Arama

Rüyada İnsan Görmek

Rüyada insan görmek, türlü şekillerde tabir edilebilir. Rüyada bir tek insan görmek, rüya sahibinde gözü olan yani kişini namusuna göz dikmiş, kendisini hayal eden, düşünen ve isteyen bir kimsenin varlığına tabir edilir.

Rüyada iki insan görmek, güvende olmaya, kazadan ve beladan korunmaya, gereksiz düşüncelerden kurtulmaya işaret eder. Rüyada üç insan görmek, rüya sahibinin günaha girme fikrine yakınlaştığına yorulur. Rüyanın kesin yorumu, nasıl görüldüğüne bağlı olarak yapılır.

Rüyada İnsan Kesmek

Bir kimse rüyasında bir insanı kestiğini görürse ona çok kaba davranacağı, hakaret edeceği, günahına gireceği ve kalbini kıracağı anlamına gelir. Rüya sahibinin anlayıp dinlemeden, hırsla ağzına geleni söyleyip, zehir zemberek laflar edip, bir kişiyi çok üzeceğine ve inciteceğine işaret eder.

Rüyada İnsan Öldürmek

Rüyada insan öldürmek, ayıp yapmaya ve kusur işlemeye delalet eder. Rüya sahibinin yanlış yollara girip, yanlış kişilere uyarak, hayâsız işler yapacağı anlamına gelir. Bazı rüya tabirleri rüyada insan öldürmeyi kurtuluş şeklinde yorumlamaktadır.

Rüyada İnsan Eti Görmek

Rüyada insan eti görmek şer olarak kabul edilir. Rüya sahibinin darlığa, yokluğa, üzüntüye ve hastalığa düşeceğine, gerek maddi gerek manevi anlamda zarara ve ziyana uğrayacağına, hayallerinin yıkılacağı sözler işiteceğine, hayırsız kişilerle karşılaşıp onlardan dolayı kederleneceğine yorulur.

Rüyada İnsan Eti Yemek

Rüyada insan eti yemek, bir kişinin yardımı ile geçim sıkıntısından kurtulmaya, hem paraya hem de dünya malına kavuşmaya işaret eder. Menfaat anlamına gelir ve kişi için hayırlı gelişmelerin yaşanacağına delalet eder.

Rüyada İnsan Pisliği Görmek

Rüyada insan pisliği görmek, hayırlara, bolluğa ve berekete kavuşmaya işaret eder. Kısmet ve şans olarak ifade edilir. Geçim sıkıntısının biteceği, maddi gücün yerine geleceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada görülen ve tanınmayan kimse, insanın kendi nefsidir: Bu bilinmeyen fakat insanın kendi nefsini temsil eden kimse iyi ise insanın kendisi iyi, kötü ise kendisi de kötüdür. Bazen bu rüya, ömrünün son günlerini yaşadığına, tövbe ederek, vasiyet yazarak hazırlık yapmasına delalet eder.Tanınınmayan iki kişi korkudan emin olmaya, üç kişi günahlardan kaçınmaya, Tanıdığı kimseyi görmek, ondan yahut ona benzeyen birinden bir şey almaya, Tanıdığı birinden bir şey almak, o kimseden ümit ettiği şeye nail olmasına, Tanıdığı birine bir iyilik isabet ettiğini görmek, bunun aynen gerçekleşmesine, tersi olursa, o kimse için bir ikaz ve uyarıya delalet eder.

Rüyada bir insan görülmesi; kişinin kendi nefsi ile tabir edilir. Bîr kimsenin rüyasında tanımadığı ve bilmediği bir insanla karşılaştığını görmesi; o kimsenin kendisi ile karşılaşması anlamına gelir. Bir kimsenin rüyasında gördüğünü insanın bütün görüntüsü ve yaptığı işler bir nevi kendi yaptıklarının kopyası şeklinde tabir edilir.

Bir kimse rüyada tanımadığı ve kimseye de benzetemediği bir insanı görse, o adam rüyayı görenin nefsidir. Allah O'na göstermiştir. Eğer rüyayı gören, o kimseye hayır iş işlemişse kendi fiilidir. Bazan bu rüya, rüyayı görenin rızık ve ecelinin son haddinde olduğunu gösterir.Eğer iki kişi görse, korkusu varsa korkudan emin olur. Eğer üç kişi görse bu rüya sahibinin haram şeyleri (günahları) işlemekten kendisini muhafaza etmesine delalet eder.Tanıdığı birisini görse, o adamdan veya ona benzer birisinden bir-şey alır, kendisinin o adamdan sevdiği bir şeyi aldığını görse, ondan ümit ettiği bir şeyi alır.Gördüğü adam makam sahibi birisi ise ve ondan da yeni bir gömlek aldığını görse, makam sahibinin yerine tayin edilir. Eğer o kimseden ip aldığını görse rüya sahibi ondan ümidini keser ve aralarmda düşmanlık ve buğz meydana gelir.İnsanlardan ma'ruf ve meşhur kimse hakkında görülen rüya, nefsine, yahut cinsine, yahut da benzerine veya şehir ve sanatına delalettir. Bir kimse tanıdığı bir insanın rüyada yüksek rütbe sahibi olduğunu veya bulunduğu rütbeden düştüğünü yahut da o kimseye bir afet ve belamn geldiğini görse, gördüğü gibi o adama hayır ya da şerrin geleceğine alamettir.Bu da, ya misli misline veya müsavi olarak o adam hakkında cari olur.Yahut o insanda noksan olan bir şeyin düşmanında fazla olmasına, ya da kendisinde fazla olan şeyin düşmanında noksan olmasına delalet eder. Eğer böyle olmazsa rüya, o insanın cinsine ve benzerine, yahut şehrine aittir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog