Arama

Rüyada Kasame Görmek

Rüyada kasame yapıldığını görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, töhmet ve kaba yeminlere veya oruç tutmağa ya da köle azad etmeğe delalet eder.(**) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu yer halkından elli kişinin yemin etmesinden ibaret dinî bir muameledir. Şayet katil meydana çıkmazsa yeminden sonra müştereken maktulün diyetini ödemeye mecbur olurlar.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog