Arama

Rüyada Hicr Suresi Görmek

Rüyada Hicr süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk nazarında iyi bir kimse olmaya işarettir.Rüyada Hicr süresini okumak, güzel rızka, çok sevaba, günahtan kurtuluşa işarettir.

İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hicr Sûresi'ni veya bir kısmını okuduğunu ya da okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin halk nazarında itibarlı bir kimse olacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: O kimsenin bütün arzu ve isteklerinin kabul edileceğine, değerinin artacağına ve günahlarından kurtulacağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüya sahibinin Allah'ın nazarında makbul ve muhterem bir kişi olduğuna ve fakir olarak öleceğine işaret eder. İbn-i Fudâle'ye göre: Rüya sahibinin eğer hâkim ise vefatının yaklaştığına, eğer devlet başkanı ise; ahlâk ve şöhretinin iyi olacağına, eğer ticâret erbabı ise kazancının iyi olacağına delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin Allah'ın yanında makbul bir kimse olduğuna, helâl rızka ve sevaba nail olacağına işaretle tabir olunmaktadır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Bu Sureyi rüya-sında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu işiten, halkın yanında muteber ve ağır başlı olur. Büyük makama ulaşır.Kirmani diyor ki: Bütün arzuları yerine gelir. Kadri, kıymeti yüce olup, günahlardan uzak durur.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Rüya sahibi, Allah katında makbul ve muhterem olur.Nafi ve İbn-i Kesir şöyle diyorlar. Fakir ve miskin olarak vefat eder.İbn-i Fuzale'ye göre, rüya sahibi hakimse; eceli yaklaşmıştır. Hükümdarsa, ahlakı ve şöhreti iyi olur. Tüccar ve esnafsa kazancı artar.Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Allah indinde ve halk nazarında makbul ve güzel olup, helal rızk elde eder. Sevap kazanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog