Arama

Rüyada Kazıp Çıkarmak Görmek

Rüyanızda yeri kazıp bir şey çıkardığınızı görmeniz; iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olacağına, işinin rüyasında tanıdığı bir ölünün kabrini açarak oradan bir şey çıkardığını görmesi; eğer ölü bilgili ve zengin bir kimse ise; o ölünün dünyada iken yaptığı mesleği yapmak isteyeceğine ve çıkardığı şeyin nispetinde ona nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir âlimin kabrini açarak oradan bir şey çıkardığını görmesi; o bilginin mezhebine göre bir mesele istihraç etmediğine veya o âlimin ilminden unutulmuş şeyleri ihya edip meydana çıkaracağına delalet eder.

Rüyada yeri kazıp bir şey çıkarmak, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına delalet eder. Ancak yeri kazıp yenecek şey çıkarırsa, Allahü Teala Hazretlerinin ona bildirdiği şeyi ve verdiği malı kötüye kullanmasına delalet eder.Tanıdığı bir ölünün kabrini açıp oradan bir şey çıkardığını görse, ölü alim veya zengin idiyse, o ölünün dünyada bulunduğu mesleği talep etmesine, çıkardığı şey miktarınca ona nail olmaya delalet eder.Kabrini açıp bir şey çıkardığı ve tanıdığı ölüyü ölü olarak bulsa, onun arzu ve isteğinde hayır yoktur. Bir kimse birtakım kabirlere varıp onları açsa, kabirde defnedilmişlerden bazısını ölü, bazısını diri olarak görse, o yerden ölünün çabucak meydana çıkmasına delalet eder.Rüyada kabir açıp kefen soymak, resim ve izi kaybolmuş, toprak altında gömülü kalmış eski eserleri ve gizli şeyleri talep etmesine delalet eder. Çünkü Araplar kefen soyana, gizlilik manasına olan «Muh-tefi» de derler.Bir kimse bir alim ve fakîhin mezarını kazıp oradan bir şey çıkarsa, o alimin mezhebine göre bir mesele istihraç etmesine yahut onun ilminden unutulmuş şeyleri ihya edip meydana çıkarmasına delalet eder.Yine Hz. Peygamberin (S.A.V.) kabrini kazıp açmasının tabiri de böyledir.Ancak: Peygamberimizin kabrini açmakla çürümüş kemiklere ve dağılmış azalara rastlar veya dokunursa ya da mübarek kemiklerinden birini kırarsa, o kimsenin yaptığı iyi amelini terkederek bid'at işlemesine delalet eder.Peygamberimizi kabr-i şerifinde ölmüş olarak görse ve oradan güzel bir şey çıkarsa, o şeyin miktarı nisbetince Hz. Peygamberin sün-net-i seniyyesini ve şeriatını yaşatmak sebebiyle muradına nail olur.Bir kimse rüyada bir kafirin yahut bir bid'at sahibinin ya da zimmilerden birisinin kabrini kazıp kefenini çıkarsa, o kimse sapıkların yolunda gider. Ya da hile ile haram mala karışır. Bunların kabirlerini açtığında kötü kokulu bir İaşeye yahut çamura veya necasete rastlarsa, onun halinin çok bozuk olduğuna delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog