Arama

Rüyada İsrafil (A.S.)'In Suru Görmek

Rüyada İsrafil (a.s.)'ın sura üflediğinin görülmesi; sâlih kimselerin kurtuluşuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında İsrafil (a.s.)'ın sur'unu işittiğini görmesi; o kimsenin hakkı (gerçeği) işittiğine, aynı zamanda böyle bir rüya insanın huzurunu kaçıran haberlere de delalet eder.

İsrafil (A.S.) 'ın sura üflemesi, salih kimselerin kurtuluşudur. Sura üfürüldüğünü işitmek, hakkı işitmektir. Rüyada sura üfürüldüğünü işitmek, insanı muztarip eden haberlere de delalet eder. Sura üfürüldüğünü yalnız kendisi işit-se, o haberler kendisi ile, herkes işitse haber de herkesle ilgilidir.Eğer ikinci sura üfürüldüğünü işitse, hayata delalet eder. Hasta ise, şifa bulur. Şehirde taun hastalığı varsa, gider, kıtlık varsa zail olur, fiyatlar ucuzlar, halk keder ve üzüntüden kurtulur. Bir kimse sura üfürüldüğünü görse, geçimin iyi olmasına, kirli şeylerin ve sırların meydana çıkmasına, hastaların şifa bulmasına, hapislerin, hapisten kurtulmasına, garip ve misafir kimselerle bir araya gelmeye delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog