Arama

Rüyada İstemek Görmek

Birinden bir şey istemek işte sebata, tahsil yapmaya; Kendinden üstün birinden bir şey istemek, istenen şeyi gerektirecek bir durumun ortaya çıkmasına, Varlıklı birinin ydksuldan bir şey istemesi, o zenginin cehennemde göreceği azaba, İstediği şeye kavuşşmak arzu edilenin hasıl olmasına, helal malla rızıklanmaya, fayladı şeye va kazanca; bekar için evlenleye delalet eder.

Rüyada alim veya hakimlerden hediye yoluyla bir şey istemek, alim ve hakimlere ihtiyaç duyulacak, hadiselerin çıkmasına işaret eder.Zenginin fakirden bir şey istemesi, o zengini yakacak cehennem ateşine işarettir.Rüyada bir kimseden bir şey istemek ve sormak, işinde sebat göstermeyeişaret eder.Rüyada birisinden bir şey istediğini gören kimse, talebe olur.

Bir kimsenin rüyasında bir başkasından bir şey istediğini görmesi; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir başkasından bir şey istemesi; o kimsenin istediği şeye göre tabir edilir. Rüyanızda bir başkasından para istediğinizi görmeniz; sizin hırçın bir kadınla (bir erkekle) tanışacağınıza işaret eder.

Rüyada alim veya hakimlerden hediye yoluyla bir şey istemek, alim ve hakimlere ihtiyaç duyulacak, hadiselerin çıkmasına delalet eder. Zenginin fakirden bir şey istemesi, o zengini yakacak cehennem ateşine delalet eder.

Bkz. Talep.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog