Arama

Rüyada İncir Görmek

Rüyada incir görmek her zaman iyiye yorulur şans, bereket, rızık ve kısmet anlamına gelir. Olgunlaşmış, nerdeyse çürümeye yüz tutmuş incir ise ziyadesiyle elde edilecek kazanç ya da rızık anlamına gelir. İncirin tamamen çürümüş, bozulmuş ve hatta kurtlanmış olması yine kısmettir ama aynı zamanda düşman, haset ve çekemeyen komşu ya da arkadaş anlamına gelmektedir. Rüyasında incir satın aldığını gören kişi, bol rızık ve bol kazanç elde edecek demektir. Rüyada incir ağacı görmek din karşıtlarının yanında yer aldığı çok nüfuslu, varlıklı ve güçlü bir kimseye delalet eder. Rüyada incir yemek sevince, mutluluğa ve kişinin keyfinin yerinde oluşuna işaret eder. Rüyada incir ağacında hem incir hem de yaprağını görmek sıkıntı ve keder anlamına gelir.

Rüyada İncir Yemek

Rüyada incir yemek soyun devamına nesillerin ve evlatların çokluğuna delalet eder. Aynı zamanda berekettir. Mevsiminde yenen incir, rüya sahibi için hayırlı olaylara ve hayırlı olacak işlere delalet eder.

Rüyada Kuru İncir Görmek

Rüyada kuru incir görmek çok hayırlıdır. Rüyasında kuru incir gören kişinin mal varlığı artar ve zengin olur. Kazancı artar evindeki rızkı çoğalır, işleri açılır ve müşterileri artar.

Rüyada Tatlı İncir Görmek

Rüyada olgun, tatlı ve güzel incir görmek zenginliğin git gide artacağına ve çoğalacağına delalet eder.

Rüyada Sarı İncir Görmek

Rüyada sarı incir görmek, soluk ve sarı benizli birine işaret eder. Sarı incir görmek iyi değildir, sağlık sorunlarının baş göstereceğine ve rüya sahibinin sağlığının bozulacağına delalet eder.

Rüyada Siyah İncir Görmek

Rüyada siyah incir görmek, kişinin çektiği vicdan azabına işaret eder. Rüyasında siyah incir gören kişi, yaptığı bir iş sonrasında çok pişman olup vicdan azabı çekecek demektir.

Rüya tabircilerinin çoğunluğuna göre rüyada incir görülmesi ve yenilmesi; ittifakla iyiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sarı incir görmesi; o kimsenin hasta olacağına, siyah incir görmesi; o kimsenin pişman olacağına, yeşil incir görmesi; o kimsenin hayra erişeceğine, yine mevsiminde incir görmesi ve yemesi; o kişinin hayırlara nail olacağına yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında incir yediğini görmesi; o kimsenin neslinin çoğalacağına, bir yoruma göre de o kimsenin rızık elde edeceğine işaret eder.

Rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nimete delalet eder. İncir ağacı, İslam düşmanlarının iltica ettiği zengin çok menfaatli bir kimseye delalet eder. Çünkü yılanlar incir ağacına iltica ve onun kökünde barınırlar. Tabirce incir ağacının meyvesine müsavi tutulacak bir şey yoktur. İncir yediğini gören kimsenin nesli çok olur.Bazı tabirciler incir, Irak tarafından gelecek rızka, sahibinin, zahmetsiz ve meşakkatsiz erişeceği ucuzluk ve bolluğa, bu ucuzluk ve bolluğu o kimse üzerindeki eserinin gizlenmesi mümkün olmayacak derecede biriktireceği mala delalet eder. Çünkü incirin faidesi aşikaredir, denilir.İncirden cüz'i bir şey yemek kolay elde edilen rızıktır. Rüyada yenen veya alman her incir için rüyayı görenin eline bir altın ve onbin dirhem gümüş geçer. Bazıları da, incir, altındır, dediler.İncir ağacının meyvesi ve yaprağının, üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler de vardır. Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder.Bazı tabirciler ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rızık, tam neşe ve bol nimetle tabir etmişlerdir.Mevsiminde siyah incir, hayırdır. Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına delalet eder.Bazen de incir, yemine, incir siyah ise rüya sahibi yemininde yalancı olur. Bazen de incir, uğursuzluk, sıkıntı ve üzüntüye, yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye delalet eder.Bazen de incir yemek, pişmanlığa delalet eder. Nitekim rüyada pişmanlık incir yemeğe delalet ettiği gibi.

Kirmani incir rüyasını şöyle tabir ediyor: İncir, sarıysa hastalık, siyahsa üzüntü ve pişmanlıktır. Yeşil incir; borçtur. Bir rivayete göre, mevsiminde tatlı incir yemek; kötüye yorulmaz. Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada incir yiyenin, nesli çok olur yahut rızka delalettir. İncirden bir parça yemek; bela, ihanet, hile ve kederle yenecek maldır.Bazı tabirciler, incir rüyasını üzüntüyle yorumlamış-lardır. Buna mukabil rüya, yorumcuların büyük kısmı tarafından iyi kabul edilmiştir. Rüyada aldığı inciri yemeyen, para ve mal elde eder. İncir yediğini gören, bir konuda pişman olur veya yemin eder. Kuru incir görmek ve yemek; fayda temin edilecek helal maldır. Beyaz incir, daha iyidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog