Arama

Rüyada Kalem Görmek

Rüyada kalem görmek okur yazar ve alim olan birine, bir coğrafyaya, bir kişi yerine onun adına bir çeke veya senede imza atarak, o kişiden sonra ikinci borçlu olmaya işaret eder. Rüyada kişinin elinde bir kalem olduğunu gören kişi inandığı bir şey için ya da görevi için ant verecek, yada aile yakınlarından biriyle kavuşup özlem giderecek demektir.

Eğer henüz evlenmemiş ve kısmetini arayan bir erkek rüyasında kalem görürse bu, aradığı o güzel ve iyi kalpli kadını bulmasına işaret eder. Bazı rüya tabirlerine göre rüyada görülen kalem kişinin mert olmasına, hayatında her zaman başarılı olacağına ve her işten alnının akıyla çıkacağına işaret eder.

Rüyada Kalem Almak

Rüyada kalem almak da birinin kalem vermesi de aynı şekilde tabir edilir. Rüyasında kalem alan kişi alim olacak, her işi rast gidecek dolayısıyla kazancı yerinde olacak ve hayatta yapmak istediği her şeyi yapma şansına nail olacak demektir.

Rüyada Kalem Hediye Almak

Rüyasında hediye olarak bir kalem alan kişi kendisi için hayırlı olacak ve şans getirecek bir adım atacak ve bu girişimden kazançlı çıkacak demektir.

Rüyada Kalem Kırmak

Rüyada kalem kırmak iyi değildir, hayırlı olacağını düşünerek ve umutlar besleyerek girilecek bir işin hayır getirmeyeceğine delalet eder.

Rüyada Kalem Kutusu Görmek

Rüyada kalem kutusu görmek rüya sahibinin meslek ve ticaret hayatına işaret eder. Rüya sahibi yeni iş görüşmeleri yaparak yeni işlere girişecek ve yeni atılımlar gerçekleştirecek demektir.

Rüyada Kalemle Yazı Yazmak

Rüyasında elinde kalemle yazı yazdığını gören kişinin geleceği aydınlık, kısmeti de açık demektir. Rüya sahibi hayattaki her emeline kavuşacak ve keyfince, ağız tadı kaçmadan bir hayat sürecek demektir.

Birine kefil olmaya, ilme, yazma yeteniği olan çocuğa, bir şehre yahut ülkeye; bekar için güzel ve iyi bir kadınla evlenmeye, Elinde bir kalem olduğunu görmek yemin etmeye, kardeşiyle buluşmaya, Kalemi mürekkeple görmek evli erkek için eşinin oğlan çocuğğu dünyaya getirmesine, Kalem başarıya, düşmana galip gelmeye, sır saklamaya, cömertlik ve iyiliğe delalet eder.

Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikte emir, kötülükten nehyetmeye ve çocuğa işarettir. Kalem her şeyin değeridir. Kalem gören kimse, güzel, dindar, iyi ve hür bir kadınla evlenir. Bazı tabirciler, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler.Bir kaleme malik olduğunu gören kimse, bir ilme erişir. Eğer o kalemle yazarsa, o kimsenin ilim ve bilgilerden yazacağı şeylere işarettir. Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına işarettir.Mürekkeble beraber görülen kalem hanımı hamile bulunan kimse için, erkek bir çocuğa işarettir.Mernur olan bir kimsenin kendi kaleminde bir şeyin meydana geldiğini görse, bu rüyanın tabiri o kimsenin geçimi ve mesleği hakkında meydana çıkar. Kalemini mürekkeb içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir iş işler. Kalem, alim , hakim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şankazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere işarettir. Kalem cömertlik ve iyiliktir. Bazen kalem, insan ve insanın sır sahibine işarettir. Bazen de kalem, düşmana zafer bulmaya işarettir.

Rüyada kalem görülmesi; bilgiye, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kudret kaleminin levh-i mahfuz üzerine yazı yazdığını görmesi; eğer yazılan yazı okunuyor ise, hayra işaret eder. Rüyanızda kudret kalemini tam ve sağlam olarak görmeniz; sizin kurtuluşa erip aydınlığa çıkacağınıza delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kalemi kırık ve çatlak görmesi; o kişinin ümitle olmasını beklediği şeyin olmayacağına, kişinin rüyasında elinde kalem bulunduğunu görmesi; o kimsenin bir çocuğunun olacağına veya bir vazife ya da bir memuriyete girerek sevineceğine işaret sekide tabir olunur. Rüyanızda kalemle yazı yazdığınızı görmeniz; bir dileğinizin olacağına, geçiminizin ve halinizin güzel bir şekilde devam edeceğine, bir kalemle yazı yazdığınızı ve yazdığınız yazının görünmediğini görmeniz; eğer görevli iseniz işinizden atılacağınıza, eğer tüccar iseniz zarara uğrayacağınıza, eğer emlâk sahibi iseniz mülkünüzün elinizden çıkacağına yorumlanır. Rüyanızda elinizde bulunan kaleminizi açmakta zorlandığınızı görmeniz; işlerinizde birtakım zorlukların olacağına, rüyanızda kaleminizin çalındığını veya kaybolduğunu ya da kırıldığını görmeniz; sizin bir zarara uğrayacağınıza, okuma yazması olmayan bir kimsenin rüyası da bir kalemle yazı yazdığını görmesi, o kimsenin bu rüyasının da hayra alâmet olmadığına işaret eder.

Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten nehyetmeye ve çocuğa delalet eder.Sanatkar olan her insan rüyada sanatı ile ilgili takımlarını topladığını görse, o kimse o san'atta söz sahibi olur. San'atı ile ilgili aletlerden yalnız birisini temin edebildiğini gören kimse, o san'atla fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulur.Katip olan birisi, üzerinde bir kaftan ve elinde bir kalem veya sayfa olduğunu görse, melike hizmet etmek suretiyle fakirlikten emin olur.Kalem her şeyin değeridir. Kalem, kefil olan adama, eğer kefil olmazsa, güzel, dindar, iyi ve hür bir kadmla evlenir.Bazı tabirciler, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler.Bir kaleme malik olduğunu gören kimse, bir ilme erişiri Eğer o kalemle yazarsa, o kimsenin ilim ve bilgilerden yazacağı şeylere dela* let eder.Kalem şehir ve ülkedir.Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına delalet eder.Vali olan bir kimse, elinde sultandan aldığı bir kalem bulunduğunu görse, yücelik ve izzete ve geçerli bir emre delalet eder. Eğer o kimse görevinden alınmışsa, bir şehire vali ve orada hükmü geçerli olur.Mürekkeble beraber görülen kalem hanımı hamile bulunan kimse için, erkek bir çocuğa delalet eder.Kalem: «Hakka kaleme ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları şeylere andolsun» (Sûre-i Kalem) mealindeki ayetin işaretince, elinde gören kimsenin yemm etmesine delalet eder.Katip olan bir kimsenin kendi kaleminde bir şeyin meydana geldiğini görse, bu rüyanın tabiri o kimsenin geçimi ve san'atı hakkında meydana çıkar.Kalemini mürekkeb içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir iş işler.Kalem, sultan, alim, hakim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delalet eder.Bazan da kalem, tenasül uzvu, mürekkep, menisi ve yazdığı şey de nikahlısıdır.Bazan kalem yer sürdükleri çift, katibin parmakları, çifte koşulan öküzler, mürekkebi de onunla ekilecek tohumdur.Kalem cömertlik ve iyiliktir. Bazan kalem, insan ve insanın sır sahibine delalet eder. Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya delalet eder.Rüyada kudret kalemini görmek, güzel bir şekilde görürse, o kimsenin yaptığı yemininde doğru olduğuna; eğer iyi bir şekilde görmezse, o kimsenin yaptığı yemininde yalancı olduğuna delalet eder. Bazan kudret kalemini görme, ilme, hıfza ve büyük bir san'ata, bazan da uzun ömür ve rızka delalet eder.

Kalem-i Kudretin, Levh-i Mahfuz(*) üzerine okunaklı bir şey yazdığını görmek; hayırdır. Kalem-i Kudreti sağlam görmek; feyiz ve selamettir. Kalemi kırık veya çatlak görmek; hayal kırıklığı, zihin karışıklığı ve vesvesedir.Herhangi bir yazı kalemi gören; evlat sahibi olur, bir vazife dolayısıyle sevinir. Kalemle yazı yazan, ihtiyaçtan kurtulur, iyi hali devam eder. Yazısı görünmeyen kimse memursa; azledilir. Tüccarsa zarar eder. Elindeki kalemi açmakta zorluk çekmeyen kimsenin, işleri, kolay olur. Kalemi açmakta güçlük çekmek; bunun tersidir. Kalemi kırılan, kaybolan veya çalınan; ziyan eder. Okuma yazma bilmeyen birinin kalemle yazması iyi değildir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog