Arama

Rüyada Kılıç Görmek

Rüyada kılıç görmek güvende olmaya delalet eder. Bu kişi hak tarafından kötülüklerden, kötü insanların şerrinden, merhametsizlerden, kazadan ve beladan korunur hem de her zaman uzak olur. Kılıç aynı zamanda hayatın başarılar ve zaferlerle dolu olacağına delalet eder. Rüya sahibi makam sahibi olacak ve şanlı, şerefli vazifelere atanacaktır.

Rüyasında kılıç taşıdığını gören kişi, büyük zaferlerin sahibi olacak ve bu sayede ismi diyardan diyara yayılacaktır. Rüya sahibi ülke yönetiminde söz sahibi olup, ülkenin ileri gelenlerinden biri olacak diye tabir edilir. Bir kişi rüyasında taşıyamayacağı kadar büyük bir kılıç görürse bu onun makamının yüksekliğine kazancının da çokluğuna yorulur.

Rüyada Kılıç Sallamak

Rüya sahibinin kararlılığına işaret eder. Rüya sahibi bir karar için masaya yumruğunu vuracak, ağırlığını koyarak o işte son sözü söyleyecek kişi olacak demektir. Rüyada kılıç salladığını gören kişi verdiği karardan asla geri dönmez diye tabir edilir.

Rüyada Kılıç Tutmak

Meydan okumak ve karşıdakini düelloya çağırmak olarak yorumlanır. Rüya sahibi rakibini ya da düşmanını alt edip galibiyet kazanmak için korkusuzca düşünce ya da bilek gücü ile kavgaya hazır olduğunu göstermektedir diye yorum yapılır.

Rüyada Kılıçla Savaşmak

Rüya sahibinin tüm rakiplerini geride bırakacağına ve işinde alıp yürüyeceğine delalet eder. Rüyasında kılıçla savaştığını gören kişinin başarılarına kimsenin yetişemeyeceği ve herkesi arkasında bırakacağı anlamına gelir.

Rüyada Kılıcın Kırılması

Ataların yitirilmesine delalet eder. Rüya sahibinin aile büyüklerinden olan ve birinci derece yakın erkeklerden birini kaybetmesi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kılıçla Yaralanmak

Rüyasında kılıçla vurulan kişi, kim tarafından kılıç yarası alırsa o kişi uzak bir yere gidecek ve oraya yerleşerek, gittiği yerde uzunca bir süre yaşayacak diye tabir edilir.

Memururiyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye; Kabzasız, kını içinde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine, Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tutan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya, kılıçla birine vurduğu halde, vurulan yerde bir yara yahut darbe izi meydana gelmedğini görmek, birine fazla etkisi olmayacak söz söylemeye, Kılçla birine vurup, onun bir organını koparmak, vurduğu kişinin bir yakını ile aralarında ayrılığa sebep olacak bir durumun meydana gelmesine, Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için faydaya, Kılıç bağının gevşeyerek, kılıcın yerde sürünmesi iş ve meslekte bıkkınlık hasıl olmasına, Kılıç bağının kopması tüccar için zarara, memur için görevden alınmaya, diğerleri için keder ve üzüntüye, Birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurmak onun şöhret bulmasına sebep olmaya, Kılıcı çekerken kınının kırılması eşinin doğum yaparken ölmesine, evli değilse itibar kaybetmeye, Kılıcın kınıyla birlikte kırılması yahut onunla vurduğu kimseden kan çıkması sebepsiz yere birine haksızlık ekmeye, .................

Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse,amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir. Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hammından erkek bir çocuğa nail olur. Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok şarapçı bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada kılıcının kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir. Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler.Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir.Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine işarettir. Kılıç kınıyla beraber kınisa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür. Kılıç ve bıçakla kırılan, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tabir edilir.Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine işarettir. Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna işarettir.Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallatolur. Kılıçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalanndan birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir.Kılıç, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir. Eğer asil olmazsa kendisinde şüphe olan bir maldır, yahut zevce veçocuk alçak bir nesilden olur.

Rüyada görülen kılıç, çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur.Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısını kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.Rüyada görülen kılıç, askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına delalet eder.Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğuruı. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nail :»lur.Bir kimse rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görse, dört tane erkek çocuğunun olmasına, demir kılıç, onlardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve rızıklı olmasına, kalay kılıç, onlardan birisinin kadın ahlaklı namerd birisi olmasına ve ağaç kılıç da onlardan birisinin münafık olmasına delalet eder.Rüyada kılıcını kınından çekip çıkarsa, halbuki kılıcının demiri kirli ve paslı olsa, o kimsenin hanımı erkek bir çocuk doğurursa, o çocuk çirkin olur. Kılıcı kınının içinde kırılsa, o kimsenin çocuğu anası karnında ölür.Kılıcını kınından çıkardığını görse, halbuki o kimsenin hanımı hamile Olsa, o kimsenin insana söylemek için hazırladığı söze delalet eder.Kılıç, keskin, rafi ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve o sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olsa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.Kılıcı gedikli olsa, o kimsenin arzusunu söyleyemeyecek bir durumda lisanının bozukluğuna delalet eder. Elinde kınmdan çıkarılmış bir kılıç olduğunu ve kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına delalet eder.Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına delalet eder.Bir kimse kendisine bir kılıç verildiğini görse, zevceye delalet eder. Zira Lokman (A.S.), «Kadın kılıç gibidir. Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir» buyurmuştur.Bir kimse iki veya üç kılıç taktığını onların kırılıp yere düştüğünü görse, o kimse hanımını üç talakla boşar.Bir kimse kılıcını sıyırdığını görse, o kimsenin halktan şahid isteyeceğine ve halk tarafından da lehine şahitlik yapılacağına delalet eder.Bir kimse rüyada kendisini Müslüman şehrinde sağa ve sola kılıç sallayarak saldırdığını ve vurduğunu görse, o kimsenin helal olmayan şeyleri konuşmasına ve rastgele meşru olmayan şeylere dil uzatmasına ve sarkıntılıkta bulunmasına delalet eder.Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok harpçi bir adama delalet eder. Bir kimsenin rüyada -ılıcının kınının kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine delalet eder.Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emaret alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler. Kılıcının namlusunun kırıldığını görse, tabir hizmetçisine döner.Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatına, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına delalet eder. Bazı tabirciler, kılıç, rüya hırs ve gazasına, işlerinin çetinliğine delalet eder, dediler.Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer. Kılıcın kendisini yuttuğunu görse, o kimseyi yılan sokar. Kılıç fitneye, kını da kadına delalet eder.Rüyada kılıcın kını kırılsa ve kılıç sağlam kalsa, rüya sahibinin hamile olan hanımının ölmesine ve çocuğunun sağ olarak kurtulmasına delalet eder.Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine delalet eder. Kılıç kınıyla beraber kırılsa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür.Kılıç ve bıçakla kınları, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tabir edilir.Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse lisaniyle o insana musallat olur.Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir. Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine delalet eder.Elinde camdan bir kılıç olduğunu gören kimsenin hanımı hamile ise, uzun ömürlü olmayan bir çocuk doğurur.Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna delalet eder.Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam malûm bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.Bir kimse kılıçlarına benzemeyen büyük bir kılıç görse, fitnenin çıkmasına, elindeki kılıç havaya batsa yahut göğe çıksa veya elinden denize atsa, fitnenin sönmesine delalet eder.Bir kimse elinde bir kılıç olduğunu ve kılıcım sıyırdığını görse,ancak, kimseyle harp halinde olmasa o kimse devlet ve saltanata, yahut bir çocuğa ya da bir erkek kardeşe nail olur. O kılıçla harp halinde bulunsa, birisine söz hazırlamakla meşgul olur. Kılıcıyla birisini vursa, vuran kimse vurduğu miktarca vurulan kimse aleyhinde söz söyler.Bir kimse rüyada birisine kılıcıyla vurduğunu ve bu vurma sebebiyle o kimsenin eli, uyluğu, ayağı veya bir azasının kesildiğini görse vurulan ile, çocuğu, yahut erkek kardeşi ya da bunlardan başkaları ile aralarını açacak, sevgi ve münasebetlerini kesecek bir sözün vuran tarafından söylenmesine delalet eder.Kılıçla bir insanın boynunu vursa ve boynunu vücudundan ayır-sa, boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına delalet eder. Vurmasıyla vurulanın azalarından birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepter dolayı akrabalık meydana gelir.Kılıç, rızka da delalet eder. Bazan da kılıç, mülke veya ilme dela let eder. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocu ğunun asil ve necip olmasına delalet eder. Eğer asil olmazsa kendisin de şüphe olan bir maldır, yahut zevce ve çocuk alçak bir nesilder olur.Bez dokuma tezgahını görmek, doğru yoldan dönmeye ve taka getirilemeyen şeylere delalet eder.

Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Kınında kabzasız kılıç görmek; zevceyle, çekilmiş kılıç görmek ise; yerine getirilecek emirle yorumlanır. Kılıcını kınından çekenin, bir evladı olur. Kılıcın kınında kırılması; çocuğun ana karnında ölmesi, validesinin kurtulmasıdır. Kılıcın ucunun kırıldığını görmek; babanın, amcanın veya böyle bir yakının vefatıdır. Dolayısıyle kılıcın ucu, babayı ve amcayı temsil eder. Kılıcın yüzü annenin, teyzenin ve halanın sembolüdür. Yüzünün kırılması, onların vefatına işarettir. Kılıcın bu kısımlarında görülecek her hal bunlara göre yorumlanır.Kılıcını birine vurmak kastıyla kaldırıp, başının üzerine koyan; çok meşhur olur. Birine fenalık yapmak istiyorsa, bundan vazgeçer. Kılıcıyla birine vurup, onu vurduğu yerde bırakan; kadınlara iyilik eder. Kılıç darbesinin zarar vermediğini gören; biri hakkında konuşur fakat, tesiri olmaz. Kılıcıyla vurduğu şahsın bir organını düşürdüğünü gören, o zatın akrabasıyla ayrılığa sebep olacak tartışmada bulunur. Bele kılıç kuşanmak; hayırdır. Mevkiyle yorumlanır. Kılıcının bağının uzayarak yerlerde süründüğünü gören, vazifesinden bıkıp usanır. Kılıç bağının kopması; memur için azl, tüccar için zarar, umum içinde keder ve hasardır. Bir insana husumet duymaksızın kılıçla vuran, o zatın şöhretine vesile olur. Kılıç üzerinde pas gibi bir keder veya noksan görmek; rüya sahibi için itibar kaybıdır.Bir rivayete göre, faydasız evlada ve işlerin bozulmasına işaret eder.Kirmani demiştir ki: Rüyasında kılıcını çekerken kınının kırıldığını görenin karısı, hamileyse doğum sırasında vefat eder. Evli değilse, makam ve itibarını kaybeder. Kendisine birçok kılıçlar verildiğini gören, zengin olur. Kılıcını kınından kolaylıkla çeken, salih ve muti yani iyi, dindar ve uysal bir evlada kavuşur. Kılıcının kınıyla beraber kırıldığını ve vurduğu adamdan kan çıktığını gören; o şahsa sebepsiz yere zulmeder. Akan kandan, vuranın elbisesine bulaşırsa; haramdan mal elde eder yahut haram yemekle haksız yere suçlanır. Elinden kılıcı alınan makamını veya malını kaybeder. Kılıcını beline sağlam bağlayan çok yaşar.Cabir'ül Mağribi diyor ki: Rüyasında altından bir kılıcı olduğunu gören; büyüklerden menfaat sağlar. Demir kılıç; iş hayatında kuvvet ve nüfuzdur. Bakırdan, tenekeden veya adi demirden kılıç görmek; iyi değildir. Kalay yahut kurşundan kılıca sahip olan, kıymetli bir kadından hayır ve fayda görür. Kılıcının çeşitli mücevherlerle süslü olduğunu görmek; ulema tarafından hayır ve bereket husulüdür. Alimlerden fayda sağlamaktır. Rüya sahibinin ilmi ve şerefi artar. Tahtadan kılıç; işlerde bozukluktur. Kiremitten kılıcı olduğun gören, büyük kadınlardan menfaat sağlar. Kılıcının ağzı kırılan, ailesinden birini kaybeder. Kılıcının ortadan bağlı olduğunu gören, bir şahsa hizmet eder.İsmail El Eş-as şöyle diyor: Sağ ve sol tarafına iki kılıç takan ehilse, iki vazife sahibi olur. Ehil değilse, iki evlada işarettir. İki ağızlı kılıç; nüfuzla yorumlanır. Kendisine bir kılıç verilen sözünü dinletir; büyük makam elde eder. Devlet idarecileri tarafından beline kılıç kuşanıldığını gören, güç sahibi olur. Bir padişahın kılıç kuşanması, o idarecinin zafer elde etmesidir. Kılıcı parlayan, büyüklerden hürmet görür.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Karısına kını içinde kılıç verdiğini görenin, bir kızı olur. Karısından kılıç almak ta böyledir. Tahta kılıç; asi ve münafık evlada, kurşundan kılıç; zahmetli çocuğa, sarı dökmeden kılıç; servete, demirden kılıç; yiğitliğe delalet eder. Kılıcı kınından çeken ve parladığını gören; doğruyu söyler, işitenler bundan memnun olur. Paslı kılıç ise bunun zıddıdır. Elinde kaldırılamayacak kadar ağır kılıç gören, takat getiremeyeceği ağır bir söz işitir. Kılıçla taşa vurup yardığını gören; münafıklara (müslüman gibi görünen gizli kafir) karşı tesirli sözler söyler. Çekilmiş kılıç gören, davası varsa kazanır. Çekilmiş bir veya birçok kılıçla beraber şiddetli bir rüzgar görmek; orada kolera, veba gibi hastalıkların ortaya çıkacağına işaret eder. Kılıçla oynamak; düzgün konuşmakla ve siyasetle tabir olunur. Elindeki kılıçla sağa sola vurup zarar veren, halkı rencide edecek sözler söyler. Birine kılıçla vuran, ona sözle eziyet eder.Yerde veya herhangi bir mahale konulmuş kılıcı alan, hakkını arar ve bulur.Dört kılıç kuşanan dört kadın alır. Sayısız kılıçlar kuşanmak; hayır değildir.El Salimi şöyle diyor: Harp niyeti olmadığı halde yalınkılıç olduğunu gören, evlada yahutta eşe nail olur. Savaş için kılıç çeken, hasmını (düşmanını) düşürmek gayesiyle söz söyler. Yalınkılıç birini vuran, o kimsenin aleyhinde konuşur. Vurduğu yerden kan çıkmazsa, hakkında konuşulan zat bu sözlerden faydalanır. Bir rivayete göre vuran, vurduğu adamın malından çalar. Yalınkılıç birine vurup boynunu kesen, onun borcunu öder. Birinin kendisine vurup, azasını düşürdüğünü gören; ailesinden ayrılarak uzağa gider. Şayet kesilen organ vücuttan ayrılmazsa, kısa bir yolculuk yapar. Selametle döner. Bir kimsenin kendisini kılıcıyla dürttüğünü gören, onunla akrabalık kurar. Şeklini bilmediği bir kılıç verilen; doğan çocuğunun kendisinden olduğuna şüphe eder. Kılıcı kınından çekmekte müşkülat çeken, birine söz söylemek ister ama, buna muktedir olamaz. Kılıcının kırıldığını, attığını, çalındığını, rehin ettiğini, alındığını, sattığını, düştüğünü, ödünç verdiğini v.b. görmek; şunlarla tabir olunur. Azl, akraba ölümü, galibiyet, para cezası, musibet, makam kaybı, evladın vefatı, boşanma, kudrette noksan ve hizmetçinin ölümü. Kılıcın korkuluğunun kırılması, validenin veya o yakınlıktaki birinin vefatıdır.Yalınkılıç olduğunu gören, bulunduğu vazifeye layık değildir.Cafer-i Sadık diyor ki; Kılıç görmek; şunlarla tabir olunur. Evlat, memuriyet, hak, menfaat, mal ve galibiyet. Bir rivayete göre kılıç, kuvvetli ve doğru kararlar alabilen bir zata işarettir.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog