Arama

Rüyada Kelebek Görmek

Rüyada kelebek görmek çok hayırlıdır. Rüyada kelebek görmek gerçek aşkı, safiyane sevgiyi, mutluluğu, huzuru ve esenliği müjdeler. Rüyada kelebek bol kısmet, şans, başarı ve zenginliğin sembolü olmakla birlikte rüya sahibinin hayatının çok güzel olacağının işareti olarak kabul edilir. Rüyasında kelebek gören kişinin sanatkâr olacağı yorumu yapılır.

Rüyasında kelebek gören kişinin dili sivri bir hasmı vardır fakat bu düşmanın bütün kötülüğü dilindedir. Rüyada kelebek görmek aynı zamana barışın ve kardeşliğin simgesidir. Rüyada görülen kelebeğin kötü olan tabiri kişinin düşünmeden içine gireceği bir işten büyük zararla çıkacağı yorumudur. Kelebeğin malum olan kısa ömrü gibi ömrü kısa olan birine de işaret eder.

Rüyada Kelebek Yakalamak

Rüyada kelebek yakalamak hayırlı bir işe işaret eder. Rüyasında kelebek yakaladığını gören rüya sahibi, istemeden üzdüğü için sonradan pişman olduğu bir yakınından, arkadaşından ya da dostundan özür dileyecek demektir.

Rüyada Kelebek Konması

Rüyasında kelebeğin bir yere konduğunu gören kişi, sevdiği kişiden istediği ilgiyi ve alakayı görmüyor bu nedenle de sevilmediğini hissediyor ve bundan ötürü de çok üzülüyor yorumu yapılır.

Rüyada Kelebek Öldürmek

Rüyasında kelebek öldürdüğünü gören kişi, kendisine zarar vermeye çalışan bir kişi olduğunu anlayarak, onu sağ gösterip sol vurma taktiği ile ters köşeye yatırıp, o kişinin planlarını bertaraf edecek demektir.

Rüyada Uçuşan Kelebekler Görmek

Bir kişi rüyada çevresinde pek çok kelebeğin uçuştuğunu görürse eğer rüya sahibinin çevresinde ve hayatında çok güzel gelişmeler olacak demektir. Aynı zamanda rüya sahibinin gönlü ve eli bol dostlar edineceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ölü Kelebek Görmek

Rüyada ölü kelebek görmek, kişinin etrafında olan ve tatlı tatlı konuşan ama esasen kendisine düşmanlık besleye birine işaret eder.

Görsel sanatlara düşkün olmaya, erkek ve kadınların rekabetine, düşmanlığı laftan öteye gitmeyen insana, kendini mahvedecek bir iş yapmaya, dostluk ve sevgiye, kısa ömürlü çocuğa ya da hayırsever kimseye, Geçimi topraktan olan kimselerin kelebek görmesi sıkıntı ve işsizliğe, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendi seviyesindeki kimselere meyletmelerine, Bir ışık çevresinde, belli bir misefede dönen kelebek, ilahi yahut beşeri aşka dellet eder.

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin (Devlet Başkanının hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye işarettir. Bazen kelebek görmek, dostluk, sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına işarettir. Kelebek, ateşperestlere veya korku ve feryat etmeyeişarettir. Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana işarettir.Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine meyletmelerine işarettir. Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve serden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada işarettir.Bazen kelebek, ecelinin yaklaştırma ve amelinin nihayet bulmasına işarettir. Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatınadüşkün olmalarına işarettir.

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delalet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına delalet eder.Kelebek, ateşperestlere veya: «O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak.» (Sûre-î Karia, ayet 4) mealindeki ayeti işaretince, korku ve fer-yad etmeye delalet eder.Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana delalet eder. Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine uygun ve meyletmelerine delalet eder.Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve serden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada delalet eder. Bazan kelebek, ecelinin yaklaştığma ve amelinin nihayet bulmasına delalet eder.Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatma düşkün olmalarına delalet eder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog