Arama

Rüyada Kandil Görmek

Rüyada kandil görmek, büyük mutluluktur. Rüya sahibinin ihtiyacı olan maddi ve manevi gücü yakalayacağına, şansının açılacağına, korkularının, hastalıklarının ve sorunlarının da son bulacağına yorulur. Kişi, kendisini kurtuluşa, başarıya ve huzura götürecek yolu ve çareleri bulacak ve rahata kavuşacaktır diye kabul edilir. Hayırlara vesile olacak olaylar yaşamaya, güzel haberler almaya ve zorlukların üstesinden gelmeyi başarmaya işaret eder.

Rüyada Kandil Yakmak

Rüyada kandil yakmak, rüya sahibinin yüzünün gülmesini sağlayacak, maddi yükümlülüklerinden kurtulmasına yardım edecek ve kendi işini kurmasına vesile olacak imkânlara kavuşacağına ve başarılı olmak için ilk adımı atmış olacağına rivayet edilir.

Rüyada Yanan Kandil Görmek

Bir kişi eğer rüyasında yanan bir kandil görürse o kişi uzun yaşar ve keyfi yerinde olur diye kabul edilir. Rüyayı gören kişinin hayırlı bir ömür yaşayacağına, ağız tadının, rahatının ve lüksünün de yerinde olacağına işaret eder.

Rüyada Kandil Gününü Görmek

Rüyada kandil gününü ya da kandil günlerinden birini görmek, hayallerin gerçekleşmesi, tövbelerin ve edilen duaların kabul olması, kazancın artması ve işlerin açılması anlamına gelir.

Rüyada Minare Kandili Görmek

Rüyada minare kandili görmek, evin hanımının ya da ticarethanenin sahibi olan kişinin tabir yerindeyse ayak işlerini gören, angarya olarak bilinen işlerini yapan bir yardımcının varlığı ile tabir edilir.

Rüyada Şamdan Görmek

Rüyada şamdan görmek, işlerin ve hayatın hal yoluna girmesi için gerekli olan imkanlara kavuşmaya, başarılı olmaya, gelir elde etmeye delalet eder. Rüya sahibinin hem meslek hem de özel hayatında hiçbir sorunun kalmayacağı ve mutluluğun yakında kapıyı çalacağı anlamına gelir.

Rüyada Gaz Lambası Görmek

Rüyada gaz lambası görmek, dertlerden, sıkıntılardan ve zorluklardan kurtulmaya alamet eder. Hayırlı ve güzel gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelir.

Yanan kandil hamile kadın için erkek ve ilim ehli bir çocuğa, hasta için şifaya, genç kız için kocaya, gizli şeylerin açığa çıkmasına, Kandilin söndüğünü görmek vefat etmeye, Gündüzün kandil yahut ışıkla yürüdüğünü görmek din yolunda istikamete, Kandil kkadına, insana yol gösteren kimseye, onun fitili çocuğa yahut kendisinden faydalanılan şeye, Kandil kabı insanın karakterine, hayat ve geçimine delalet eder.

Rüyada görülen minare kandili, oranın hizmetçisidir.Rüyada minarenin kandilinde görülen eksikliği ve fazlalığı, evin hizmetçisine nisbet edilir. Bazen de minare zevceye işarettir. Daha ayrıntılı bilgi için LAMBA konu başlığına bakınız...

Rüyada görülen yanan kandil ve mum, hamile kadın hakkında erkek ve alim bir çocuk doğurmasına, hasta hakkında da kocaya delalet eder.Hasta rüyada kandilinin söndüğünü görse ölür. Bir kimse rüyada yanan kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görse, eğer hastası varsa iyileşir.Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için kız çocuğa delalet eder.Bazı tabirciler yanan kandil ve mum, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o kimsenin evinin işlerini gören kimsenin halinin düzgünlüğüne delalet eder.Evinin kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin işini gören kimsenin halinin zayıflığına ve hareketsizliğine delalet eder.Bir kimse evinin kandilinin söndüğünü görse, o evin işlerine bakan kimsenin işinin karışıklığına ve kötülüğüne, medh edilmemesine ve işinin güçleşmesine delalet eder. Bazan da bu rüya, eşinin yahut çocuğunun ya da ana - babasının veya evinin işlerine nezaret eden kimsenin ölümüne delalet eder. Bazan da bu rüya sahibinin hanımının ölümüne delalet eder.Bir kimse rüyada elinde bir kandil olup, onun sönmesinden korkulduğunu görse, hastanın ölümüne delalet eder.Hasta olan bir kimse "üyada kendisini mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra yine yeryüzüne indiğini görse o kimsenin ruhunun semaya çıkmasına delalet eder.Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığını görse o kimse ilim ve yüksekliğe nail olur.Bir kimse rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir işini iptal etmeye çalışır, ancak iptal edemez.Gündüzün bir mum ile yürüdüğünü gören kimsenin dini kuvvetli ve yolu sır'at-ı müstakim olur.Geceleyin bir mum ile yürüdüğünü görse, eğer o kimse teheccüd namazı kılanlardan ise, bu namazına devam eder. Eğer teheccüd namazı kılmıyorsa, o kimse hayrette olup şaşırıp kaldığı bir işinde hidayete erişir ve maksadına nail olur. Bazan da rüya sahibi bir günah işte bulunur ve ondan tevbe eder.Bir kimse rüyada parmakları veya azaları arasmda bir mumun yandığını ve ışık verdiğini görse, o kimsenin kapalı olan bir işi meydana çıkar ve bundan tatmin olur.Elinde sönmüş bir kandil olduğunu görse, o kimse eğer vali ise işinden azledilir yahut tüccar ise, zarar eder veya salih bir kimse ise malı gider.Rüyada yanmış mumu ışıksız görse, üzüntü ve kedere ve kalp katılığına delalet eder.Rüyada görülen kandil, eğer emzikli olursa, çocuğa veya kocaya,eğer emziği, aralıksız kandile bitişmiş olursa, aralarında çocuk olmayan koca ile karıya delalet eder.Bazan kandil, rüya tabircisine veya kafilenin kılavuzuna delalet eder. Çünkü karanlık işlerde onların irşad ve işaretleri gereğince hareket edilir.Kandili vaktinde yakmak, yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa delalet eder.Bazı tabirciler, cami kandilleri alimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur'an okuyucusuna delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada mescidin kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden alim bir kimse vefat eder.Kandil. îcadın; fitili de çocuktur. Kandilden fitili ile faydalanılır.Kandiller, yıldızla, kandilin kırılması ve sönmesi ise, hastanın ölmesiyle tabir edilir. Rüyada gökten yıldızları aldığını gören kimse, mescitten kandilleri alır.

Rüyasında Camii kandilini yaktığını görenin, dindar bir oğlu olur. Kandil ve kandiller görmek; din ve takva ile yorumlanır. Söndürmek bunun tersidir. Evinde yanan bir kandilin söndüğünü görenin; ya kendisi, yahutta oğlu ölür. Bir rivayete göre makamından azl edilir.Kirmani'ye göre, idare kandili (çırağ) görmek; evin hademesiyle yorumlanır.Bir başka tabirci ise, rüyanın ev sahibini temsil ettiğini söylüyor.Cabir'ül Mağribi diyor ki: İdare lambasını, çakmak veya kibritle yakanın çocuğu olur. Bekarsa evlenir yahut bir cariye alır. Gurbette kimsesi varsa, selametle döner.İbn-i Şirin demiştir ki; yanmakta olan birçok kandil (çırağ) görmek; adil melik, insaflı hakim ve zahid alimle tabir edilir. Bir kavle göre o yerde; düğün, ziyafet gibi neş'eli bir hal yaşanır.İsmail el'Eş'as şöyle diyor: Elinde yanan bir çırağ gören, evlat sahibi olur. Îtibar ve makama kavuşur. Günahkarsa, tevbe eder. Müşrikse, hidayet bulur. Müslümansa ibadet etmeyi başarır. Elindeki idare kandilinin yani çırağın sönmesi, yukarıdaki yorumların tersidir. Ayrıca evlat kaybıdır. Elinde çifte fitilli kandil görenin, ikiz çocukları olur.Ebu Said'ül Vaaz buyuruyor ki: Rüyada yanan çırağ görmek; kalp temizliği, din kuvveti ve murattır. Bir çırağ yakarak etrafı aydınlatan ilim tahsil eder. Çırağı üfleyerek söndüren, bir adama haksızlık yapmak ister. Fakat, muvaffak olamaz.Gündüz vakti elinde çırağla yürüyen, dinde kuvvetli olur. Gece çırağla yürüyen, dinde içtihat eder. Evinde yanmakta olan çırağ gören, salih yani iyi, ve dindar bir evlada kavuşur veya hanesine büyüklerden biri gelir.El Salimi demiştir ki; Evdeki idare kandilinin yanması hayırdır. Sönmesi iyi değildir. Fakirliğe ve unutulmaya işarettir. Elindeki çırağın sönmesinden korkan, birinin vefatından korkar. Sönerse, korktuğu ölüm gerçekleşir. Sönmezse, vefatından korktuğu zat hastalanır. Fakat, şifasına kavuşur. Bir çırağı düzelttiğini gören, hasta birinin tedavisiyle ilgilenir, onun şifasını sağlar. Elindeki çırağın semaya uçtuğunu görenin, eceli yakındır.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla ifade ediyor: Melik, hakim, evlat, düğün, buyruk, şeref, ev, sevinç, ilim, servet, güzel geçim, cariye, menfaat ve vukuu hal.Rüyada misbah yani yağla yanan ayaklı kandil; eğer şişede veya billurda yanıyorsa, Allah'ın yardımı, ibadet ve hem dünya hem de ahiret saadetiyle tabir edilir. Kandil yanmıyorsa, tabir bunun aksidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog