Arama

Rüyada Harabe Görmek

Rüyada harabe görmek, rüya sahibinin duygusal hayatını ve manevi huzurunu bozacak kadar kötü bazı olayların yaşanacağı anlamına gelir. Kişi, üst üste pek çok melanet yaşayacak, başından belalar ve huzursuzluklar hiç eksik olmayacak, aile içindeki sohbeti ve ağız tadı kalmayacaktır diye tabir edilir. Gözyaşı dökmeye neden olacak haberler almaya, hüzün, keder, gam, sorun ve problem içinde kalmaya alamet eder.

Rüyada Harabe Ev Görmek

Rüyada harabe ev görmek, aksilik üstüne aksilik yaşamaya, kederlenmeye, işini kaybetmeye, aile halkıyla ters düşmeye ve mutluluğunu yitirmeye işaret eder. Kişinin hayatının tamamen alt üst olacağı, hem maddi hem de manevi anlamda zarar göreceği anlamına gelir.

Rüyada Harabeden Çıkmak

Rüyada harabeden çıkmak, rüya sahibinin rahat edeceği, sağlığını, neşesini ve huzurunu geri kazanacağı anlamına gelir. Kişi, sorunlarından, kafa karışıklığından yaşadığı belirsizliklerden kurtulacak, kendisi adına en iyi kararları alacak ve güzel günlere kavuşacak demektir.

Rüyada Harabe Bir Yer Görmek

Rüyada harabe bir yer görmek, o yerdeki bölge halkının basiretsiz, yeteneksiz ve aciz kimseler tarafından yönetildiğine rivayet edilir.

Rüyada Virane Görmek

Rüyada virane görmek, zaman mevhumuna işaret eder. Bir yandan da hasretin ve özlemin biteceğine, ayrılanların kavuşacağına, küslerin barışacağına, düşmanlıkların, kininin ve nefretin son bulacağına işaret eder.

Rüyada Metruk Ev Görmek

Rüyada metruk ev gören kişinin hayatında mutluluk verecek, ferahlık ve esenlik yaratacak, hoş olaylar yaşanacak demektir. Kişinin yüzünü güldürecek sürpriz gelişmeler yaşayacağı ve müjdeli haberler alacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yıkık Ev Görmek

Rüyada yıkık ev görmek, rüya sahibinin çevresindeki kişilerin bazıları tarafından arkasından dedikodusunun yapıldığı ile tabir edilir. Dedikoducu ve art niyetli bazı kişilerin varlığına ve onların boş gevezeliklerine alamet eder.

Bakınız; Virane.

Rüyada harabe görmek, şendere, sayılı günlere yahut şehir halkından kendisinden hicret eden kimselerle toplanmaya işaret eder. Rüyada iyilikle emredip kötülükten sakındırmak bu harabelerin yenilenmesine işaret eder.

Rüyada harabe bir ev görülmesi veya orada bir kişinin bulunamaması keder ve üzüntüye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında harabe bir yerin eskisi olduğunu görmesi; o yerin devlet reisinin veya valisinin işleri adalet üzere yürüteceğine, bir kimsenin rüyasında bir tanınmış yerin harap olduğunu ve halkının da barınacak yerlerinin olmadığını görmesi, o yerde bulunan devlet yöneticisinin halk üzerinde zulüm yaptığına ve halkın da bu zulümden kurtulamayacaklarına işaret eder. Rüyanızda bir caminin yıkılıp ortada resminden başka bir kalmadığını görmeniz, o yerde bulunan valinin değişerek yerine gelen valinin başka türlü uygulama yapacağına, rüyanızda bir çarşının harap olup orada alış-veriş edenlerden kimselerin kalmadıklarını görmeniz; ticâretin bozulduğuna ve tüccarların zarar ettiklerine, bir yoruma göre de, yer halkının büyük bir belaya maruz kalacağına işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda evinizin temelinden harap olduğunu görmeniz; gerek yaş ve gerekse hastalıklar nedeniyle sizin vücudunuzun da harap olacağına, rüyanızda bir hamamın harap olduğunu görmeniz; hanımınızın veya yakınlarınızdan bir kadının vefat edeceğine delalet şeklinde yorumlanır. Rüyanızda hükümet konağının harap ve yerinin toprakla dolu olduğunu görmeniz; devlet başkanının halka zulüm yapacağına, rüyanızda bir kilisenin harap olduğunu görmeniz; İslâm Dini'nin kuvvetine, rüyanızda bir tarlanın harap olduğunu görmeniz; yolculuktan vazgeçeceğinize delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında harap bir yer görmesi; o kimsenin evinin halkının veya yakınlarının dağılacaklarına, kişinin rüyasında memleketinin harap ve perişan olduğunu görmesi; o ülkenin devlet başkanının vefat edeceğine veya halka zulüm yapacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir harabede görmesi; o kimsenin karşılık veremeyecek derecede âciz olan bir düşmanla karşılaşacağına, kişinin rüyasında bir mahallenin zelzele veya benzeri bir felâketle harap olduğunu görmesi; orada bulunan devlet büyüklerinin iktidarsızlıklarına vâ bunlardan birisinin öldürüleceğine işaret şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini iyi giyinmiş ve süslenmiş olarak bir harabede görmesi; o kimsenin ilgisizliğine, kişinin rüyasında evinin duvarının sel felâketi ile yıkıldığını görmesi; o kimsenin karısının öleceğine, bir kimsenin rüyasında bir evin rüzgâr tarafından harap edildiğini görmesi; o evin sahibinin zalim bir kişi tarafından gadra uğrayacağına, bir kimsenin rüyasında sağlam bir yerin yıkılıp harap olduğunu görmesi; o yerde bir musibetin çıkacağına işaret şeklinde tabir olunmaktadır.

Rüyada harabe görmek, vaaz ve nasihata delâlet eder. Bazan da senelere, sayıh günlere yahut şehir halkından kendisinden hicret eden kimselerle toplanmaya delâlet eder. Rüyada iyilikle emredip kötülükten nehyetmek bu harabelerin yenilenmesine delâlet eder.

Rüyada harap ve ıssız bir mekan görmek, üzüntü ve sıkıntıdır. Bu harap mekanın yenileştiğini görmek devlet idarecilerinin adaletle muamele edeceklerine delalettir. Bildiği bir mekanın harap olup halkın yerleşecek yer bulamadıklarını görmek ise, bu yorumun tersidir ve halk zulümden kurtulamaz. Bir camiin tamamiyle harap olması o bölge idarecisinin değişeceğine ve yeni idarecinin farklı davranacağına işarettir. İçinde alış veriş eden hiç kimsenin bulunmadığı harap bir çarşı, işlerde kesata, tüccarın durumunun bozulmasına veya büyük bir musibete delalet eder. Hanesinin harap olduğunu görenin vücudu, gerek ilerleyen yaşı gerek hastalığı sebebiyle tahribata uğrar. Bir hamamın harap olup yıkıldığını gören, ya karısını yahutta çok yakın akrabası olan bir kadını kaybeder. Hükumet konağının yerle bir olduğunu görmek; Devlet idarecilerinin zulmünü haber verir. Bir kilisenin, manastırın veya havranın harap olması, kafirlerin zaafı, islamın kuvvetlenmesidir.Bir arazinin harap olduğunu görmek; kadınların zaafına, emanetlerine, üzüntüye veya yolculuğun iptaline işarettir.Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Rüyasında harabe görenin ailesi ve akrabaları darmadağınık olur. Bu rüya kat'iyyen hayırlı değildir. Bir memleketin harap olması, devlet başkanının vefatına yahutta zulmüne delalettir. Kendini bir harabede gören, müdafaa takati (gücü) olmayan bir takım kimselerle düşman olur.Bir beldenin herhangi bir afatla harap olduğunu görmek; oranın ileri gelenleri için itibar kaybı veya birinin katlidir. Bakımlı ve ekili bir köyün harap olduğunu görmek; köy ahalisinin dalalete düşeceğine yahut bir musibetle karşılaşacağına işarettir. Üzerinde iyi kıyafetler olduğu halde, kendini bir harabede gören; dalalete düşer ve dünyalığa sahip olur. Hane duvarının sel yüzünden harap olduğunu gören, karısını kaybeder. Rüzgar sebebiyle tahrip olmuş bir ev; hane sahibinin zalim bir devlet idarecisi yüzünden zulme uğrayacağına delalet eder. Ma'mur bir yerin harap olup, yıkılması, o bölgenin bir felaketle karşılaşacağının habercisidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog