Arama

Rüyada İnsan Yüzü Görmek

» İmamCafer Sadık (a.s): Rüyadayüz/ surat görmenin sekiz tabiri vardır:1-İzzet ve büyüklük2-Zillet ve alçaklık3-İşlerde düzen4-Dindarlık5-Üzüntü6-Borçlanmak7-Hayır iş8-Allah'a itaat.(Durduk yerde) yüzünüzü çevirdiğinizi görmek; tövbeedip Allah'a döneceğinize, ancak yalan konuşacağınıza işarettir.» İbn-iSîrîn: Yüzünüzün başka bir yüze dönüştüğünü ve daha sonra kendi halinialdığını görmek; hak yoluna döneceğinize…Yüzünüzü olduğundan daha güzel görmek;saygınlığınızın artacağına…Yüzünüzün çirkinleştiğini görmek; insan arasındasaygınlığınızın azalacağına işarettir.» Kirmanî: Yüzdeki değişiklikler şöyle tabir edilir:Yüzünüzün allaştığını görmek; iyiye…Yüzünüzün ağardığını görmek; imanınızın güzelliğine…Yüzünüzün sarardığını görmek; hastalanacağınıza…Yüzünüzünkarardığını görmek; halk arasındarezil olacağınıza…Yüzünüzün siyah elbisenizin ise beyaz olduğunugörmek; kız çocuğunuz olacağına…Yüzünüzün siyah ve tozlu olduğunu görmek; ecelinizinyakın olduğuna…Yüzünüzün yaralı veya kanlı olduğunu veyahut da yüzünüzdensarı suların aktığını görmek; malınıza zarar geleceğine…Yüzünüzün tersine döndüğünü görmek; insanlarınsizden yüz çevireceğine ve onlardan yana cefa göreceğinize…Yüzünüzünyamulduğunu görmek; imanınızınbozuk olduğuna…Yüzünüzde bol miktarda kıl olduğunu görmek;borçlanacağınıza işarettir.» Cabir Mağribî: Aynaya veya suyabaktığınızı, kendinizi oldukça güzel gördüğünüzü veya birinin size güzelolduğunuzu söylediğini görmek; işlerinizin yolunda gideceğine ve güzel olacağına…Aynı rüyada yüzünüzü çirkin görmek; işlerinizinkötüye gideceğine…Yüzünüzün kızardığını görmek; biriyletartışacağınıza ve ona öfkeleneceğinize…Yüzünüzün sarardığını görmek; hastalanacağınıza…Yüzünüzün ağardığını görmek; ibadetle meşgulolacağınıza ve hayır işler yapacağınıza…Yüzünüzün karardığını görmek; birtakım sorunlaryaşayacağınıza ve üzüleceğinize…Yüzünüzde bir yara olduğunu görmek; yaramiktarınca kadınlardan yana üzüleceğinize…Yüzünüzde bir tahriş olduğunu görmek; işkonusunda kadınlarla ilgili bir sorun yaşayacağınıza işarettir.» İsmail Eş’as:Güzel ve bakımlı bir yüzünüz olduğunu görmek; halk arasında makam eldeedeceğinize…Bir yüzünüzü güleç, diğer yüzünüzü ağlar görmek;iki evlilik yaşayacağınıza ve eşlerinizin birbirleriyle iyi geçinmeyeceklerineişarettir.» Çağdaş Ulema: Güzel bir yüzünüz olduğunugörmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine…Güzel bir yüz görmek; mutluluğa…Yüzünüzün çirkin olduğunu görmek; endişe ve kaygıya…Kendi yüzünüzü görmek; iyi haberler alacağınıza…Makyajlı bir yüz görmek; kötü arkadaşlara işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog