Arama

Rüyada Kağıt Görmek

Rüyada kâğıt görmek, rüya sahibinin hayallerine ve arzularına kavuşmasına, yapmak istediklerini yerine getirme şansına sahip olmasına tabir edilir. Rüya sahibi, okumak ve diploma sahibi olmak ya da çok çalışmak sureti ile kendisi için çok önem verdiği işleri başaracak ve kariyerinde istediği noktaya gelecek demektir. Rüyada kâğıt görmek, bazen de rüya sahibinin devlet kapısındaki bir işine yorulur. Fakat rüya sahibi için bu işten elini eteğini çekmesi ve kaba bir tabirle üzerine bir bardak soğuk su içmesi gerektiği yorumu yapılır çünkü devlet kapısındaki bu işten rüya sahibine fayda yoktur diye yorumlanır. Rüyada kâğıt görmek aynı zamanda tatsız günler yaşanacağına yorulur. İşlerin planlandığı gibi olmayacağına ve evdeki hesabın çarşıya uymayacağına yorulur.

Rüyada Kâğıt Kalem Görmek

Rüya sahibinin kar zarar hesabı yapmasına ve işinde karda olduğunu görmesine işaret eder. Öte yandan da rüya sahibinin düşünceleri ve hayalleri ile planlarına yorulur. Rüya sahibi yeni iş arayışı için kafasında bazı şeyleri programlıyordur diye tabir edilir.

Rüyada Beyaz Kâğıt Görmek

Her durumda hayra ve güzele delalet eder. Yeni kişilerle tanışmaya ve onlardan yanan mutluluk bulmaya, evlat sahibi olmaya, eşinden hayır görmeye yorulur.

Rüyada Kâğıda Yazı Yazmak

Hayal kırıklığı yaşamak ve bu nedenle üzücü günler geçirmek anlamına gelir. Rüya sahibi tüm ümitlerini bağlayarak kendisi için medet umduğu bir işin kendi zararına sonuçlanması nedeni ile çok sıkıntılı günler yaşayacak demektir.

Rüyada Matbaa Görmek

Bazı resmi belgeleri imzalamak ve bunlarla ilgili işlerden hayır görmeye işaret eder. Rüya sahibinin icraya uğramasından ya da tazminat ödemek zorunluluğundan kurtulmasına tabir edilir. Yani rüya sahibinin eli titreyerek imza attığı bazı belgelerden kazanç sağlayarak kar etmesi anlamına gelir.

Halis müslüman için ilim ve hikmete, fasık için tövbeye, fitne ve fesat ehli için cehalet ve çirkinliğe, Kendine kağıt verildiğini görmek hacetinin giderilmesine, Kağıt mala ve nakit paraya, Senet, tapu senedi ve diğer matbu resmi kağıtlar mahiyetleri biiliniyorsa, insan için lehte yahut aleyhte bir duruma, Kağıtçı, yayıncılık ve kağıtla ilgili işi bulunanlar için terif yahut tercüme esere ile kazanca, diğer kimseler için hilekar birine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine işarettir. Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafından hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler. Kendisine halifenin bir kağıt verdiğini gören kimse, devlet başkanından birşey ister ve onu almaya muvaffak olur. Bir milletin işlerinde şüphe eden ve hakikatin meydana çıkmasını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işin hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur ve kendisimutmain olur. Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.

Rüyanızda bir kağıt üzerine yazı yazdığınızı görmeniz sizinle başka birisi arasında meydana gelen bir olayı inkâr ettiğinize işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda âmirinizin size kağıt verdiğini görmeniz; sizin âmiriniz tarafından beğenildiğinize, rüyanızda bir kağıt üzerine resim yaptığınızı görmeniz; düşündüğünüz bazı projeleri uygulamayı planladığınıza, rüyanızda boyalı kalemlerle kağıt üzerine resim yaptığınızı görmeniz; işlerinizin düzgün gideceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine delalet eder.Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafmdan hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler.Kendisine halifenin bir kağıt verdiğini gören kimse, halifeden bir şey ister ve onu almaya muvaffak olur.Bir milletin işlerinde şüphe eden ve hakikatin meydana çıkmasını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işi hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur ve kendisi mütmein olur.Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.

Kirmani demiştir ki: Beyaz kağıt görmek; dindarlar için, ilim ve marifetle, fesatlar için cehalet ve aptallıkla yorumlanır.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki; rüyasında birisinin kendisine kağıt verdiğini gören, o zat sayesinde işlerini düzeltir. Bir kavle göre, mal sahibi olur yahutta haceti yerine gelmez.El Salimi şöyle diyor; Rüyasında kendisine beyaz kağıt verildiğini gören; para elde eder.Tapu veya herhangi bir yazılı belge vb. ni görmek; içinde yazılı olanlara göre, iyiye yahut kötüye yorulur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog