Arama

Rüyada Kale Duvarı Görmek

Rüyada kale suru yani kale duvarı görmek; devlet başkanı, yardımcıları, hakim ve islam şeriatiyle tabir olunur. Bir memleketin yahut kale duvarının yıkılması; o ülke padişahının vefatına, dini hükümlerin tatbikatında gevşek davranılacağına, asayişin azalacağına işarettir. Surdan bir parçanın kopması, devlet hizmetinde vazifeli birinin vefatına delalet eder. Yeni bir sur imarı; yeni bir padişah ve adalet demektir. Surun bazı kısımlarının tamiri; yeni bir valiye, aynı zamanda dini hükümlerin bazı meselelerde tatbikine işarettir.Kirmani demiştir ki: Bir şehrin sağ tarafındaki sur ve yakınındakiler; devlet başkanıyle, sol tarafındakiler; valiyle, surun beldeden uzak olan yerleri; emniyet ve yaşayıştaki refahla tabir olunur. Şehrin arka tarafındaki sur; zevceyi, surla uzaktan yakından bağlantılı olan şeyler; evlatları temsil eder.Kale duvarının üzerindeki şerefeler; oranın ileri gelenleri, mazgallarsa; kadınlarıdır. Rüya bunlara göre tabir olunur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog