Arama

Rüyada Hazine Görmek

Rüyada hazine görmek, hem meşru hem de gayri meşru işlere tabir edilir. Bu rüya, kişinin geçmişte gayri meşru bir iş yaptığına ve bunu kendisinden başka en az bir kişinin daha bildiğine işaret ederken aynı zamanda maddi değeri olan mallara sahip olmaya işaret eder. Rüya sahibi oturduğu yerden çok büyük bir mal varlığının varisi olacak, bu sayede de bir anda bolluğa kavuşarak hayatı bambaşka şekilde değişecektir.

Rüyada Hazine Bulmak

Rüyasında hazine bulduğunu gören kişi, kendisi için çok değerli biri haline gelecek ve tabiri caizse eteğinden hiç ayrılmayacağı bir kişi ile bir araya gelecek ve o kişiden bir daha hayatı boyunca ayrılmayacak demektir. Bu rüya, aynı zamanda hayırlı bir gönül işi ile tabir edilir.

Rüyada Hazine Aramak

Rüyada hazine aradığını gören kişinin resmi bir kurumda önemli bir işi olabilir. Ayrıca, rüya sahibinin gerçekleşmesini istediği bir şey için çok uğraş vereceğine ve araya hatırı sayılır kişileri koyacağına tabir edilir.

Rüyada Hazine Haritası Görmek

Büyük şans ve kısmet anlamına gelir. Rüya sahibinin tüm hayatının değişmesine ve hayatına adeta sihirli bir değnek değmişçesine güzelleşmesinde delalet eder. Rüya sahibi kalan ömrünü hayırlara kavuşarak geçirecek demektir.

Rüyada Hazine Sandığı Görmek

Rüya sahibinin aile hayatında büyük mutluluk yakalayacağına işaret eder. Rüya sahibi, ruh ikizi olduğuna inandığı aynı zamanda çok da zengin olan bir kişi ile dünya evine girecek, geçim sıkıntısı ve anlaşmazlık yaşamayacağı için de çok mutlu olacaktır.

Rüyada Hazine Yeri Görmek

Rüya sahibinin kendisi için çok hayırlı ve isabetli bir iş yapmasına ve bu iş sayesinde hayatı boyunca kalkınmasına tabir edilir. Kişi, yedi sülalesine yetecek kadar büyük bir zenginlik elde edecek ve bu zenginliği çok çalışmasına borçlu olacaktır.

Öğrenci iiçin ilme, tüccar için bol kazanca ve infak etmeye, yöneticiyse adil davranmaya ve halka şefkat göstermeye, sanat erbabı için mesleğinde isim ve şöhret yapmaya, Hazine kişinin eşine, kendi malına, sırları saklamaya, saman altından su yürütmeye yyahut güzel elbiseye, Hazine bulunsa fakat ona erişilerek alanımasa cimriliğe ve zekatını vermemeye, halka ve kendine zulmetmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Define.)

Rüyada hazine görmek, ilme delâlet eder. Binaenaleyh rüyada bir hazineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme nail olur. Eğer esnafsa ticaret yapar ve infakta bulunur. Eğer o kimse sultanın adamlarından ise, hidayet ve adle nail olur. Her sanatkâr için bu rüyanm tâbiri böyledir.Hazineler insanın birçok şehirlerde nâil olacağı iş ve görevlere delâlet eder. Rüyada içinde az bir mal olan bir define bulduğunu gören kimsenin, çabuk atlatacağı bir sıkıntıya delâlet eder. Eğer onda çok mal olursa, üzüntü ve kedere delâlet eder. Bazan da defineye kavuşmak rüya sahibinin ölümüne delâlet eder.Rüyada bir define gördüğünü gören kimse, zengin olur ve hâkim tarafından onun zenginliği ile hükmedilir.Rüyada büyük bir mala rastladığını gören kimse, şehid olur.Define, işleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Çünkü onda olan şey ekseriya zahmet çekmeye ve sıkıntıya delâlet eder.Bazan da define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire bir kıza delâlet eder.Bazan define insanm biriktirip yığdığı ve zekâtım vermediği mala delâlet eder.Define kâr ve ticaret edecek yere delâlet eder.Bazan hazine görmek, sarraf veya cevherciyi görmeye delâlet eder. Bazan da kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye delâlet eder.Bir kimse rüyada bir hazine bulsa ve oraya girmeye mâni bazı şeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekâtını vermeyen bir adam olduğuna delâlet eder.Eğer o kimse âlimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altmda bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığma delâlet eder.Eğer hazine üzerinde ona kavuşmak ve içine kavuşmaya mâni bir şey yoksa, o kadının müsrif olduğuna ve namusunu korumadığına delâlet eder. Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir.Bir melik rüyada içerisinde birçok altm olan ve halkın o altınlardan aldığı bir define bulduğunu görse, melikin askeri ona isyan eder. Diğer melik tarafmdan askerin bastırılması ve melikin emrine verilmesi teşvik edilir, özellikle o altınlarda garip isim varsa.Define soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala delâlet eder.Rüyada görülen hazine kişinin hanımıdır. Bundan dolayı hazinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı ölür.Rüyada görülen hazine, sırlan hıfzetmeye ve işleri gizlemeye ve örtülü zevcelere ve güzel elbiselere delâlet eder.Bazıları da, gece ve gündüz iki hazinedir ki, bir kimse onlara bir şey koysa onu daima bulur, dediler.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog