Arama

Rüyada Kamçı Görmek

Durumuna uygun arkadaşa, düşmana galip gelmeye, Gökten kamçı inmesi ilahi gazaba, Birini kamçılamak ona öğüt ve nasihatta bulunmaya, kamçılanan kimseden kan çıkarsa kötü ve yararsız söz söylemeye, Bir hayvanı kamçılamak dua ile birlikte rızık için çalışmmaya ve her şeyin sebebine sarılmaya, Bir canlıyı yahut nesneyi kırbaçlamak, artık ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, bir sıkıntının halline delalet eder. Elde tutulan kamçı, baston, cop ve her çeşit sopa, birini rezil ve perişan etmeye; yükselmeye ya da hayır ve şerden bir şeye yardım etmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Baston.)

Rüyada kamçı görülmesi arzu ve isteğe, bir çocuğun oyun oynamasına elverişli bir arkadaşa işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökten kamçı indiğini görmesi; Allah'ın gazap ve azabına delalet şeklinde tabir olunur. Rüyanızda hayvanınızın kuyruğunun güzel bir şekilde kesilerek kamçı gibi yapıldığını görmeniz; sizin bir devlet adamına yakın olmanıza, rüyanızda kamçı ile merkebinizi dövdüğünüzü görmeniz; geçiminiz için Allah'a dua ettiğinize yorumlanır. Rüyanızda elinizde kamçı ile kendi bindiğiniz atınızı kamçılayarak koşturmak istediğinizi görmeniz; acele olarak gerçekleşmesi gereken bir işiniz için Allah'a dua ettiğinize, rüyanızda bir yerde bir kamçı bulduğunuzu görmeniz; bir devlet büyüğünden yardım göreceğinize işaret eder. Rüyanızda bir kişiyi döverek vurduğunuz yerden kan çıktığını görmeniz; o kimseye karşı zulüm yaptığınıza, eğer vurduğunuz yerden kan çıkmadığını görürseniz; o kişinin böyle bir dayak yemeyi hak edecek bir suç işlemiş olabileceğine yorumlanır. Rüyanızda dövdüğünüz kişinin kanı vücudunuzun herhangi bir yerine bulaştığını görürseniz; sizin haram mal yiyeceğinize, rüyanızda bir kişiyi döverken elinizde kamçının eğildiğini veya kırıldığını görmeniz; sizin aklınızın noksanlığına veya sapıklığınıza işaret eder. Rüyanızda bir devlet büyüğü tarafından dövüldüğünüzü görmeniz; yediğiniz kırbaç nispetinde mala veya paraya nail olacağınıza, rüyanızda bir kimseyi kamçıladığınızı görmeniz; o kimse hakkında kötü söz söyleyeceğinize, eğer vurduğunuz yerden kan çıkarsa malınızdan zarar edeceğinize delalet eder.

Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine ve arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine delalet eder. Kamçı, çocuğa, haline uygun ve müsait arkadaşa delalet eder.Bir kimse rüyada gökten 'kamçı indiğini görse, Allah (C.C.) 'ın gazabına ve azabına delale; eder.Kamçı, sultandır. Bir kimse rüyada hayvanın kuyruğunun kesilip güzel bir şekilde kamçı yapıldığını görse, o kimse kemal ve heybet sahibi büyük bir sultana yakın olur ve sultan onu bir yere vali tayin eder. Kamçı, kesilip güzel bir şekilde yapılmış değilse, o kimse öşür ve zekat toplamaya memur edilir. Vurduğu zaman kamçı kırılsa saltanatı gider. Yarılsa saltanatı kat kat olur.Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) duada bulunur. Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için Allah-ü Teala'ya (C.C.) dua eder.Bir kimse bir kamçıya rastgeldiğini görse, sözü geçen, sultana yakın olan ve Arap olmayan bir adamdan yardım talebinde bulunur.Bir kimse rüyada, istediği gibi gezen ve aşayan bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vuaz ve nasihat eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günahlardan tevbe-istiğfar eder.Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihattan tesir görmez.Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna, kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna delalet eder. Kamçı ile vursa ve vurulan adamın cildi yarılıp ikiye aynlsa, dövülene nisbet edilen şeylerin çoğalmasına delalet eder,Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur. Dövme esnasında kamçı eğrilse rüya sahibinin aklının anormalliğine ve sapıklığına yahut ondan yardım ve imdat bekleyen kimsenin aklının çok fazla anormal olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada kendisine sultanın kendi kamçısıyla yüz yahut yüzden daha aşağı veya daha fazla kırbaç vurduğunu görse, o kimse sultan tarafından vurulan o kırbacın sayısınca mala nail olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog