Arama

Rüyada Hindistan Cevizi Görmek

Rüyada hindistan cevizi görmek, dinle ilgili işleri bırakıp Batıl inançlarla uğraşan ve etrafındakileri de bu şekilde yönlendiren kişiye delalet eder. Rüya sahibinin, boş işler peşinde koştuğunu, yaptığı işlerden para kazanamadığına ve lüzumsuz şeylerle vaktini harcadığına işaret eder. Aynı zamanda, kötü bir insanla kurulacak ilişkiye ve saçmasapan bilgiye yorumlanır.

Rüyada Hindistan Cevizi Suyu İçmek

Rüyada hindistan cevizi suyu içmek, gelecekle ilgili bilgi almaya ve beklentilerle ilgili sorgulamaya işarettir. Rüyayı gören kişinin, gelecekle olan bağlantısına birisinin el atmasıdır.

Rüyada Hindistan Cevizi Yemek

Rüyada Hindistan cevizi yemek, rüya sahibinin, sözü geçen saygıdeğer ve iyi bir insan olduğuna ve itibarını iyi ve hayırlı şeyler için kullandığına yorumlanır. Aynı zamanda, itibar edilen birisinin yaptığı çalışmaların toplum tarafından benimsenmesine işaret eder.

Rüyada Hindistan Cevizi Ağacı Görmek

Rüyada Hindistan cevizi ağacı görmek, amaçlanan hedeflerin gerçekleşmesine ve istenen her şeyin yerine gelmesine delalet eder. Rüya sahibinin, çok arzuladığı para, şöhret, sağlık ve kariyer konularında başarıya ulaşmasına ve istediği gibi bir hayata kavuşmasına yorumlanır. Aynı zamanda, iş konusundaki çalışmalarla çok fazla paraya ve mala sahip olunacağına yorulur.

Rüyada Avokado Yemek

Rüyada avokado yemek, uzun yoldan gelecek ve uzunca bir süre kalacak birisine delalettir. Rüya sahibinin uzun zamandır beklediği sevindirici, hayırlı ve güzel bir haberin en kısa zamanda geleceğine ve bu sayede işlerinin açılıp arzu ettiği yerlere geleceğine yorumlanır.

Rüyada Mango Görmek

Rüyada mango gören kişinin, sağlığının yerinde olduğuna, evlenme çağının geldiğine ve hayırlı bir kısmetle evlenip yuva kuracağına delalettir. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin bolluk ve bereket içinde yüzeceğine, kısmetinin her zaman açık olacağına ve sırtının yere gelmeyeceğine işaret eder.

Bakınız; Ceviz.

Rüyada hindistan cevizi görülmesi; batıl ilimlerle uğraşan bir kişi ile yorumlanır. Rüyanızda hindistan cevizi yediğinizi görmeniz; batıl ilmi tasdik edeceğinize, bir yoruma göre de Hindistan cevizi görülmesi veya yenilmesi; kalbi katı, kaba bir adamla veya hindli bir kadınla yorumlanır. İbn-i Kesîrin yorumuna göre: Rüyanızda hindistan cevizi görmeniz; bir müneccim tarafından gelecek hayra yorumlanır. Bir yoruma göre de hindistan cevizi iri yarı bir hizmetçiye işarettir. Rüyanızda hindistan cevizi yediğinizi görmeniz; sizin dini yönünüzün kuvvetine, dualarınızın Allah tarafından kabul olunduğuna, kişinin rüyasında hindistan cevizi yediğini ve bundan hiç kimseye vermediğini görmesi; o kişinin bilgin birisi olduğuna ve fakat bu bilgisinden kimsenin istifade edemediğine delalet eder.

Hindistan cevizi bir müneccim(*) tarafından gelecek mala delalet eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi müneccimin sözüne değer verir. Şayet cevizi yerse, o sözü tasdik eder. Merhametsiz bir adama da delildir.Başka bir görüşe göre, hindistan cevizi iri yarı bir adama yahut Hintli bir cariyeye işarettir.Cevz-i bevva denilen Hint cevizi yediğini gören, dine bağlı olur. Dini ilimlerin tahsilini yapar. Bu cevizi yemeyen, ilim tahsil etmez ve kimseye faydalı olmaz.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog