Arama

Rüyada Katır Görmek

Rüyada katır görmek, içinden çıkılamayacak musibetlere ve uzunca bir süre devam edecek sorunlara delalet eder. Rüya sahibinin geçmişten kalan sorunlarının, tüm çabalamalarına rağmen tekrar tekrar karşısına çıkacağına ve bu yüzden işlerinin yolunda gitmeyeceğine yorulur. Aynı zamanda, iç sıkıntısından ve huzursuzluktan kaynaklanan hastalıkların ortaya çıkacağına işaret eder.

Rüyada Katıra Binmek

Rüyada katıra binmek, ileride çok rahat bir yaşam sürüleceğine ve refah içinde yaşanacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin uzun süredir muzdarip olduğu amansız bir hastalıktan sevdiği kişilerin hayır duaları sayesinde kurtulacağına da işaret eder.

Rüyada Katır Eti Görmek

Rüyada katır eti gören kişinin, hayırlı bir kısmete kavuşacağına ve ailevi sorunlarından başarıyla sıyrılarak mutluluğa erişeceğine delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin hayırlı evlatlara kavuşacağına yorulur.

Rüyada Katırın Anırdığını Görmek

Rüyada katırın anırdığını gören kişinin, sorunlarından yavaş ama temkinli bir şekilde kurtulacağına işaret eder. Bu rüya ayrıca kişinin kaybettiği manevi değeri çok yüksek bir eşya varsa eğer bu eşyanın en kısa süre içinde rüya sahibinin karşısına çıkacağına yorulur.

Rüyada Dişi Katır Görmek

Rüyada dişi katır görmek, sonu mutlulukla bitecek uzun bir bekleyişe ve uzun süreli maddi kazanca delalet eder. Rüya sahibinin çok uzun zamandır beklediği bir haberin kısa süre içinde geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Erkek Katır Görmek

Rüyasında erkek katır gören kişinin bereketli işlere girişeceğine, zamanını Allah yolunda hayır işleriyle geçireceğine ve yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine işaret eder.

Rüyada Katırdan Düşmek

Rüyada katırdan düştüğünü gören kişinin, vücudunda bir anda ortaya çıkacak ve uzun bir zaman boyunca peşini bırakmayacak bir hastalığa ve bir musibete yorulur. Sağlık sorunlarının, aile hayatında ve iş yaşantısında çalkantılara ve düzeltilmesi zor durumlara yol açacağına işaret eder.

İnatçı kimseye, kısır erkek veya kadına, zina mahsülü çocuğa yahut yolculuğa, Katıra binip kıble yönüne doğru gitmek haccetmeye, diğer yönlere doğru gitmek debdebeli yolculuğa, Katıra binmek uzun ömre yahut doğurmayan bir kadınla evlenmeye, Eyerli dişi kkatır güzel ve edebiyat ehli bir kadına, Katır sütü içmek üzüntü ve kedere, Uysal bir katıra binmek hayır ve iyiliğe, Katırcı, önder bir kimseye yahut hayvan ıslahı ile meşgul olan kimseye delalet eder.

Katır, yolculuğa işarettir. Bir kimse rüyada bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar. Katıra binmek uzun ömre ve doğurmaz birkadınla evlenmeye işarettir. Katıra tersine binmek haram bir kadına işarettir. Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer.Katır, kısır kadınla tabir edilir.Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve başlanmaları zor bir takım katırlar görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa işarettir.Bir katıra bindiğini görse, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar.

Katır, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa delalet eder. Çünkü katırın babası kendi cinsinden değildir.Bir kimse rüyada beyaz yüzlü ve dört veya iki ayağı sikkeli bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar.Katıra binmek uzun ömre ve doğurmaz bir kadınla evlenmeye delalet eder.Eğeri ile beraber görülen katır dişi ise güzel ve edibe bir kadınla, eğeri olmayarak çıplak katır ise, kendisine menfaati olan yolculuğa delalet eder.Kendisinin olmayan dişi bir katıra bindiğini gören rüya sahibi, bir kimsenin hanımına hainlik- eder.Katıra tersine binmek haram bir kadına delalet eder. Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Katır, kısır kadınla tabir edilir.Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar ve eşekler görse, kendinden aşağı kimseler tarafmdan ona yapılacak hileye ve hastalığa delalet eder.Bir katıra bindiğini görse, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar. Katıra malik olduğunu görse, köle ve mala sahip olur.Katır, nesebi olmayan bir erkeğe, yahut babası köle olan kuvvetli bir insana delalet eder. Bundan dolayı bir kimse katıra binse gem katırın ağzında, dizginler de elinde olsa, hilekar ve kuvvetli düşmanı ile pis ve habis kölelerine zafer bulur ve onları kahreder. Rüyayı gören kadın ise evlenir.Kendisinin, doğuran bir katırı olduğunu görse, malının artmasını arzu etmesine delalet eder. Katırının doğduğunu görse bu arzu ve isteği tahakkuk eder. Erkek hayvanın doğurması ve yavrusunu emzirmesi rüyası da böyle tabir edilir.İtaat eden bir katıra binmek, binen için güzeldir Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye delalet eder.Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına delalet eder. Rüyada katırın bir insanla mücadele etmesi, atıcılığı zayıf bir veledi zinaya delalet eder.Katıra dönüştüğünü gören, makam ve rütbesinden azledilir.Katır sütü içtiğini gören kimse, içtiği sütün azlık ve çokluğu nis-betinde, sıkıntı ve güçlüğe girer.Rüyada erkek katır, erkek çocuk veya zahmet ve meşakkati çok, sabırlı, çalışkan ve nesilsiz bir çocuğa delalet eder. Dişi katır da böyledir. Dişi katıra binmek azizliğe ve rütbeye delalet eder.Katır görmek, yolcular için faydalı yolculuğa işarettir. Melikler için, katıra binmek, zillet ve hapisliktir.Peygamberimizin katırını görmek, rızık ve bereketle amirler için mukavelelerini yenilemeye, tevazu ile beraber yücelik ve izzete ve insanların kendisinden istifade edebilecekleri bir şeküde onlara yaklaşmaya delalet eder.

Cabir-ül Mağribi demiştir ki; Bu rüya bir erkek ve yolculukla tabir olunur. Rüyasında bir katıra binen, çok yaşar ve muradına erer. Kendisini bir katırın çektiğini gören; sıkıntı ve üzüntüye düşer.İsmail el- Eş-as demiştir ki; Rüyasında katırın anırdığını görenin malı artar ve bir kadın sayesinde maksadına ulaşır. Katır öldüren, para bulur. Katırın öldüğünü veya kaybolduğunu gören kıymetli bir zattan ayrılır. Katırın eti ve derisi; maldır. Sütü; korku ve endişedir. Kime ait olduğunu bilmediği bir katıra binen, uzun yola gider. Bir rivayete göre çok yaşar. Bir katıra binip sür'atle giden, acil olarak gurbete çıkar. Katırdan inmek, düşmek veya onun tarafından çiğnenmek tabirde at gibidir.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki; Bu rüya bir kavle göre, ahlaksız bir adamla düşmanlık ve tartışmaya delalettir yahutta uzun ömürdür.(Dişi katır): Cabir'ül Mağribi diyor ki: Dişi katırın öldüğünü yahut kaybolduğunu gören, karısından ayrılır. Dişi katır, zevce ve cariye ile yorumlanır.Kirmani demiştir ki; yolculuk malzemeleriyle beraber bir katıra binen, sefere gider. Bir kavle göre, güzel geçinerek çok yaşar. Tabirciler katırın rengini, at ve beygir gibi yorumlamışlardır.Cafer-i Sadık diyor ki: Erkek veya dişi katır rüyası şunlarla tabir olunur. Sefer, kısır kadın, uzun ömür, zafer, güzellik, ilim ve ahmak bir şahıs.Bir kısım tabirciye göre, alim veya fakihin(*) katıra binmesi, kadı olacağının habercisidir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog