Arama

Rüyada Heykel Görmek

Rüyada heykel görmek, rüya sahibinin hayatındaki ve çevresindeki kişilere tabir edilir. Bu kişiler, çok sevimli olmayan, rüya sahibine sempatik gelmedikleri için kendisinin anti pati duyduğu, duygu ve düşüncelerinin çakıştığı yani kafasının uymadığı kişiler olarak tasvir edilirler. Rüyada heykel görmek, öte yandan da rüya sahibinin mutluluğuna mutluluk, huzuruna da huzur katacak olaylar yaşamasına tabir edilir. Rüya sahibinin kaçan keyfinin yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada Heykel Yapmak

Rüyada heykel yapmak, rüya sahibinin geleceği için iyi olacağına, kendisine başarı ve mutluluk getireceğine inandığı bir karar alarak, bunu hayata geçirmesine delalet eder. Kişi şimdi biraz zahmet ve zorluk çekecek ama ileride emeğinin karşılığını fazlasıyla alarak bu kez de çektiği cefanın karşılığında rahatça sefa sürecek demektir.

Rüyada Heykel Kırmak

Rüyasında heykel kırdığını gören kişi, gereksiz gururundan, kaprisinden ve inadından vazgeçip, kendini aşmayı başaracak ve başarısının önündeki en büyük engelleri de bu sayede kaldırmış olacaktır. Rüya sahibinin hayatı bundan sonrası için bambaşka olacak, kem gözleri patlatacaktır.

Rüyada Heykel Bulmak

Rüyada heykel bulmak, rüya sahibinin yaşam enerjisinin artacağına, hayatından yana hayır bulacağına ve rahatlığa ereceğine işaret eder. Rüyada heykel bulmak, rüya sahibinin kendini bulmasına ve özüne kavuşmasına tabir edilir.

Rüyada Büst Görmek

Rüyada büst görmek, çok güzeldir, hane içindeki huzura ve mutluluğa işaret eder. Şen kahkahaların yükseldiği bir evi sembolize eder. Rüya sahibinin sıcak bir yuvası olacağı ve aradığı mutluluğu orada bulacağı anlamına gelir.

Rüyada Put Görmek

Rüyada put görmek, heykel görmekle benzer şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin hoşlanmadığı kişilerin varlığına ve onlardan yana çektiği zahmet dolayısıyla memnuniyetsizlik içinde olduğuna tabir edilir. Bu kişiler rüya sahibi için baş belası gibidirler.

Korkudan emin ve düşmana galip gelmeye, Kilisede görülen heykeller hıristiyan inanç sistemine tabi olanlara, Camide heykel görmek bid'at ve hurafeye, Evinde heykel yahut büst görmek kendi nefsine yahut eş ve çocuklarına aşırı ilgi ve taşkın muhabbete; neefsini put edinmeye, Cadde ve sokaklarda görülen heykel, eğer bilinen birine ait ise boş ve anlamsız şeylere, bilinmeyen birine ait heykel güç ve iktidarı malmayan düşmana, Herhangi bir büst yahut heykele tazim göstermek şirk ve nifaka, cahiliye çağı gelenek ve göreneklerine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Put.)

Rüyada heykel görmek, korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeğe işaret eder.Rüyada görülen heykel, evlada, hanıma, menfaata, din ve dünyaca muamelattan kaçınmağa işaret eder. Bazen de bu heykelleri görmek, namaz, ibadet ve taata işaret eder.

Rüyada heykel görmek; korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.Rüyada görülen heykel, evlâda, zevceye, menfaata, din ve dünyaca muamelâttan kaçınmağa delâlet eder.Hıristiyanların kiliselerinde ibadet için ittihaz ettikleri heykelleri görmek, o kiliselerde ibadet edene ve orada okunan dua ve vasiyetlere veya İncil'e delâlet eder.Bazan da bu heykelleri görmek, namaz, ibadet ve tâata delâlet eder.

Karısı hamile olan birinin heykel vb. tasvir görmesi, erkek evlatla yorumlanır. Üzerinde heykeller ve tasvirler asılı olduğunu gören, devlet idarecisi ise, sefere gider. Maaşlı bir kimseyse, bir işte muvaffak olur. Çirkin yakışıksız işlerle meşgul olan birinin, hırsızın veya başka suçlunun bu rüyayı görmesi, hapisle ve gözaltı ile yorumlanır. İyi ahlaklı bir insanın aynı rüyayı görmesi, muhafaza ve emniyettir.Arkasına bir heykel yüklenen iyi bir insan, halk nazarında heybetli olur. Bu rüya harbe ve düşmanlığa da delalet eder. Bir hayvan üzerinde heykel vb. ni gören, o hayvandan faydalanır. Çirkin bir heykel ve suret görmek; zarar ve şerdir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog