Arama

Rüyada Kamış Görmek

Rüyada kamış görmek, rüyayı gören kişinin, çok büyük zorluklar ve sıkıntılar çektikten ve aile hayatında ya da iş hayatında çok zor zamanlar geçirdikten sonra eline geçecek olan ve rüya sahibini insanlar tarafından neredeyse kınanmasına sebep olan bir miktar paraya ya da eşyaya delalet eder. Başına gelen kötü ya da yüz kızartıcı bir durum yüzünden rüyayı gören kişinin sevdiği kişiler karşısında mahcup duruma düşeceğine de işaret eder.

Rüyada Kamış Biçmek    

İş hayatında yaşanan sıkıntılı olaylardan ötürü rüya sahibinin hayatında meydana gelen olumsuz durumların yakın bir zaman içinde rüyayı gören kişinin, çaba sarfetmesi ve çok büyük azim göstermesi sayesinde ortadan kalkacağına ve sıkıntıların yakın bir zaman içinde atılacak olan adımlar sayesinde son bulacağına rivayet eder.

Rüyada Şeker Kamışı Görmek    

Gerçekleştirilen projelerin istenen sonuçları doğurmaması ve yapılan atılımların herhangi bir şekilde sekteye uğramasından ötürü çok büyük zorluklar yaşanacağına, ele geçen kazancın yetersiz kalacağına, rüyayı gören kişinin ihtiyaçlarını yeterli oranda karşılayamayacağına ve zor günler geçireceğine alamet eder. Aynı zamanda, bazı rüya tabirlerinde tam tersi anlamda tabir edilmiştir. Rüya sahibinin, sorunlarına çözüm olacak ve içinde bulunduğu üzücü durumu çözüme kavuşturacak hayırlı bir haber alacağına yorulur.

Rüyada Şeker Kamışı Yemek    

Yaşadığı sorunlar yüzünden büyük zorluklar ile boğuşan rüya sahibinin, iş hayatında zarar ettiği bazı işlerin düzeleceğine, az da olsa kazanç elde edeceğine, neredeyse bozulma noktasına gelmiş olan hayatını toparlayacağına ve daha iyi bir duruma gelmek için yeni yollar arayacağına tabir edilir.

Rüyada Kamışlık Görmek   

Hayat içinde sürekli koşturup duran rüya sahibinin, yakın bir zaman içinde rahatsızlanacağına, uzunca bir süre bu hastalık ile uğraşacağına ve maddi ve manevi olarak sorun yaşayacağına delalet eder.

Vefasız, inançsız, cimri ve rezil insana, Bir kamışa yaslanmak kısa ömre, iğreti dostluklara ve yoksulluğa, Kendisinden kalem yapılan kamış şöhrete, silahların susmasına, güzel sanatlare ve edebi metinlere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Şekerkamışı,Saz / Sazlık.)

Rüyada kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze işarettir. Bir kimse elinde bulunan bir kamışa dayandığını görse, o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında yanında birçok kamış bulunduğunu görmesi; o kimsenin zahmet çekerek bir şey elde edeceğine, kişinin Ayasında bir kamışlıkta olduğunu görmesi; hayırsız ve kötü insanlarla arkadaşlık kuracağına delalet eder.

Rüyada Kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze delalet eder. Bir kimse elinde bulunan bir kamışa dayandığını görse,o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine delalet eder. Kamış, dinsiz ve vefasız iktisatlı bir kimseye delalet eder.Kalem yapılan kamışı görmek, özentiye, mahkemeleşmeye ve gösteriş için amel etmeğe delalet eder. Bazan kalem kamışını görmek, şer ve sıkıntı ile meydana gelen kötü bir mala, eşyaya yahut İran tarafından gelecek hediyeye delalet eder.İran kamışı, üzüm çubuğu ve başka şeylerden yapılan çardakları görmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve bol geçime delalet eder. Bazan bu rüya, sırların meydana çıkmasına ve kölelere iltifat etmeğe, yalan söze ve gösteriş için amel yapmağa delalet eder.Kamışın, gümüş veya altın ya da zümrütten bir takım dal ve budak olduğunu görse, rüya sahibinin dünyada nail olacağı helal mala, temiz zevceye ve çocuklarıyla beraber Cennete girmeğe, Cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri altında oturmayı gerektiren salih amellerine delalet eder. Kamış, münafık bir kavme; eğer kamışın sesi işitiliyorsa düşmanlık ve münakaşa yapmaya delalet eder.Şekerkamışı, zahmet ve meşakkatla kazanılan rızka, bazan sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya delalet eder.Bazan da şekerkamışı, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan «İlm-i Tevhid» e yahut oruç ve namazın vaciblerini yerine getirmeğe, ya da sultanın hizmetçilerine delalet eder.Bazan kamışın, mahallinin dışında ekilmiş görülmesi, o yerin harap olmasına ve halkının ayıplarının meydana çıkmasına veya kadınların toplanıp ağlaşıp, sızlaşarak başlarını açmalarına, göz yaşları dökmelerine ve gizli tutulması arzu edilen şeyin artık gizlenmesinin mümkün olmamasına delalet eder.Bazan da kamış, uyanıkken elinden giden şeyin yine ona dönmesine delalet eder. Bazan kamış görmek, silahtan arınmaya ve sancakların etrafa yayılmasına delalet eder.Bazan kamıştaki boğumlar, günler veya aylara, yahut senelere ya da şirket kurmak için anlaşmaya veya nikah kıymaya delalet eder.Kamışı soyulmuş ve kabuğu çıkarılmış bir halde görmek, zindan ve hapiste bulunan kimsenin ve esirin kurtulmasına, hastaların selamete ermesine ve kabirlerinin soyulmasına delalet eder.Şeker kamışını çiğnediğini gören kimse, çok konuşulması gereken bir iş yapar. Ancak, konuşması hoş ve tatlı olur.Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka bir şeyi sıktığını ve sıkılan şeye a'.eş dokunmaksızın ona malik olduğunu gören kimse; ucuzluğa ve bolluğa erişir. Bu gibi rüyanın tabirinde sıkılan şeyin ancak meydana gelen sıkıntısı ve suyu muteber tutulur. Kabuğu v.s. şeyleri terkedilir.Çünkü sıkılmış olan şeyin faydalarını anlatmak diğerlerinden üstündür.Bazan da şekerkamışı, cimri bir kimseden elde edilen rızka delalet eder.

Yanında kamışlar gören, çok zahmet çekmeden bir şey elde eder. Kamışlıkta olduğunu gören, kaba ve hayırsız insanlarla beraber olur. Elindeki kamışa dayananın, eceli yakındır. Fakirlik içinde vefat eder. Bir kavle göre kamış; laf taşımaya delalettir.Kamıştan yapılan eşyalar, hizmetçilerle tabir olunur.Kamış masuralar, mal ve menfaattir. (Ayrıca Bkz. Şeker Kamışı.)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog