Arama

Rüyada Kabristan Görmek

Rüyada kabristan görmek, gam, keder, üzüntü ve gözyaşı anlamına gelir. Rüya sahibinin büyük bir buhran yaşayacağına, mutluluğunu, huzurunu, yaşama sevincini ve güzel günlere olan inancını yitireceğine işaret eder. Umutsuz olmaya ve hayal kırıklığı yaşamaya tabir edilir. Bu rüya, bazen de cephede gönüllü olarak vatanı ve milleti için savaşan cesur kimselere tabir edilir.

Rüyada Kabristan Ziyareti Görmek

Rüyada kabristan ziyareti görmek, rüya sahibinin başının dertte olduğuna, belalı kişilerin ağına düştüğüne, bu nedenle kanun karşısında bir suçlu olduğuna, Allah katında da artık kötü ve kirlenmiş bir kimse durumuna geldiğine delalet eder.

Rüyada Mezar Görmek

Rüyasında mezar gören kişinin borç ve hastalık içinde çok üzgün ve kötü günler yaşayacağına, bu nedenle hem maddi hem de manevi anlamda güçlüğe düşeceğine ve kendini çok mutsuz hissedeceğine işaret eder.

Rüyada Mezar Kazmak

Bir kişi eğer rüyasında mezar kazdığını görürse, bu rüya uğursuzluk olarak kabul edilir. Felaketlere uğramaya ve acılar içinde kalıp azap çekmeye tabir edilir. Bazen de mal sahibi olmak şeklinde yorumlanabilmektedir.

Rüyada Mezardan Çıktığını Görmek

Rüyada mezardan çıkmak, rüyayı gören kişinin düze çıkacağına, isteklerini ve arzularını yerine getireceğine, artık kötü günler yaşamayacağına ve kara bulutların dağılarak güneşin yüzünü göstereceğine tabir edilir.

Rüyada Mezar Taşı Okumak

Rüyada mezar taşı okumak, tatmin olmayı bir türlü bilmeyen, önüne dünyalar serilse yine de mutlu olmayan, kendisi için yapılan fedakârlıkları göremeyen ve kadir kıymet bilmeyen bir kimsenin varlığı ile açıklanır.

Rüyada Mezarda Birini Görmek

Rüyada mezarda birini görmek, anlaşmazlığa, kavgaya, gürültü ve patırtıya bu nedenle yolları ayırmaya ve bu konuda geri adım atmamaya işaret eder. Rüya sahibi bu konuda son derece kararlı olacak demektir.

Bakınız; Mezar / Mezarlık.

Rüyada kabristan görülmesi; nasihate, Kur'an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan el etek Çekmeye yorumlanır. Rüyanızda bir kabristanda bulunduğunuzu görmeniz; o bölgedeki devlet büyüğünün âdil birisi olduğuna, bir yoruma göre de zina yaptıran bir kadının evine delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında bir kabristanlığa girip orada ev yaptırdığını görmesi; o hastanın öleceğine işaret şeklinde tabir olunur.

Rüyada kabristan görmek, va'za, Kur'an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye delalet eder.Bazan kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere, melikin emirlerine ve Müslüman askerlerin yiğitlerine delalet eder. Bazan İslam kabristanı Müslüman askerlerin çadırlarına ve Müslamanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına delalet eder. Bazan da kabristan, zina yapan kadının evine delalet eder.Zimmetlerin kabristanları bid'ata, gaflete, zamanında bulunan kabristanı görmek kazanca, ganimet malına, esir olmaya, sırları keşfetmeye, şerli ve münafık kimselerin sularına muttali olmaya delalet eder.Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rızık elde etmeye delalet edeı.Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur. Kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan soma hidayete dönmeye delalet eder.Müşriklerin kabristanını görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bid'at yerlerine, tenha ve ıssız hapishaneye delalet eder. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir.Kabristan, tekke v.s. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan fariğ olmaya, ağlamaya ve mevizelere delalet eder.Bazan da kabristan ölüme delalet eder. Zira kabristan ölülerin evidir.Bazan kabristan, kafirlerin ve ehl-i bid'atın evlerine ve zimmile-rin mahallesine delalet eder.Bazan kabristan, kafirlerin ve ehl-i bid'atın evlerine ve zimmile-rin mahallesine delalet eder.Bazan da fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoşların bulunduğu meyhanelere, namaz kılmayan ve Allah'ı zikretme- ' yen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerine delalet eder.Bazan kabristan, hapis kimseye delalet eder. Çünkü ölü, kabrinde hapistir.Kabristana girdiğini, özellikle orada bir bina yapmış olduğunu gören kimse hasta ise bu hastalığından ölerek kabristana girer. Hasta değilse rüyayı görenin durumuna bakmalıdır: Eğer oraya girdiği zaman korku ile ağladığını yahut Kur'an okuduğunu yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasına dahil olarak ibadet ve taata nail olur. Gördüğü ve işittiği şeylerden menfaatlanır.Oraya girdiğinde çıplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de si-dilt yapıyorsa, yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse şerli ve fasık-lar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder.Ezan ile kabristana girdiğini gören kimse vaaz ve nasihattan anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder.Cahil ve gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasında doğrulukla şehadet ve hakkı ifaya çalışır.Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir iştir. Bundan dolayı, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdiğini gören kimse, girdiği o kabristandan iyilik ve hikmetle konuştuğunu ve tevbe ederek Hakka döndüğünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insaflı olarak hareket eder. O kabristana girdiğinde nefsini kötülüklerden menetme-yip ders almayan kimse, gafletle davranacağı bir hususta bulunur.Kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, bir tecrübe ve imtihandan geçirilir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog