Arama

Rüyada İncil Görmek

Rüyada incil görmek, rüya sahibinin, uzun zamandan beri yaşadığı başıboş hayatı, hayat içinde yaptığı hataları ve işlediği günahları düşünerek kendi kendine üzüntü duyması ve pişman olarak, yaptığı kötülükleri düzeltmek ve zarar verdiği insanlardan özür dilemek için çabalamasına tabir edilir. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, sürekli aynı şekilde devam eden hayatını gözden geçirerek nasıl düzene sokabileceğini ve nasıl daha iyi ve daha farklı bir hayat kurabileceğini düşündüğüne delalet edilir.

Rüyada İncil Okumak

Rüyada incil okumak, yaşanan türlü sorun ve sıkıntılara ve yaşanan tartışmalara rağmen üzülmek yerine morali yüksek tutarak yeni çözümler bulmaya ve sorunlardan çıkış yolu bulmaya çalışmaya yorumlanır.

Rüyada İncil Dinlemek

Rüyada incil dinlemek, içinde bulunduğu sosyal hayat ve iş hayatı içerisindeki onca ahlak bozucu ya da haram şeye rağmen rüya sahibinin harama el uzatmadığına, kötü şeylerden sakınıp namahreme bakmadığına ve çok kötü hallere düşse bile yalan söylemeyip kimseye ihanet etmediğine tabir edilir.

Rüyada İncil Bölümleri Görmek

Rüyada incil bölümleri görmek, aile hayatında ve iş hayatında yaşanan sorunları çözmek için eş, dost ya da akrabalardan yardım alınmasına, alınan yardım sayesinde sorunların ve sıkıntıların çözülmesine ve rüyayı gören kişinin bu sayede kendisi ile ilgili derin ve hayatını olumlu yönde etkileyecek güzel kararlar vermesine işaret eder.

Rüyada İncil Almak

Rüyada incil almak, iş hayatında ve sosyal hayatta ilgi çeken ancak daha sonra pişmanlık yaratan dünyevi şeylerden kaçmaya ve Allah sığınıp ondan yardım ve af dilemeye delalet edilir.

Rüyada İncil Yakmak

Rüyada incil yakmak, hayatta yapılmış hatalardan ve işlenen günahlardan ve ister istemez söylenen yalanlardan pişman olup vicdan azabı çekerek Allah’a yalvarmaya tabir edilir.

Müslüman birinin yanında İncil görmesi zühd ve takvaya, inzivaya çekilmeye, bir işten dolayı iftiraya uğramaya, İncil-i Şerif'i görmek türlü ilimlere ve hasta için sağlığına kavuşmaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında yüzünden incil okuduğunu görmesi o kimsenin hıristiyanlara bir çıkar sağlayacağına, bir kişinin rüyasında ezberden incil okuduğunu görmesi; o kişinin batıla saplanacağına, haktan ayrılacağına ve hıristiyanlara yardım edeceğine işaret şeklinde tabir olunur.

Müslümanlardan biri yanında İncil görürse, masivadan alakasını keserek zühd ve ibadetle Allah'a yaklaşır. Seyahat, riyazet, uzlet ve halktan uzaklığı ihtiyar eder. Eğer rüyayı gören padişah (devlet reisi) ise düşmanını kahr ve perişan eder. Çok kere bu rüya, yalana, bühtana ve namuslu bir hanıma iftira etmeye delalet eder. Bazı kere de rüyayı görenin hasmına galip gelmesine işarettir. Eğer rüyayı gören mahkemede ve şahitlik yapmakta ise yalan yere şahadet eder ve malayani şeyler konuş ar. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhata kavuşur.Bazen İncil görmek, geometri ilmine, bildiği bir şeyi alimlerden nakletmeye; ayrıca kitaba, ressama, zenginliğe ve sevince delalet eder.

İncil'i bakarak okumak; hıristiyanlardan menfaat temin etmektir. İncil'i ezbere okuyan; batılla meşgul olup, Hakk'tan ayrılır. Hıristiyanlara dost olur.Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Yanında İncil olduğunu gören müslüman, kendini ibadete verir. Dünyadan uzaklaşır. Rüya sahibi devlet idaresindeyse, düşmanını kahreder. Bu rüya bazen yalanla ve namuslu kadınlara iftira atmakla da yorumlanır.İbn-i Kesir ve Nafi şöyle diyorlar: Yanında İncil olduğunu gören mahkemedeyse, yalancı şahitlik yapar veya münasebetsiz sözler söyler. Eğer hastaysa, şifaya kavuşur.İbn-i Fuzale'ye göre, İncil gören, geometri ilmini öğrenir yahut bilmediği şeyleri alimlerden nakleder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog