Arama

Rüyada Hizmetçi Görmek

Rüyada hizmetçi görmek, çok güzel ve hayırlıdır. İyiliklerle karşılaşmaya, rahatlık bulmaya, hayatından yana şansın ve kısmetin açılmasına, kişinin aradığı mutluluğa ve huzura çok yaklaştığına alamet eder. Hayatın ve işlerin yükünü hafifletecek adımlar atmaya, kararlar almaya ve yaşamını buna göre yönlendirmeye tabir edilir. Rüya sahibinin kolaylığa kavuşacağına, elinin bolluk ve bereket göreceğine, yokluğunun çilesinin, zahmetinin ve hastalığının da son bulacağına rivayet edilir.

Evinde hizmetçi olduğunu görmek ailesinden her konuda destek görerek ideallerinin peşinden koşmaya ve manevi anlamda tatmin olunacak bir hayat yaşamaya alamettir. Maddi konularda hiçbir endişeye sahip olmadan yaşayacak olan rüya sahibinin, ailesinden kalan miras ile ömür boyu sorunsuz şekilde yaşayacağını ve keyifli bir ömür süreceğini tabir eder. Göz önünde olmak, her isteğini anında gerçekleştirmek, kudretli ve zengin biri olmak anlamındadır.

Rüyada Hizmetçi Olmak

Rüyada hizmetçi olmak, kademe ve statü atlamaya, mesleğinde bir merdiven daha çıkmaya ve zafere yaklaşmaya delalet eder. Kişinin kendi işini kurmayı başaracağına ve kendi patronu olup, en çok kendisi için çalışacağına tabir edilir.

Rüyada Yardımcı Görmek

Rüyada yardımcı görmek, rüya sahibinin daha iyi şartlarda yaşama isteğine alamet eder. Kişi, elindeki imkânları arttırmak ve maddi anlamda daha fazla güç kazanmak için daha çok çalışacak, daha fazla emek harcayacak demektir.

Rüyada Bebek Bakıcısı Görmek

Rüyada bebek bakıcı görmek, çevresinde arkasından iyi konuşulan, güzel yaradılışlı, yumuşak başlı, saygılı, sevgili, aile görgüsü almış ve tahsilini başarıyla bitirmiş bir kimsenin varlığına tabir edilir.

Rüyada Hasta Bakıcı Görmek

Rüyada hasta bakıcı görmek, rüyayı gören kişinin çevresinde kendisi için hayır getirecek, vefa gösterecek, dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyecek, tabiatı iyi kimselerin olduğuna rivayet edilir. Kişinin çevresinin bu insanlarla çevrili olması dolayısıyla kendini hiçbir zaman çaresiz ve yalnız hissetmeyeceğine yorulur.

Rüyada Temizlikçi Görmek

Rüyada temizlikçi görmek makbul olan değişikliklere, yüz güldürecek ve rahat etmeyi sağlayacak kararlara, karlı işlere, belirsizlikten ve kafa karışıklığından kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Sekreter Görmek

Rüyada sekreter görmek, rüyayı gören kişinin sevinçten gözyaşı akıtacağı kadar güzel ve hayırlı gelişmeler yaşayacağına alamet eder.

Rüyada birine hizmet etmek, kişinin iç dünyası ile kurduğu güçlü bağlar neticesinde etrafındaki, güzelliklerin farkına varacağına ve insanlara el uzatmakta tereddüt etmeyeceğine, karşılık beklemeden yapacağı iyilikler sayesinde manevi huzuru bulacağına yorumlanır. Doğal davranmanın, insanlarla iyi ilişki kurmanın önemine dikkat çeken rüya, aynı zamanda İslamiyet ile alakalı konuları doğru yorumlayarak hayata geçirmek istemenin de tabiridir. Rüya sahibi her attığı adımı ölçüp biçecek, geleceğini inşa ederken hak yemeden, harama el uzatmadan çalışacak demektir. Kendisindeki potansiyelin farkına varan kişinin yenilikleri keşfetme arzusunun yoğunlaşacağına, bu dönemde hayalini kurduğu işleri yapabilmek için karşısına çıkan her fırsatı değerlendireceğine yorumlanır. Fedakar ve hoşgörüsü yüksek, eşine sadakatini, saygısını daima ön planda tutan bir eşe sahip olarak mutlu bir yuva kurmak manasındadır.

Rüyada Kendisine Hizmet Edildiğini Görmek

Kendisine hizmet edildiğini görenlerin sevapları büyük olur ve ebeveynlerinin hayır dualarını alarak her işlerinde kolaylık elde ederler. Eşine hizmet edildiğini görmek ise aile saadetinin bozulmaması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olmak anlamına gelir. Sevmediği birine hizmet edilmesi ise nefis mücadelesini kazanan, inançlarını sağlamlaştıran kimseler olurlar. Yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için çalışmak zorunda olmamak, özgürce yaşamak olarak da yorumlanır.

Rüyada Hizmetçi Görmenin Psikolojik Yorumu

Kendisini eğitmek isteyen, özünü ortaya çıkarmak için egosunu törpüleyen kişilerin hayata duydukları minnet duygusunun bir ifadesidir. Aynı zamanda kişinin kabuklarını kaldırdığını ve insanlara karşı daha samimi, alçak gönüllü bir ifadeyle yaklaştığını da tabir eder.

Güzel geçime, şeref ve yüceliğe, Hizmetçi olduğunu görmek, hizmetinde bulunduğu yerin efendisi olmaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Kadın hizmetçi.)

Ücret mukabili hizmet eden birini rüyada görmek; bazen hayır, bazen şerdir (köle ve cariye hariç). Bir kısım tabirciye göre, memuriyet, vazife, şeref ve kudretle yorumlanır.Rüyasında büyük bir zatın hizmetçisi olduğunu gören, ni'met ve devlete nail olur. Böyle mühim bir şahsiyetin, birine hizmetkar olduğunu görmek; onun makamını kaybedeeceğine delalet eder. Memursa, azledilir. Zenginse, fakir düşer. Kahya olduğunu gören; ehilse, zamanın idarecilerine müşavir olur. Böyle bir makam için uygun değilse bile, haline göre bir yere gelir, nüfuz sahibi olur. Sözü dinlenir.Vekilharçlık yaptığını gören, bol rızka kavuşur. Geçimi kolay olur. Bir rivayete göre, eline hırsızlık vb. bir yolla haram mal geçer. Kilerci olmak; vekilharçlık gibi yorumlanır. Aşçıbaşı olan, fakirleri doyurmayı başarır. Birçok kimse, ondan faydalanır. Aşçı çırağı olan, hayra yardım eder. Fakirlere faydalı olmayı teşvik eder. Bu sayede sevap kazanır.Bakanlar katında kapıcı olan, hayır yapılmasını engeller. Han, mağaza gibi bir yerde aynı vazifeyi yapan, halka kolaylık gösterir. Bu sayede güzel bir şöhret yapar. Bu işlerde çalışanları görmek ve onlarla konuşmak; aynı suretde tabir olunur.Evinde hizmetçiler gören, layıksa büyük mevki sahibi olur. Memuriyetten azl edilmişse, vazifesine tekrar kavuşur. Memursa yerinde yükselir. Zenginse, serveti artar. Fakirse, zengin olur.Tüccar ve diğer esnaftansa, kazancı çoğalır.Kadın hizmetçi, erkek hizmetçiden daha iyidir. Hizmetkar olduğunu gören bir kadın, yukarıdaki tabirleri gözönüne almalıdır.Birçok hizmetkara sahip olduğunu gören bir kadın rüyasını eşine, evladına, ailesinde ilim ve mevki sahibi olanlara nispet ederek yorumlamalıdır. Şayet çoluk çocuğu yoksa, rüya kendisine aittir. Dolayısıyle malı ve refahı artar.Zengin bir kadın, rüyasında hizmetçi olduğunu görürse, fakir düşer aşağılanır. Bir kavle göre, halka iyilik eder.Bir hizmetçi, evin hanımı olduğunu görürse; mala ve saadete kavuşur. Zengin ve salih bir erkekle evlenir. Hastaysa, şifa bulur.Evindeki hizmetçi kadınla evlendiğini yahut kucaklayıp öptüğünü gören, ona iyilik eder. Bir kadın erkek hizmetkarıyla evlendiğini görürse, yorum yukarıdaki gibidir.Hizmetkarını kovduğunu gören; ondan memnun kalıp, ihsanda bulunur. Kovulduğunu gören hizmetkar için de tabir aynıdır.Sahip olduğu hizmetkarların giderek azaldığını ve yalnız kaldığını gören zengin; fakir düşer, horlanır. Tüccarsa zarara uğrar. Sağlıklıysa, hastalanır. Memursa, azledilir. Yolcuysa, zahmet çeker. Hulasa bu rüya iyi değildir.Kadın ve erkek hizmetkarın hane sahibi ile veya rüya gören ile evlenmeleri ni'mete ve hayra, nail olacaklarına ve efendilerinden lutuf göreceklerine işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog