Arama

Rüyada İp Görmek

Rüyada ip görmek kişinin hayatında bir dönüm noktası ya da bir milat yaşanacağına ve kötü giden hayatının bir anda bambaşka bir şekilde olumlu hale geleceğine delalet eder. Rüyada ip görmek işlerin düzene girmesine, geçim sıkıntısının ortadan kalkmasına, kişinin iş hayatından yükseliş sağlayarak patron veya yönetici olacak düzeye gelmesine işaret eder.

Rüyada ip gören kişinin gerek maddi gerekse manevi olarak yaşantısı olumlu ve güzel yönde değişir. Rüyada ip makarası ve üzerinde de ip olduğunu görmek rüya sahibinin resmi makamlardaki bir işinin olacağına, eğer hali hazırda böyle bir şey zaten varsa bunun sonucunun rüya sahibini sevindirecek şekilde olacağına işaret eder.

Rüyada İp Yumağı Görmek

Rüyada ip yumağı görmek için iyi şeyler olacağı söylenemez. Rüya sahibinin kafasının karışacağına, karasızlık yaşayacağına ve tabir yerindeyse kendi içinde boşa koysa dolmayacak, doluya kalsa almayacak duruma gelerek zor günler geçireceği anlamına gelir.

Rüyada İp Bağlamak

Rüyada ip bağlamak güzeldir ve iyi şekilde tabir edilir. Rüyasında ip bağladığını ya da ipe düğüm attığını gören kişi nihayet sorunlara çözüm bulacak, içinden çıkılmaz hale gelen işlerini toparlayarak yoluna sokacak demektir.

Rüyada İp Sarmak

Rüyada iplik sarmak kişinin hükümetten aldığı cezalara ve bunları ödemesine delalet eder. Bu bedel bazen para ile bazen de mahpusluk ile ödenen cezalardır. Yani kişi cezayı para ödeyerek ya da hapse düşerek çekecek demektir.

Rüyada İp Kesmek

Rüyada ip kesmek kişinin zor ve meşakkatli olan bir işi başarmak için çabalaması gerektiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada İp Atlamak

Rüyada ip atlamak, rüya sahibinin kendinden hiç beklenmedik bir iş yaparak herkesin şaşırmasına ya da rüya sahibi hakkında fısır fısır konuşulmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında ip alması ve görmesi; o kimsenin hayatının bundan sonraki kısmının bir düzen ve varlık içinde geçeceğine, rüyanızda iple bir şey bağladığınızı veya bir ipi yumak haline getirdiğinizi görmeniz; istikbâle âit projelerinizi başarı ile uygulama safhasına koyacağınıza yorumlanır. Mahkemede davası olan bir kimsenin rüyasında bir ipliği makaradan çözdüğünü veya bir yumak ipliği açıp dağıttığını görmesi; o kimsenin davasının lehine sonuçlanacağına, kişinin rüyasında bir makaraya iplik sardığını veya bir ipliği yumak haline getirdiğini görmesi; bu rüyanın aksine tabir olunur. Bir kadının rüyasında iplik eğirdiğini görmesi; ev halkının ona saygılı davranacaklarına, rüyasında eğirdiği ipliği yumak haline getirdiğini görmesi; o kadının evinde birlik ve beraberliğin bulunduğuna işaret eder.

Rüyada ip, ahd ve misaktır. Gökten sarkıtılan ip, Kur'an'-dır. İp görmek, izzet ve mevkidir. İpler hiledir. İp, sihire de delalet eder. İp, ancak dindir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören, Allah'ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir. Yünden ise, rüyayı gören Müslümandır.İp büktüğünü gören kimse yolculuğa çıkar. İp büküp birisinin boynuna atsa evlenmeye delalet eder. İpi kendisi için büktüğünü görse, yolculukla beraber bir vilayete vali olur. Eğer, ip, kıl ve yünden ise o velayet t'in velayetidir. Yahut din için ticarettir.Rüyada sakalını yolup ip yaptığını gören kimse yalan yere şahitlik yaparak rüşvet alır. Bazı tabirciler, rüyasında ip gören yolculuk yapar, dediler. İp sebelerden biridir.Eğer ip boynunda, omuzunda, arkasında yahut belinde olursa, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapüa-cak bir sözleşmeye delalet eder. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen de ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye delalet eder.Bostan üzerinde ip görmek, sihir ve sihir gibi şeylerden çirkin amele delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog