Arama

Rüyada Hud Suresi Görmek

Rüyanızda Hud Sûresi'nin tamamını veya bir kısmını okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin düşmanınızın çok olacağına ancak bunların zarar veremeyeceğine işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bu rüyayı gören kimsenin zirâat, bağ ve bahçe sebebiyle zengin olacağına, bol ve bereketli ürün alacağına ve her şeyinden hayır göreceğine işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: O kimsenin işlerinin devamlı olacağına, halk arasında makbul ve sevilen bir kişi olduğuna, dininde sebatkâr, Allah'ın emirlerine uyan ve sözüne inanılan bir kişi olduğuna yorumlanır.

Ömer Bin Hattab (R.A.) buyuruyor ki: Rüyasında Sure-i Hud'u tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin düşmanı çok olur. Fakat, zarar görmez.İbn-i Şirin diyor ki: Ziraat, bağ ve bahçe işlerinden zengin olur.Kirmani'ye göre, işlerinde gayretli ve sebatkar davranır. Halktan saygı görür. Muhterem ve muteber olur.Cafer-i Sadık şöyle diyor: İslam dini sayesinde hidayete erer. Bu yolda yürür.Abdulgani'en Nablusi buyuruyor ki: Ömrü uzun, İmanı sağlam, yiyecek cinsinden rızkı bol olur. Dünya ve ahirette selamet bulur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog