Arama

Rüyada Kasas Suresi Görmek

Rüyada Kasas suresini veya ondan bir parçayı okuduğunugörmek, rüya sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle rızıklanmaya işarettir.

Rüyanızda Kasas Sûresini okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin kırda veya bir sahrada kazaya uğrayacağınıza, fakat bunu hafif bir şekilde atlatacağınıza, elinize hiç beklemediğiniz bir yerden para geçeceğine, rızkınızın bol ve bereketli olacağına delalet eder.

Hz. Ebu Bekir Es Sıddık Efendimiz buyuruyor ki; Bu Sure-i Şerifeyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, kırda veya sahrada bir kazaya uğrar.Ömer İbn-i el Hattab (R.A.) demiştir ki; Bir kazaya uğrar.İbn-i Şirin diyor ki; Eline ümit etmediği bir yerden mal geçer. Muhtemelen bir define bulur. Allah'ı zikreder, ni'metlerine şükreder.Kirmani şöyle diyor; Allah'ın nimetlerine şükretme ve O'nun adını zikretmek hususunda gayretli olur. İşlerinde selamet bulur, doğru yol üzerinde olur.Cafer-i Sadık demiştir ki; Malı, ni'meti ve hayrı çok olur.Nafi ve İbn-i Kesir'e göre, Allah-ü Teala Hazretleri rüya sahibine hikmet ve hayır ihsan eder.Abdulgani buyuruyor ki; malı helal ve çok olur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog