Arama

Rüyada Kan Aldırmak Görmek

Hoş olmayan söz işitmeye; aldırdığı kanın siyah ve koyu renk çıktığını görmek manevi dirliğe ve vücut sıhhatine, Sağ tarafından kan aldırmak malın, sol taraftan kan aldırmak dost ve tanıdıkların artmasına, Kan almaya ya da aldırmaya niyet etmek günahlardan tövbe etmeye, Kan alınmak amacıyla neşter vurulduğu ya da gerekli işlemler yapıldığı halde kanın çıkmadığını görmek işlerin bozuk olmasına; Çocuğun kan aldırması sünnet olmasına, mahkumunki hapisten kurtulmaya, genç kızın kan aldırması evlenmesine, Tanımadığı kadının kendinden kan alması bahtın açılmasına, Kan aldırmak şirket ortaklığına, yolculuğa, başarıya, düşmanlığa; emaneti iade etmeye, sözleşme yazmaya, memuriyete, edebiyatçı ve yazarlarla sohbet emeye, güzel iş ve davranışlara, Kan alıcı, insanları kötüleyen birine delalet eder.

Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete vali olur, yahut üzerine bir şey emanet edilir. Çünkü boyun emanet yeridir. Yahut kendisine bir şartla bir vesika yazılır, yahut evlenir.Eğer neşter vurulmuşsa, bir kadınla evlenir o kadın ondan nafaka ve kudretinin yettiği bir malı talep eder. Neşter vurulmamışsa o kadın ondan nafaka talep etmez.-Eğer iğneci ve kan alıcı ihtiyar bir insansa rüyayı görenin ceddidir. Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine şartname veya borç yazan bir düşmanıdır.Bir kimse rüyada gerek yüksek ve gerekse alçak birisinden kan aldığını görse, onlara zafer bulur. İhtiyar bir kimseden kan aldığını görse o kimsenin ceddi ali ve ona zafer bulur. Genç birisinden kan aldığını görse, düşmanına galip gelir.Bazı tabirciler, kan aldırmak, hastalığın gitmesine, bazıları da, malın noksanlığına delalet eder demişlerdir.Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıksa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur. Kan yerine taş çıkarsa o kimsenin hanımı kendisinden başka birisinden bir çocuk doğurur. Halbuki kendisi de o çocuğu kabul etmez.Kan aldığı şişesi kırılan kimse hanımını boşar, yahut ölür.Bazı tabirciler, kan aldırdığım gören kimse kazanca nail olur, dediler.Hapis olan kimsenin kan aldırdığını görmesi hapislikten kurtulmasına delalet eder.Boynunda enjektörün izini görse aleyhinde şahitlik yapılır.Kendisi kan almayı bilmediği halde başkasının kendisinden kan aldığını görmesi, serden veya korktuğu bir kimseden yahut sultandan halas olur.Kan alacak enjektörler hırsızlara, enjektörün takımları da, hırsızların kapıları ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır.Bazıları da kan almak kan alınan kimsenin sıhhate kavuşmak için iğnenin acısına tahammül ettiği gibi sabrederek acı ilaçları kullanmasıdır, dediler.Sanatı iğneci olmayan bir kadın diğer kadından kan aldığını görse, o kadınla sürtüşmesine delalet eder.Bazan da, kan aldırmak kendisinden kan çıkan küçük deliğe delalet eder.Bir kimse korktuğu bir kimseden kan aldığını görse onun şerrinden emin olur.Bazan da kan aldırmak, kendisinden kan alman kimse tarafından haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına delalet eder. Onlardan biri oruçsa orucunu bozar. Yahut bozacak bir iş işler.Rüyada baş veya göz ağrısı için kan aldırdığını gören kimsenin baş ve gözünde olan ağrısından şifa bulur.Bir kimsenin rüyada kan içmesi haram kazanca yahut gıybet etmeye delalet eder. İhsan yahut hayvandan kanını içtiğine galip gelir.Kan aldırmak bazan cevap vermekten sükût etmeye delalet eder. Bu tabir (hacamet) lafzının (hacm) ve (ihcam)'dan alınmasından dolayıdır.Normal şekilde kan almayı bilen kimsenin, rüyada kan alması, rahata ve o yerde kan alınmasına muhtaç olan kimsenin hastalıklardan şifa bulmasına delalet eder.Bir yerinden kan alınmasına ihtiyaç olmayan kimsenin rüyada o yerden kan alınması, orada ilerde bir hastalığın meydana çıkarak onu korkutacağına delalet eder. Bu durum uyanıkken kolundaki can damarından kan alınmasına muhtaç olan kimsenin «Baslık» denilen bir damarından kan alınması veya «Baslık» denilen bir damardan kan alınmasına muhtaç olan adamın kolunda «Kayfal» adı verilen damardan kan alınması gibidir.Meşhur damarlardan kan alınmasını ve bir kimsenin uyanıkken meydana gelen bir arıza sebebiyle kan alınmasına muhtaç olduğu bir yerinden rüyada kan alınmasını sen anlatılan misale kıyas ve tatbik et.Rüyada bir kimse damarını uzunluğuna kestiğini görse, düşmanından kendisini kötüleyecek bir söz işitir. Ve bu söz kendisine fesheder. Ayrıca o kimsenin malı artar. Eğer o genç kimse onun damarını enine kesdiğini ve damarının koptuğunu görse, damarlarından o damarı yerinde bulunan akrabasından biri ölür. Bazan da kendisi ölür.Sağ elinden kan alınan kimse, iyi bir geçim sürer ve malı bir kat daha artar.Eğer sol elinden alınırsa, o kimse ortak veya dostuna galip gelir ve onun ortak ve dostunun serveti bir kat daha artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan alsa, o kimse başka birisinden istifade eder.Damarını, birisinin kestiğini gören kimse, dostundan kendi hakkında bir söz işitir. Eğer damarından kan çıkarsa, o söz doğru bir söz olmadığından kendisi sevap alır. Eğer kan çıkmazsa hakkında dostunun söylediği söz doğrudur. Ve onu söylemekle de günahtan kurtulmuş olur. Eğer o şahıs onun damarını enine kesse, o söz ondan kesilir bir daha söylenmez. Eğer o şahıs onun damarım uzunluğuna kesse, dostu onun hakkında söz fazlalaştırır. Ve defalarca söyler.Damarını genç delikanlının kesdiğini ve ondan da kan çıktığını gören kimseye, sultan tarafından bir bela erişir ve ondan çıkan kanın çokluğu nisbetinde sultan ondan mal alır. Eğer o genç adam onun damarını enine kestiğini ve kopardığını görse, sultandan bir daha ona zarar erişmez. Eğer damarını uzunluğuna kesdiğini görse, sultandan başka bir zamanda ona zarar erişir.Alim bir adam o kimsenin damarını kesdiğini ve onun damarından bir tas veya bir tabak içine kan aksa, o kimse hasta olur ve onun malı çoluk - çocuğuna geçer. Ve yine o malı doktorlara harcarlar.O alim şahsın, onun damarını kesdiğini, ancak kan ve yara da görmediğini gören kimse, kesilmeden hissettiği acı kadar hanımından veya o adama nisbet edilen akrabasından hakkında bir söz işitir.Eğer kan çıkarmak için damarını yarsa ve damardan çıkan kanı kendisi için zararlı görse, o kimse hasta olur ve onun malına zarar ve ziyan erişir. Eğer kan alınmasını faydalı görse ve çıkan da bünyesine uygun bir şekilde olsa, o kimsenin o sene içinde vücudu ve dini sağlam olur.Başka birisi, kendisinden kan alsın diye bir neşter alsa ve o neşterle hanımı ondan kan alsa, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Eğer damar enine kesilirse, o kimse ile akrabaları arasında ölmesiyle veya hayatta olduğu halde ayrılık meydana gelir.Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tevbe eder.Tansiyonun çıktığını zanneden kimsenin, nefsanî isteklerinin ve kötü fiillerinin kendisine galip geldiğine delalet eder.Damarını yardığını ve kan çıktığını gören kimse, tevbe eder. Günahlarından ve kötü hareketlerinden de döner. Eğer çıkan kan siyah-sa o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tevbe etmesi de müyesser olur.Damarını yardığını ve ondan kan çıktığını gören kimse, günahtan çıkar veya onun elinden bir şeyi gider sonra yine ona döner.Kan almak, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına delalet eder. Çünkü neşter kalem, ve kan ise mürekkep gibidir.Bakire bir kız rüyada kendisinden kan alındığını görse, evlenir.Küçük çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine, hapis için de onun hapisten çıkmasına delalet eder. Zira kan, damarlarm içinde hapsedilmiştir.Hamile kadından rüyada kan alınması, doğuracağına ve nifas olacağına delalet eder, doğuracağı ay içinde alınırsa. Eğer başka bir ayda alınırsa, o kadının hamile olduğu çocuğunu düşüreceğine delalet eder.Rüyada kan aldırmak, bedenini sıhhata kavuşturmak için para harcamaya delalet eder.Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığım gören kimsenin, talih ve bahtının açılmasına delalet eder.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında ihtiyar birine kan aldırdığını gören, bir dostundan kötü kelam işitir, Genç birinden kan aldırmak ta aynı şekilde tabir olunur. Kan aldırdığı yer uzunca yarılır ve kan çıkarsa, rüya sahibi devlet idarecilerinden zarar görür, malı elinden alınır. Şayet kan alınan bir arız olursa, para cezası ve garamettir(*). Fakat bunu rüya sahibi kendi isteğiyle öder. Bir alimin kan aldığını, leğene veya tabağa kan aktığını gören, hasta olur. Malı ailesinin geçimiyle, ıtba ücreti olarak gider. Buradaki tabak, tabiple yorumlanır. Aldırdığı kanın siyah renkte olduğunu gören, sıhhate kavuşur ve dinde selamet bulur. Sağ tarafından kan aldıranın; malı, solundan kan aldıranın; dostları artar.Kan almak veya kan aldırmaya niyet etmek, tevbeye delalettir. Kan aldırdığı yerden kan çıkmadığını görenin, işleri bozulur.Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Rüyada kan aldırırken, yaradan kan çıktığını görmek; etrafın itaat edeceği doğru sözle yorumlanır. Bütün kanının aktığını görenin, eceli yakındır.El Salimi rüyada kan aldırmayı şunlarla tabir ediyor: Tahsildarlık, menfaat için çalışmak, bir işin neticesiyle alakalanmak ve hilekarlık -bilhassa kan çıkmazsa-Cafer-i Sadık ise bu rüyayı; fetih, zafer, sefer, husumet yani düşmanlık, dava ve şirketle manalandırılıyor. Kan aldırırken kullanılan neşter gizliyse, tabir iyidir, neşter meydanda ise; rüya hayra yorulmaz.Bazı tabirciler, deriyi zedelediğinden dolayı, kan aldırmayı iyi saymazlar. Bir kısmı ise, kan almak için uygun olmayan bir yerden kan alınmasını hayırlı görmemişlerdir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog