Arama

Rüyada Kemik Görmek

Rüyada kemik görmek, çalışmaya ve hayatın devamını sağlamak için çaba göstermeye tabir edilir. Rüya sahibinin çocuklarının ve evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve geçim sıkıntısına düşüp, çocuklarını mağdur etmemesi için canını dişine takarak çaba harcamasına delalet eder. Rüyada kemik görmek, aynı zamanda rüya sahibinin ekmek parası için geçim yollarına ve yöntemlerine işaret eder.

Rüyada Kemik Kaynatmak

Rüyasında kemik kaynattığını gören kişinin rüyası, bir konuda tavır değiştireceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, bir türlü çözemediği ve takındığı tavırla da çözemeyeceğini anladığı bir sorun karşısında bu defa farklı bir tavır takınmayı deneyecek demektir.

Rüyada Kemik Kırmak

Rüya sahibinin hayatında güzel şeyler başaracağına ve zaferler kazanacağına delalet eder. Bu zafer, rüya sahibinin kendisine aittir ve alın teri ile kazanılmıştır. Rüya sahibi zafere giden yolda kendisi için engel olan kişileri de geri plana atacak ve kendisi için hiçbir engel kalmayacaktır.

Rüyada Kemik Kemirmek

Rüya sahibinin zayıf ve eksik yönlerine delalet eder. Rüyasında kemik yediğini gören kişi olaylara karşı soğukkanlı olamadığı için sağlıklı kararlar veremiyor demektir. Kişi bu zaafından dolayı hep yanlış kararlar alıyor ve bu nedenle de her defasında başı ağrıyordur.

Rüyada Kemik Sıyırmak

Rüyada kemik sıyırdığını gören kişi, büyük zorluklarla ve çabalarla herkesin çok merak ettiği bir sırrı çözecek demektir.

Rüyada Kemiklerinin Kırıldığını Görmek

Rüyada kendi kemiklerinin kırıldığını gören kişi daha az kar elde edeceği bir işle çok meşgul olacak ve kendisi için çok daha büyük kazanç sağlayacak bir iş fırsatını kaybedecek demektir.

Rüyada İnsan Kemikleri Görmek

Rüyada insan kemikleri görmek, hayırlara işaret eder. Rüya sahibinin kendisine büyük heyecan ve mutluluk getirecek yeni bir kişi ile tanışacağı anlamına gelir.

İnsan ve hayvan kemikleri mal ile tabir edilir: İnsan iskeleti sünnete uymaya, mal ve nimete, Eti yenen hayvanların iskeleti helal mala, diğer hayvanların iskeleti haram mala, Kemik, insanın kazanç vasıtalarına, binit ve hizmetçisine, Bir kemiği kırmak yya da ufalamak hayır işlemeye, kırılan kemiği sarmak güç ve kuvvete, mal ve makama, Kemik kırılması hastalığa, hastanın ölmesine, Kürek kemiği kuvvet ve kudrete, kadına, Kemik sırları açığa çıkarmaya, kira toplamaya, meyveli ağaca; İri kemikler aile ve kavmin büyüklerine, küçükleri ise sıradan insanlara yahut çocuklara delalet eder.

Rüyada kemik görmek, mal ve iyi geçimdir.Rüyada iskelet görmek ise Sünnet-i Seniyyeye uymaya işarettir, Rüyada görülen hayvan kemiği, meydana gelecek mala işarettir. Rüyada görülen hayvan kemiği, elbise giymeye işarettir. Hayvan kemiği malın aslına, kemikler büyük işlere ve mühim hususlara işarettir. Bir kimse rüyada kemiklere malik olsa, o kemiklerin miktarınca hayvanlarayahut ev ve dükkanlara malik olur.insan kemikleri, hayvan, deve, sığır, ekin, ağaç ve kendisiyle kira alınacak ve istifade edilecek ve insanın geçimini sağlayan şeylere işarettir. Malı olmayan kimse için kemik görmek, dine ve her şeyinde itimat edip güvendiği farzlara işarettir. Kemikler, insanın mal ve kuvveti gibi yaşayışına hizmet eden şeylere, çoluk-çocuk, hanımlar, evlat, hayvanat yahut emlaktan olan insanın ihtiyaçtarına yardım edecek şeylere işarettir.Kemiklerin büyükleri, bir kavmin büyükleri, küçükleri ise kavmin etba, evlat veya hizmetçileridir. Rüyada kemiğinin kırıldığını veya siyahlaştığını gören kimse, hasta ise ölür, sağlam ise, hasta olur. Bazen de kemik tazim etmeye işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kemiğinin katılaştığını veya büyüdüğünü görse, rüya sahibinin tazime layık olmasına işarettir. Kemik görmek, kötü itikada, eski elbiseleri yenilemeye işarettir. Eğer rüya sahibi hasta ise hastalığından kurtulur. Bazen kemik görmek, ev kiralarını toplamaya bazen de sırları açığa çıkarmaya ve gizli işlere muttali olmaya işarettir. Rüyada kemiğinin demir olduğunu gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır veya meşakkati fazla olur ve buna sabreder. Kemiğinin fildişi olduğunu gören kimsenin haramla dolu olduğuna işarettir.

Rüya aleminde kemik görmek; insanın geçimini sağlayan malı, hizmetkarı ve hayvanlardır. Kemikle alakalı rüyalar, bunlara göre yorumlanır.Kirmani demiştir ki: Rüyada kırık kemiği sarıp bağladığını görmek; kudret, şevket, izzet ve devlet husulüne işarettir. Kemiği kırıp döverek küçültmek; hayırla, bazen şerle yorumlanır.Salimi, kemik rüyasını şunlarla tabir ediyor; Din, mal, ululuk ve izzet yani mevki ve itibar. Bazı yorumculara göre insan ve hayvan kemiği malla tevil olunur.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bir insanın bütün kemiklerini yani iskeletini görmek; sünnete tabi olmaya ve mal kazanmaya delalettir. Şayet iskelet tanınıyorsa; onun malından yemektir. Meçhul ise, umumi olarak menfaattir. Eti yenen bir hayvana ait iskelet veya kemik görmek; helal mala delalettir. Eti yenmeyen bir hayvana ait kemikler görmek; haramla yorumlanır.Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor; Rüyada herhangi bir kemik görmek; maldır. Rüyayı gören için, kıyafettir. Büyük işlerdir. Malın dayanağıdır.Kemiklere malik olduğunu görmek; hayvanlara, evlere, dükkanlara sahip olmaya işarettir. Zira insan kemikleri, ekinlere, hizmetkarlara, her türlü mahsule, kullanılan her şeye delalettir.Rüyada bir kemiğin kırıldığını veya siyahlaştığını görmek, o kemiğin temsil ettiği şahsın hastalanacağına işarettir. Şayet bu kişi hasta ise, vefat eder.Malı olmayan kimselere kemik vermek; dini emirleri yerine getirmekle tabir olunur. Büyük kemikler, büyüklere, küçük kemikler; küçüklere delalettir. Kemiğin demire dönüşmesi, uzun süreli hastalıktır. Kemiklerinin abanoz ağacı haline geldiğini görenin, bütün malı haramdır.Eğe kemikleri evin hanımlarıyla yorumlanır. Eğe kemiklerinin fazlalaştığını görenin, aile fertleri artar. Eğe kemiklerinin dosdoğru olduğunu görmek; akraba kadınla-rının iffetli (namulu) olduklarına işarettir. Bu kemiklerin çok fazla eğrildiğini görenin akrabasındaki kadınlar, ahlak hususunda hafif davranırlar. Eğe kemiklerini kırık gören, ailesinden birini kaybeder.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog