Arama

Rüyada Kabak Görmek

Rüyada kabak görmek hayırlı şeylere işaret eder. Kişi için şan, şöhret, saygınlık, zenginlik, bolluk, rütbe, zafer, başarı ve şifa anlamına gelir. Rüyada kabak yemeği yediğini gören kişi, zamanında kaybettiği bir şeye yeniden kavuşacak demektir. Ayrıca kişi rüyada ne kadar çok kabak yerse işinde o denli uzmanlaşacak ve o denli rütbe sahibi olacak demektir. Rüyada kabağı çiğ olarak yemek kişinin psikolojisinin bozularak her şeyden kuşku ve endişe duyacağına işaret ederken aynı zamanda birileriyle yaşayacağı münakaşaya ya da kavgaya delalettir. Rüyada bir kabak ağacı gören ve dibinde oturarak dinlenen kişi çevresi, akrabaları, arkadaşları ile çok iyi geçinen kimsedir. Rüyada kendini kabakların olduğu bir tarladan gören kişi sağlık sorunlarından kurtulacak ve şifa bulacak demektir.

Rüyada Bal Kabağı Görmek

Rüyada bal kabağı görmek bir yola ve seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyasında bal kabağı gören kişi gemi ya da vapurla deniz aşırı bir yola gidecek demektir.

Rüyada Kabak Çekirdeği Görmek

Rüyada kabak çekirdeği görmek çok hayırlıdır. Kişinin sağlık sorunlarına karşı deva bulmasına ve kederinden kurtulmasına delalet eder.

Rüyada Kabak Tatlısı Yemek

Rüyada kabak tatlısı yemek kısmettir. Mutluluk, zenginlik, bereket, helal kazanç ve bol nimet anlamına gelirken kişinin istikbalinin de parlak olacağı, hayatının zaferlerle dolu olacağına delalet eder.

Rüyada Yeşil Kabak Görmek

Rüyada yeşil kabak görenin işleri açılacak, kazancı ve geliri artacak demektir.

Rüyada Sakız Kabağı Görmek

Rüyada sakız kabağı görmek otobüs ya da trenle gidilecek bir seyahat anlamına gelir.

Rüyada Kabak Çiçeği Görmek

Rüyada kabak çiçeği görmek esenliğe ulaşmaya, olumlu ve güzel adımlar atmaya, uzun ve sağlıklı bir hayata, mutlu bir evliliğe ve hanede berekete işaret eder.

Muhterem, saygıdeğer insana, insanlara iyi davranan yönetici, bilgin yahut doktora, Kabak hasta için şifa bulmaya, bir iyiliği başa kakmaya, birini azarlamaya, Kabak yemek berrak zihne, pırıltılı zekaya, Pişmiş kabak yemek, insanın yitirdiği mutluluğununn, itibarının, dini ve maddi dirliğinin geri gelmesine, Tarladan kabak toplamak sıhhat ve iyi geçime, Kabak bazen kedere, sıkıntılı hayata, Çiy kabak yemek tartışmaya, tatsız bir duruma, Sukabağı faydalı bir adama, güzel ve asil yaratılışlı kadına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çiçek.)

Rüyada kabak görülmesi seyahatle yorumlanır. Rüyanızda sakız kabağı görmeniz; kara yolu ile, rüyanızda bal kabağı görmeniz; deniz yolu ile yolculuk yapacağınıza, rüyanızda kabak yediğinizi görmeniz; içinde bulunduğunuz senenin çok renkli ve faydalı geçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında pişmemiş bir kabak yediğini görmesi o kimsenin bir korkuya maruz kalacağına ve bir kişi ile tartışacağına kişinin rüyasında bir kabak tarlasında kabak topladığını görmesi; o kimsenin eğer hasta ise bu hastalığından kurtulacağına, kişinin rüyasında pişmiş bir kabak yediğini görmesi; o kimsenin yediği miktar nispetinde bir ilmi öğreneceğine ve dağınık olan şeyleri bir araya toplayacağına delalet eder.

Rüyada kabak görmek, itibarlı, şanlı, insanlara yakın, iyi idareci, alim veya doktor olan bir kimseye delalet eder.Rüyada kabak görmek, hasta için şifadır. Bunun için kabak, rüyada görülen pişmiş şeylerin en iyisidir.Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, dininden, nefsinden, sevgilisinden, veya çocuğundan kaybettiği bir şey yine kendisine döner.Rüyada kabağı pişmeden yediğini gören kimseye, cin tarafından korku erişir veya bir insanla münakaşa eder.Rüyada kabak ağacının gölgesinde oturduğunu gören kimse, halk ile iyi geçinir.Bazı tabirciler, kabak ağacı, malı olmayan bir fakirdir, dediler.Rüyada kabak tarlasından kabak topladığını gören kimse, Yunus (A.S.)'m kıssasına binaen hastalığından kurtulur.Kabak, başa kakmağa ve azarlamağa delalet eder.Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, yediği miktarca bir ilmi öğrenir, veya dağmık olan şeyleri bir araya getirir.Kabak keder, sıkıntı, dar geçim veya hastalığa ya da hapse delalet eder. Bazan da rüyada kabak yemek, zihin ve zekanın iyiliğine delalet eder.Kabaktan yapılan kaplar hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce kadınlara delalet eder.Bir kimse rüyada çiğ kabak yediğini görse, çekişmeğe ve şerre delalet eder.Kab içerisinde olan pişmiş kabağı yese, üzüntü ve kedere delalet eder. Eğer yediği pişmiş kabak, kab içerisinde değilse, rızka, bazan da kaybettiği şeyi bulmağa delalet eder.

Kabak mevsiminde ve yeşil olmak şartiyle iyidir. Sakız kabağı hıyar gibi yorumlanır.(Ayrıca Bkz. Hıyar ve Helvacı Kabağı.)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog