Arama

Rüyada Hallaç Görmek

Pamuk yahut yünü bir alet yardımıyla atarak kabartan kimseyi görmek, çetrefil ve dağınık işleri toparlayan, insanlara faydası olan, faydalı olanla faydasız olanı birbirinden ayıran kimseye delalet eder.

Rüyada hallacı görmek, gözü açık bir kimseye yahut nesli çok olan birisine işaret eder.Bir kimse rüyada pamuk veya yün attığını görse, o kimse bir düşmanlık ve münazaaya düşer. Hallaçlığı güzel beceremediğini görse, düşmanı onu yener.

Rüyada hallaç görülmesi; kuvvetli ama suratı asık ve herkesin işini gören âlim ve hâkim bir kimseye işaret eder.

Rüyada hallacı görmek, halkın işi elinde ve nezaretinde tamam olan âlim ve hâkim bir kimseye delâlet eder. Bazan da, yaramaz şeyi iyi şeylerden ayıran muktedir ve gözü açık bir kimseye yahut nesli ve nikâhı çok olan birisine delâlet eder.Rüyada hallacı görmek, düşmanlıklı ve münakaşalı kimse olup eline birtakım mal geçen bir adama delâlet eder. Bir kimse rüyada pamuk veya yün attığını görse, o kimse bir düşmanlık ve münazaaya düşer. Hallaçlığı güzel beceremediğini görse, düşmanı ona galip gelir ve onun hileleri gider.

Halkın işlerinin düzenlenmesinde kolaylık sağlayan kuvvetli ve sert bir zatla tabir olunur. Hallaç yayı, nifaktır yani kötülüktür, ikilik çıkarmaktır. Bu yayın kalın olması halinde rüya, kahramanlıkla tabir edilir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog