Arama

Rüyada Kerkenez Görmek

» İbn-i Sîrîn: Rüyada kerkenez görmek,hüküm sahibi kimseye, vahşi kerkenez ise buluğ çağına ermiş evlada…Birkerkenez yakaladığınızı ve onunla avlandığınızı görmek; söz sahibi birininsize zulmedeceğine…Söz sahibibirinin size kerkenez verdiğini ve onunla avlandığınız görmek; söz sahibibiri vasıtasıyla makam elde edeceğinize, ancak başkalarına zulmedeceğinize…Kerkenezyakalamaya çalıştığınızı ve yakaladığınızı görmek; asi ve başına buyruk birçocuğunuz olacağına…Avladığınızkerkenezin etinden yediğinizi görmek; çocuklarınızdan yana sorun yaşayacağınızaişarettir.» Kirmanî: Kerkenez görmek, iri vekuvvetli kişiye işarettir.Evinizde bir kerkenez olduğunu ve bir-ikikez öttüğünü görmek; zarara uğrayacağınıza…Üç kez öttüğünü görmek; zararauğramayacağınıza işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog