Arama

Rüyada Kazan Görmek

Rüyada kazan görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisine hayrı dokunan bir kişiye tabir edilir. Bu kişi, rüya sahibinin en zor işlerini halleden, kötü ve zor zamanlarda karşı tarafla, rüya sahibinin arasını yapan ve arayı bulan bir kişi olarak tasvir edilir. Kazan, işlerin kolaylaşması ve hayatın yoluna girmesine yorulur. Rüya sahibi için hayırlı işlerin gerçekleşmesi, yükünün hafiflemesi, çevresinin genişlemesi, etrafında hayırlı ve iyi kimselerin olması anlamına gelir. Rüyada kazan görmek aynı zamanda kazancın da rızkın da büyümesi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kazan Kaynaması

Rüyada kazan kaynaması, rüya sahibinin dertlerinden ve kederlerinden kurtulup mutluluk bulmasına, yokluğunun bitmesine ve bolluğa kavuşmasına işaret eder. Bazı rüya tabirleri kaynayan kazan için evliliğin bitmesi anlamına geldiğini söylerler.

Rüyada Kazan Kazan Yemek Görmek

İşlerde zafer ve başarı elde etmek anlamına gelir. Rüya sahibi niyetlendiği işlerinde istediği hedefe ulaşarak bol kazanç elde edecek ve büyük bir dünya malına kavuşacaktır.

Rüyada Kazan Yıkamak

Güç, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamına gelir. Öte yandan da rüya sahibinin bazı borçlarından kurtulup, para biriktirmeye başlayacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibine ağırlık veren tüm hastalıklardan, dertlerden ve insanlardan kurtulmasına da yorulur.

Rüyada Kazanda Yemek Pişirmek

Rüya sahibinin hayatını kolaylaştıran ve işlerini düzene sokan kişiye tabir edilir. Bu kişi rüya sahibinin sağ koludur ve her an yanındandır. Rüya sahibinin işinin bütün zahmetini de kahrını da bahsi geçen kişi çekiyor demektir.

Rüyada Bakır Kazan Görmek

Müslümanlık dini dışında olan inancı farklı bir kişinin varlığına delalet eder. Bu kişi hem gönül hem de mal zenginliğine sahiptir ve paylaşmayı da bilir. Merhametli, vefalı ve hayır sahibidir diye yorumlanır.

Varlıklı kimseye, zor ve çitin işleri halleden himmet sahibi insana, yönetici ile halk arasında vasıta olan kimseye ya da polise, Kacancı uzun ömre delalet eder.

Rüyanızda bir kazanda tatlı veya güzel yemeklerden birisinin bulunduğunu görmeniz; hanımınızın iyi birisi olduğuna, rüyanızda kazanda acı veya kötü bir şey görmeniz; hanımınızın kötü ve fena huylu birisi olduğuna delalet eder. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyada kazan görülmesi; hizmete işaret eder. Rüyanızda bir kazanda yemek pişirdiğinizi görmeniz; güç ve zor işleri başaran bir hizmetçi veya memurla tabir olunur. Rüyanızda bir kazancı görmeniz; ömrünüzün uzun olduğuna delaletle tabir olunmaktadır.

Rüyada kazan görmek, Hıristiyan neslinden ev işlerini yürüten ve durumları ile ilgilenen bir kimsedir. Eğer kazan bakırdan ise, o kimse Yahudi neslinin en kuvvetli ve zenginlerindendir. Onun zenginliği ise, kazan içinde pişen şeyin miktarı ve nev'ine göredir.Kazan, elinde güç ve müşkül işler neticelenen mütevelliye ve melikle tebaası arasında vasıta olan kimseye veya polis memuruna delalet eder.

Rüyada kazan görmek; o evin erkeğine ve kadınına işarettir. Kazanda tatlı, güzel bir yiyecek görmek; hane sahibinin hayırlı ve faydalı bir insan olduğuna delalettir. Kazandaki yiyecek acı ise, o evin sahipleri kötü huyludur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog