Arama

Rüyada Kale Görmek

Rüyada kale görmek, rüya sahibinin hak yoluna bağlılığına ve ondan şaşmayacağına, gelenek ve göreneklerine düşkünlüğüne, milli değerleri koruma konusundaki hassasiyetine, kendisi için vazgeçilmez olan kişilere düşkünlüğüne işaret eder. Rüyada kale görmek, hayırlı, temiz ve güzel rüyalar arasında yer alır. Güvende olmaya, tehlikeden ve kötüden korunmaya, huzura, mutluluğa ve rahata delalet eder. Rüya sahibi yakın zamanda kendisini üzen ve şüpheye düşüren dertlerinden kurtulacak demektir.

Rüyada Kale Kapısı Görmek

Tabir yerindeyse hükümet gibi kadına ya da erkeğe tabir edilir. Rüya sahibinin varlığından güç aldığı, şefkatine ihtiyaç duyduğu, iri cüsseli, yapılı, bir o kadar da naif ve kırılgan bir kişinin varlığına tabir edilir.

Rüyada Kale Surları Görmek

Rüyada kale surları yöneticilere delalet eder. Ülkenin önde gelen ve her gün konuşulan, haberi alınan, yaptıkları alkışlanan ya da tam tersine yuhalanan soylu, nüfuslu ve otoriter kişiye ya da kişiler işaret eder.

Rüyada Uzaktan Kale Görmek

Rüyada uzaktan kale görmek ya da kaleyi uzaktan görmek, rüya sahibinin hayalini kurduğu, uzak bir memleketi delalet eder. Kişi, önünde sonunda o topraklara kavuşacak ve orada yaşama mutluluğuna nail olacak demektir.

Rüyada Kaleye Girmek

Rüya sahibinin Allah’ın evinden hiç çıkmak istemediğine ve hem kendisine hem de dinine olan bağlılığına tabir edilir. Rüya sahibi, hiçbir şartta ve koşulda dinini terk etmeyecektir diye yorumlanır.

Rüyada Kale Yapmak

Rüyasında kale yaptığını gören kişi, inancındaki ve ruhundaki eksikleri kapatmak için çalışacak demektir. Bu rüya bir yandan da kişinin kendisine zarar verecek kimselerden uzak durmasına yorulur.

Rüyada Kale Yıkılması

Rüyada kale yıkılması, kale yapmanın tam tersine tabir edilir. Rüya sahibinin inancından vazgeçmesine ve bazı kişilerden zarar göreceğine yorulur.

Şaşmaz ve değişmez hakikatleri doğrulamaya, emin kimselere itimat etmeye, İslam dinine ve onun mutluluk kaynağı olan emir ve yasaklarına, Kaleye hapsedilmek evlenmeye, mülk edinmeye, çocuğu olmaya, tövbe etmeye yahut hidayet bulmaya, Kalenin içinde bulunnmak iç huzura ve güvene, iyi kulluğa, Kale görmek üzüntü ve kederden sevinç ve esenliğe çıkmaya, uzaktan kale görmek yolculuğa, Kale bazen iş ve dünyalıktaki başarıya, Harap olmuş kale dişinin din ve dünyaca eksikliğine, sağlam kale ise din ve dünya güzelliğine, Kale burcu üs düzey yöneticilere, kendini burçta görmek yüksek bir makama yahut vefat etmeye delalet eder.

Rüyada herhangi bir kale görülmesi inanca yorumlanır Rüyanızda herhangi bir kale içinde hapsedildiğinizi görmeniz; sizin büyük bir eve sahip olacağınıza ve eğer bekâr iseniz evleneceğinize evli iseniz bir çocuğunuzun olacağına, eğer başka bir dine mensup iseniz Müslüman olacağınıza, eğer günahkâr bir kimse iseniz günahlarınızdan tövbe edeceğinize, eğer hasta iseniz şifa bulacağınıza yorumlanır. Rüyanızda herhangi bir kalenin içinde bulunduğunuzu ve kalenin burçlarında gezindiğinizi görmeniz; sizin ibâdetlerinize devam ettiğinize, rüyanızda kale içinde bulunduğunuz noktadan etrafı seyrettiğinizi görmeniz; günahlarınızdan temizlendiğinize, rüyanızda bir kalenin inşasına katkıda bulunmak maksadıyla çalıştığınızı görmeniz düşmanlarınızdan kurtulduğunuza veya namusunuzu belâdan ve kendinizi haramdan kurtardığınıza işaret eder. Rüyanızda bir kalenin yıkıldığını görmeniz; dini inancınızın bir sarsıntı geçirdiğine veya hanımınızın öleceğine, rüyanızda herhangi bir kalenin burcu üzerinde oturduğunuzu görmeniz; çocuklarınızın veya kardeşinizin yardımı ile kötü bir durumdan kurtulup feraha çıkacağınıza delalet eder.

Rüyada kale, doğruluğa itimaddır. Çünkü «doğruluk kaledir» denilmiştir.Bazan kale, sahibine yahut ordu ve düşmandan içinde bulunan kimseye delalet eder. Bazan da ilim ve Kur'an'a ve Esma-i azime gibi şeytan ordusundan insanı muhafaza eden şeylere delalet eder.Kalenin burçları, sahibinin emirlerine, şerefeleri, sahibinin bekçilerine yahut askerine, mermileri, sahibinin casuslarına, kapıları, sahibinin kapıcılarına, kulesi, onun vezirine, kalenin eğlence yeri, aile ve akrabalarına yahut kendisinden sarfedilen veya mal konulan hazinelerine delalet eder.Kale içerisinde hapsedildiğini gören kimse^ mülke ehilse mülke malik olur, bekar ise evlenir, yahut bir çocuğu olur, yahut bir mülk satın alır veya kafir ise Müslüman olur, ya da günahlarından tevbe ederek Allah'ü Teala'ya yönelir.Kale İslama da delalet eder.Kale içerisinde olan kimse dininde ibadet ve taatta bulunur. Kale içerisinde bulunduğu yerde kararlılığı nisbetinde günahlarından ayrılır.Uyanıklıkta su içerisinde bulunan bir kalenin rüyada sahrada görülmesi o kaleye düşmanın zafer bulup malik olmasına delalet eder.Uyanıklık halinde kırlarda bulunan bir kalenin rüyada bir dağ üstünde veya su içerisinde görülmesi kaleye karşı harp eden düşmandan kendisini muhafaza edip, düşmanların meyus .olarak geri dönmesine delalet eder.Rüyada bir kale yaptığını gören kimse düşmanından korunur.Yahut namusunu haramdan, nefsini zillet ve beladan^korur.Kale ev ve köşkünün harap olduğunu gören kimsenin dindeki bozukluğuna veya hanımının ölmesine delalet eder.Kalenin tepesinde oturduğunu gören kimse, erkek kardeşi veya reisi yahut evladmdan istifade eder ve bunların sebebiyle kurtuluşa erer.Bazı tabirciler kale, hiç kimsenin kudreti yetemiyeceği kuvvetli ve metin bir insana delalet eder, dediler.Uzaktan bir kale gördüğünü gören kimsenin isminin yüceliğine ve namusunu haramdan muhafaza etmesine delalet eder.Rüyada kale görmek tamamen üzüntü ve kederlerden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye delalet eder. Kale melikleri serden hayıra döndürecek bir meliktir. Bir kaleye girdiğini gören kimse, ibadet ve taat yapar.Bir kimse, uzaktan bir kale görse, o kimse bir yerden diğer yere yolculuk eder. İşleri iyi gider. Rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını gören kimse, işlerinde başarılı olur.Kale günahlardan kurtulmaya delalet eder. Kale büyük bir adamla da tabir edilir.Bazı tabirciler, rüyada bir kaleyi açtığını gören kimse, bir kızın bakireliğini giderir, dediler.

Rüyada, kalelerle istihkamların tabirleri aynıdır. Rüyasında bir kaleyi tamir ettiğini gören; dinde selamet bulur, düşmanına üstün gelir. Kaleyi harap etmek ise, bunun aksidir.Kirmani demiştir ki: Mühtahkem bir kalede yaşadığını görenin, dini devamlı, niyeti halis olur. Böyle sağlam bir kaleden çıktığını ve bir daha dönmediğini gören; dinden uzaklaşır, bir rivayete göre, düşmanı kendisinden intikam alır. Kale duvarına asılı olduğunu görenin dini görüntüsü, sahtedir.Cabir'ül Mağribi diyor ki: Kalede bulunduğunu ve yanında birçok mühimmat olduğunu gören, dinde salaha, kurtuluşa, selamete erer; Kalede bulunduğu halde, yanında mühimmat bulunmadığnı görmek; yukarıdaki yorumun tersidir.Kirmani, müstahkem mevkilerden birinde olmayı, din ve dünya hayatı için selametle yorumluyor. Buraya kusurlu bir şey ilave edenin, dini noksan olur. Düşmanın bu mevki üzerine çıktığını gören, günahtan emin olmaz. Aynı yeri düşmanın deldiğini gören, halkın namusuna göz diker.Bazı tabircilere göre kendini, adamlarıyla beraber, bir kalede bol zahireyle beraber gören; düşmanından muhafaza olur, arzusuna erişir, sözü geçer. Sağlam bir inanca kavuşur. Kalede olmak her surette iyidir.Ebu Said'ül Vaaz'a göre, kale ve istihkam; islamdır. Bir istihkam yaptığını gören, nefsini haramdan muhafaza eder. Zilletten çekinir. Malına faiz karışmaz.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog