Arama

Rüyada İbrahim Suresi Görmek

Rüyada İbrahim suresini okudugunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

Rüyanızda İbrahim Sûresi'nin tamamını veya bir kısmını okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; Allah'ı anıp teşbih edenlerden olacağınıza, gam ve kederinizin gideceğine, dünya korkularından emin olacağınıza ve sevaba nail olacağınıza işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: o kimsenin hayır ve hasenata, cömertliğe ve ibâdete devam edeceğine, rüya sahibinin halinin ve âhiretinin güzel olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: o kimsenin Allah'ın katında aziz ve makbul bir kişi olacağına ve hakkında söylenen kötülüklerden beri bulunacağına yorumlanır.

Hz. Aişe buyuruyor ki, rüyasında bu Sureyi tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören, Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Üzüntü ve kederi biter. Sevap kazanır ve dünyadaki korkularından kurtulur.İbn-i Şirin diyor ki: Hayır ve hasenat işler. Zengin ve cömert olur. İbadetlerine devam eder.Kirmani şöyle diyor: Rüya sahibinin hali güzel, akıbeti hayırlı olur.Cafer-i Sadık'a göre, rüya sahibi Allah katında aziz, iftiradan uzak olur.Abdulgani'en Nablusi buyuruyor ki: Din ve ameli Allah tarafından beğenilir ve mükafatlandırılır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog