Arama

Rüyada Kaz Görmek

Rüyada kaz görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisini adeta yolunacak kazmış gibi gören menfaatçi ve faydacı kişiler olduğu ile tabir edilir. Bu kişiler, rüya sahibine sinsici yaklaşıp, büyük bir ustalıkla kendilerini rüya sahibine dostmuş gibi hissettirmeyi başararak, ondan çıkar elde etme planları içerisindeki kişilerdir. Rüya sahibi de saf niyeti ile bu kişileri samimi zannedecek demektir.

Rüyada kaz görmek bir yandan da hakikatli ve adil kimselere işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde dönüp duran akbaba kılıklı insanlara karşın, aynı zamanda kendisini saflığı, merhameti ve iyi kalpliliği için seven kişilerin olduğu anlamına da gelir.

Rüyada Kaz Eti Görmek

İyi kalpli birinden hayır ve fayda görmeye delalet eder. Bu kişi büyük ihtimalle bir kadındır ve rüya sahibinin başının en sıkıştığı anda adeta bir Hızır gibi yardımına koşacaktır.

Rüyada Kaz Eti Yemek

Rüya sahibinin çok güvendiği bir kişiden göreceği ihanete ya da kaba bir deyimle yiyeceği kazığa işaret eder. Rüya sahibi bu kişiyi dürüst sanıp, ona sırtını dönecek ama o kişi tarafından sırtını döner dönmez bıçaklanacaktır.

Rüyada Kaz Kovalaması

Rüyada kazın kendisini kovaladığını gören kişinin başı dardadır. Bu kişi içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için köşe bucak saklanmak zorunda kalacaktır.

Rüyada Kaz Vurmak

Hedefi on ikiden vurmak şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi istediği işi alacak ve turnayı gözünden vuracak, bol kazanç elde edecek demektir.

Rüyada Kaz Öldürmek

Rüya sahibinin işleyeceği günaha delalet eder. Rüyasında kaz öldürdüğünü göre kişi Allah’ın emir ve buyruklarından birine aykırı davranarak bir günahkâr olacaktır.

Rüyada Kaz Isırması

Hayırlara delalet eder. Rüya sahibinin bir kişi sayesinde göreceği maddi fayda anlamına gelir. Aynı zamanda zenginlik olarak da ifade edilir.

Güzel ahlaklı, iffetli ve insanlar için hayır dileyen kimselere, evin hanımına, Kaz eti, komşu ve yakınlarından bir kadın eliyle rızıklanmaya, Kaz ile konuşmak kadın cihetinden şeref ve yücelik bulmaya, Bir yerden kaz sesleri işitmek, o bölgede meydana ggelecek üzücü gelişmelere delalet eder.

Kaz eti yediğini gören kimse, komşularından mal, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Bazı tabirciler derler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan birtakım insanlara işarettir. Bir kimse rüyada kazile konuşursa, hanım tarafından şeref ve yüceliğe nail olur.Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitse, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine işarettir.

Rüyada evcil kaz görülmesi; mal ve nimetle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında evinde veya mahallesinde birçok kazların bağrıştıklarını görmesi; o kimsenin başına musibet ve belânın geleceğine, dolayısıyla hüzün ve kederle karşılaşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir kazın kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin zengin bir kadınla yolculuk yapacağına, dolayısıyla hayır ve berekete nail olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada kaz ve ördek görülmesi, soylu bir aileye mensup zengin ve güzel bir hanımla yorumlanır. Kişinin rüyasında sürü halinde kaz ve ördek görmesi; ucuzluğa, berekete ve nimete; az miktarda kaz ve ördek görmek ise; aileye delalet eder.

Rüyada kaz, hanıma ve cariyeye delalet eder.Kaz eti yediğini gören kimse, komşularından mal, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Çünkü kazın meskeni sudur ve sudan kendisine usanç gelmez.Bazı tabirciler derler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan birtakım insanlara delalet eder.Bir kimse rüyada kaz ile konuşursa, hanım tarafından şeref ve rif'ate nail olur.Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitse, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine delalet eder.

Rüyada kaz görmek, mal ve ni'mettir. Evinde veya mahallesinde birçok kazın bağırışıktıklarını görmek; musibete, büyük felakete işarettir. Kazın kendisiyle konuştuğunu gören, zengin bir kadınla, hayır ve bereket bulacağı sefere gider.Kirmani demiştir ki: Kaz görmek; asil, hizmetkarları ve serveti çok bir şahısla tabir edilir. Sürülerle kaz ve ördek görmek; ucuzluk, bereket, ni'mettir. Az sayıda kaz görmek; aileye delalettir.Cafer-i Sadık şöyle diyor; Beyaz kaz görmek; mala yahutta zengin bir zevceye işarettir. Rüyasında kaz kesip yiyene, karısından büyük bir miras kalır. Siyah kaz ve ördek cariyeye delildir.Rüyada yaban kazı ucuzluk, bereket ve büyük servetle tabir olunur. Bir rivayete göre, kıymeti yüksek bir kadındır. Yaban kazı bulmak, almak, kesmek vb. diğer kuşlar gibi bu manalar dikkate alınarak yorumlanır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog