne ve babaya, hocaya, öğretmene, insanın hak ve adaletten arzu ettiği seve işaret eder. Rüyada hakim yardımcılarını görmek, boş şeylere yardım eden bir kimseyigörmeye işaret eder. Bir kimse rüyada kendi evinde beyaz elbiseli hakim yardımcılarını görse, bu rüya, sahibinin üzüntü ve kederden veya hastalıktan ya da korku ve şiddetten kurtulmasını müjdeler. Eğer hakimin yardımcıları üzerinde siyah elbiseler bulunsa, bu rüya hastalığa, üzüntü ve kedere işaret eder. Bu tabir onların konuşmaları ve birbirleriyle anlaşmalarından da anlaşılır.

Rüyada hâkim görülmesi adaletle yorumlanır. Bir kişinin rüyasında bir mahkemede bir hâkim görmesi; o yerde ihtikâr yapıldığına ve esnafın hileli satışta bulunduğuna, kişinin rüyasında bir hâkimi güler yüzlü bir şekilde görmesi; o yerde adaletle muamele edildiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir davası için hâkim huzuruna çıktığını görmesi; o kimsenin dünyadaki zor işlerinin kolaylıkla yoluna gireceğine ve ömrünün sonuna kadar huzur içinde yaşayacağına, kişinin rüyasında bir mahkemede hâkim olarak hüküm verdiğini görmesi; o kimsenin devlet dairesinde bir türlü bitmeyen bir işinin güzel bir şekilde sonuçlanacağına işaret eder. Rüyanızda bir mahkemeden bir hâkimle kol kola çıktığınızı görmeniz; eğer akrabalarınızla aranızda bir anlaşmazlık varsa çözüleceğine, eğer bir miras peşinde iseniz o işin halledileceğine ve elinize para gerçeğine delalet eder.

Rüyada hâkimi güzel bir vasıfta gören kimse, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nail olur. Bazan da, hâkim, karar veren, mühendis, arkadaş ve toplantıya delâlet eder. Hâkimi görmek, terzi ve iğneciye de delâlet eder.Rüyada hâkimin, bir bunamıştan, deliden, çöpçüden, un eleyicisinden, çöpleri taşıyandan, hamam külhancısından, kaval çalandan,tellâktan, yahut oyuncudan şahit dinlemesi, o hâkimin rüşvet kabul etmesine, garazkâr ve bozuk kimselere meyletmesine delâlet eder.Bazan da hâkim, ana ve babaya, üstada, terbiyeciye, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeye delâlet eder.Malını tasarruf etmeden men'edilen küçüğün rüyada kendisinin hâkim olduğunu görmesi, mezkûr çocuğun doğru yolda olmasına ve malmı tasarruf etmesinin caiz olmasına delâlet eder.

İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında ehil olmadığı halde, hakim olup hüküm verdiğini gören, zarara uğrar. Çeşitli belalarla karşılaşır. Malını kaybeder. Gurbetteyse, memleketine dönmekte güçlük çeker. Fakat, bu makama layık birinin aynı rüyayı görmesi, hayır, menfaat, saadet ve makamdır.Kirmani diyor ki: Rüyasında meşhur bir hakim olduğunu gören yahut böyle biriyle karşılaşan, yüksek mevki sahibi olur. Meçhul bir hakimi görmek, Rabb'ül Alemini görmek gibidir. Rüya hayır, bereket, kudret, şeref ve bahtiyarlıkla yorumlanır.Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Rüyada karar vermekte olan bir hakimi görmek; o hükmün mahiyetine göre hayır veya şerle tabir olunur. Elinde terazi tutan bir hakim; o memleketteki adalete işarettir. Kendisine şefkatle bakan, yumuşak konuşan ve latife eden bir hakim gören, alimlere yakın olur. Hiddetli bir hakim görmek; dünya ve ahiret hayatı için iyi değildir.Rüyasında oturduğu bölgeye bir hakimin geldiğini görmek; izzet ve devlet yani baht açıklığıdır. Hakimin kendisini yanına oturttuğunu, toplantının başına geçirdiğini yahutta yüksek bir yere çıkardığını gören; halk arasında muteber olur, büyük rütbeye ve kudrete ulaşır.Cafer-i Sadık (R.A.) buyurmuştur ki: Bu rüya adalet, paylaşma, tartışma ve düşmanlıkla yorumlanır. Hakimi güler yüzlü görmek; iyi, asık suratlı görmek; kötüdür. Rüya hakimin davranışlarına, tavrına, kıyafetine göre tabir edilmelidir.Hasta birinin hakimin yanına çağırılması ecel ifadesidir. Aydınlık bir mahkeme görmek; hak ve adalet demektir. Mahkemenin karanlık olması, bunun tersidir. Mahkeme salonunda, hakimin lehine karar verdiği kişi, itibar ve mevki sahibi olur. Aleyhine hükmolunan şahıs; zarar görür, hakarete uğrar. Kendini hakim huzurunda müdafaa etmek; dünya veya ahirete hesap vermeye delalettir.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Bu rüyada hem hakimin, hem de rüyayı görenin durumu nazar-ı dikkate alınır. Hakimin hüküm vermek üzere yerinde oturduğunu görmek; adaletin mevcudiyetine ve rüya sahibinin menfaatine işarettir. Hakimin mahkemedeki yerinden indiğini yahut indirildiğini görmek; onun azline veya adaletin sükutuna yani haksızlıklara delalet eder.Bir hakimi çıplak vaziyette hükmeder görmek; onun zulmüne, üzerinde giyilmesi uygun olmayan çirkin ve ayıp bir şey görmek; dinde garipliğe, adalette noksana işarettir. Hakimi şık kıyafetler içinde görmek; halk arasında itibar ve şöhretinin artmasına delalet eder.Hakim ve hakimlerle alakalı rüyaları, mümkün mertebe hayır yönünü dikkate alarak yorumlamalıdır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog